Poniedziałki na Politechnice | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Poniedziałki na Politechnice

Program „Poniedziałki na Politechnice” to oferta bezpłatnych szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawców i wychowawczyń, edukatorów i edukatorek, wykładowców i wykładowczyń akademickich.  W tym roku realizujemy 4. edycję, zapraszamy!

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 na platformie MS Teams.

Tematyka spotkań dotyczy roli i sposobów budowania relacji w edukacji, uczenia (się) opartego na zaufania, pełnego przygody i pasji, emocji, czerpiącego z wiedzy neuronaukowej, a także poszukiwania źródeł motywacji innych niż oceny. Razem szukamy tego, co w procesie uczenia się jest najważniejsze, pochylamy się nad alternatywnymi sposobami oceniania efektów uczenia się takimi jak samocena, ocena wzajemna, refleksyjne dzienniki rozwoju, pielęgnowanie nastawienia na rozwój.

Nagrania na yt

Każda osoba uczestnicząca w spotkaniu może otrzymać zaświadczenie o udziale (przez formularz udostępniany podczas spotkania).

Link do spotkania


CZWARTA EDYCJA

29 kwietnia 2024 r., 18.00-19.30

Edukacja skoncentrowana na kompetencjach: jak wesprzeć pokolenia Z i alfa?

Prowadząca: Joanna Mytnik (Centrum Nowoczesnej Edukacji PG)

 


25 marca 2024 r., 18.00-19.30

Neuronauki 1: pisanie ręczne, czytanie, ruch i sen. Co mówią wyniki badań?

Prowadząca: Joanna Mytnik (Centrum Nowoczesnej Edukacji PG)

Co mówią wyniki najnowszych badań neuronaukowych o warunkach efektywnego uczenia się? W pierwszym odcinku z nowej serii "Neuronauki" zmierzymy się z mitami i faktami na temat wpływu sposobu pisania, czytania i aktywności fizycznej na tworzenie pamięci oraz sprawdzimy jaką rolę pełni sen w zapamiętywaniu.

To szkolenie dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, małych i młodych ludzi chcących uczyć się świadomie i efektywnie, ich rodziców oraz każdej zainteresowanej osoby. Zapraszamy całe rodziny!

Obejrzyj nagranie

 


26 lutego 2024 r., 18.00-19.30

Szkoły publiczne bez stopni: można!

Jakie są efekty transformacji nauczycielek-liderek zmiany w XXI wieku, jak pracują z uczniami bez stopni? Opowiemy o integracji i umiejętności komunikowania się, o warunkach współpracy, procesie uczenia się w zaufaniu, wzajemnej życzliwości i otwartości na wzajemne potrzeby. Jak oceniać w procesie uczenia się i czym jest uczenie się na błędach?

Obejrzyj nagranie

Gościnie:
Anna Szulc, autorka książki "Nowa szkoła", nauczycielka matematyki w I LO w Zduńskiej Woli pracująca bez stopni oraz jej uczennice i uczniowie
Uczę matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli i wykładam w UAM. Od ponad dwudziestu lat wypracowuję metody uczenia się oparte o dobre relacje, wspierającą komunikację i wiedzę z zakresu neuronauk. Jestem pomysłodawczynią i organizatorką cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA=>EMPATYCZNA POLSKA w Zduńskiej Woli. Jestem też laureatką Konkursu Nauczyciel-mediator (2016), autorką książki Nowa szkoła. Zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy (2019), współautorką Statutu nieumarłego (2021, 2023) i publikacji Nowa szkoła – szkoła wyższa (2023) oraz współautorką projektu Wrocławskiego Parku Technologicznego PROJEKTUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. Moi uczniowie: uczą się w przyjaznej atmosferze, mają przestrzeń do tego, by lubić i umieć matematykę, zdobywają kompetencje wspierające w życiu, zdają maturę i kontynuują naukę na wyższych uczelniach (jeśli tego chcą), doceniam starania uczniów wspieram uczniów w trudnościach. mają możliwość poprawy
Magdalena Bujakowska, dyrektorka publicznej szkoły podstawowe w Świdwinie, w której nie stosuje się stopni oraz Magdalena Bąk (nauczycielka j. polskiego, wychowawczyni klasy 6, która jako pierwsza od klasy 4 jest prowadzona bez ocen bieżących) oraz uczeń Dawid i jego mama Marlena.
Z wykształcenia matematyczka, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie, będącej w nurcie Budzącej Się Szkoły. Lider oświaty i praktyk zarządzania scrum w szkole odchodzącej od ocen cyfrowych na rzecz przemyślanej, mądrej informacji zwrotnej, która nie tylko niweluje stres szkolny, ale przede wszystkim rozwija chęć pracy własnej. Współautorka publikacji „Narzędziownik oceniania wspierającego rozwój ucznia” (NODN SENSOR). Autorka innowacji pedagogicznej, jaką jest nauczanie blokowo-projektowe, które wyzwala aktywność uczniów, ich kreatywność, zwiększa efektywność nauki, buduje relacje, uczy współpracy, podnosi poziom motywacji i zaangażowania każdego ucznia.

 


29 stycznia 2024 r., 18.00-19.30

Grywalizacja w edukacji, czyli jak budować fabularne systemy motywacyjne

Prowadząca: Joanna Mytnik (Centrum Nowoczesnej Edukacji PG)

Obejrzyj nagranie webinarium

Jak budować mądre długoterminowe fabularne systemy motywacyjne do przedmiotów szkolnych i akademickich? Bez rywalizacji i rankingów, za to takie, które wspierają pracę zespołową, kreatywność, systematyczność, poczucie odpowiedzialności za swoje uczenie się, poczucie sprawczości, strategiczne myślenie, komunikację? Dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni od kilkunastu lat projektuje i wdraża grywalizację do swoich zajęć.

