Zapraszamy na indywidualne i grupowe sesje coachingowe dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej.

Coaching jest procesem wspierającym realizację celów, zmianę, rozwój kompetencji miękkich tj. np. komunikacja, motywacja, organizacja pracy - wybór kompetencji zależy od potrzeb i celów osoby, która decyduje się na coaching.

Opinie

Coaching indywidualny

Coaching grupowy

Coach Grażyna Knitter