Czym dla autorki jest grywalizacja w edukacji?
Podróż, przygoda, odczuwanie emocji, budowanie relacji, odkrywanie tajemnicy, możliwość rozwoju, to fundamenty, na których powinien opierać się proces projektowania ekosystemów uczenia się i taką przestrzeń staram się budować dla moich studentek i studentów. W procesie dydaktycznym nie chodzi o przekazywanie wiedzy, a o sprawienie, by osoba ucząca się chciała i mogła się rozwijać. By była dumna z siebie za każdym razem, gdy włoży wysiłek. By czuła, że się rozwija i buduje poczucie swojej wartości. By trudności postrzegała jako wyzwania, a nie jako przeszkody nie do pokonania. I ważne, by ten proces zachodził w bezpiecznym, przyjaznym środowisku, w partnerskiej relacji, gdzie nikt nie działa z pozycji władzy. W środowisku, w którym można się dzielić z innymi, rozwijać we własnym tempie i zgodnie z własnymi zainteresowaniami mogąc wyrażać siebie. Gamifikacja to zmiana nastawienia, to chęć bycia aktywnym, to radość wynikająca z samorozwoju, pokonywania własnych słabości, pozytywna energia. Przygoda. W edukacji to przede wszystkim możliwość obrania indywidualnej ścieżki swojego rozwoju. To zmiana punktu ciężkości, to uczeń lub student, nie nauczyciel, staje się tą stroną aktywną. W trakcie trwania zgamifikowanych lekcji nauczyciel przeistacza się Mistrza Gry i staje się mentorem, dba o przebieg rozgrywki, uruchamia zadania, sprawdza je, przyznaje wirtualne nagrody i punkty swoim graczom, dostarcza informację zwrotną. Zgamifikować można każdy proces dydaktyczny, cały kierunek studiów, semestr lub rok, pojedynczy przedmiot lub wybrany dział tematyczny i dotyczy to każdego etapu nauczania. Ważne, by zdefiniować cel tego działania, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki problem chcę rozwiązać? Co chcę osiągnąć? Gamifikacja, jeśli mądrze zaprojektowana z dobrze postawionym celem edukacyjnym, jest narzędziem niezawodnym. Umożliwia indywidualizację procesu edukacyjnego nawet w grupie kilkuset studentów, bo każdy z nich sam obiera własną strategię rozwoju i ma pełną autonomię w działaniu, choć oczywiście wiąże się to z wzięciem odpowiedzialności za podejmowane decyzje i uczenie się ponoszenia ich konsekwencji. Daje możliwość bycia częścią wspólnoty, poczucie przeżywania niezwykłej przygody, lepszego poznania siebie nawzajem i uczenia się współpracy. Dzięki zgamifikowanym zajęciom studenci obserwują swój postęp na bieżąco, wiedzą na jakim poziomie w jakich obszarach się rozwijają, jakie są ich mocne strony, co mogą zrobić lepiej i że to, co dotąd postrzegali, jako porażki jest najlepszą drogą do osiągnięcia mistrzostwa."

27 listopada 2023 r., 18.00-19.30

Dlaczego uczenie się  w szkole jest niemożliwe? Dowody neuronaukowe.

Prowadząca: Joanna Mytnik (Centrum Nowoczesnej Edukacji PG)

Obejrzyj nagranie webinarium

Im więcej wiemy o tym, jak działa mózg w kontekście uczenia się, tym wyraźniej widzimy, jak trudno zapewnić w dzisiejszej szkole systemowej warunki do uczenia się. Stopnie, brak informacji zwrotnej, relacji, zaufania, partnerstwa, strach, kultura władzy, hierarchia, dzwonki, system klasowo lekcyjny, podział na przedmioty, ponad 40-godzinny tydzień pracy, sprawdziany z niewłaściwe postawionym celem. 

Narysowałam schemat warunków niezbędnych do uczenia się i rozwoju, zapraszam do podróży po nim, z analiza krytyczną w kontekście szkoły systemowej. Podczas spotkania zastanowimy się, co można (trzeba?) zmienić, by uczniowie w szkole, a studenci na uczelniach mogli się uczyć i rozwijać. Pokażę, czego potrzebują mali i młodzi ludzie, jakich warunków potrzebuje mózg, by mógł tworzyć ślady pamięciowe, budować tożsamość, podmiotowość i by każda osoba mogła się rozwijać i zadbać o swój dobrostan psychiczny.


 
30 października 2023 r., 18.00-19.30

Sztuczna inteligencja: praktyczne wskazówki dla nauczycieli

Prowadząca: Joanna Mytnik (Centrum Nowoczesnej Edukacji PG)

Obejrzyj nagranie webinarium

Pobierz prezentację i materiały

Zapraszamy na warsztaty dotyczące problematyki AI w edukacji. Pojawienie się modelu językowego chatGPT w listopadzie 2023 r. postawiło nowe pytania o sposoby osiągania celów edukacyjnych i projektowanie procesów uczenia się. W miarę rozwoju kolejnych wersji modeli językowych, połączenia ich z dostępem do sieci oraz pojawianiem się nowych wtyczek opartych o algorytmy AI, potrzebujemy poznać możliwości AI, wypracować zasady korzystania oraz umieć wykorzystać.

Kluczowe zagadnienia: jakie możliwości ma chatGPT, rekomendacje dla nauczycieli w projektowaniu i ocenianiu, rekomendacje dla uczniów w wykorzystaniu, namysł nad nową rolą nauczyciela w kontekście zmian, nowe sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, potrzeba redefinicji kompetencji cyfrowych uczniów, rola promptów, wyniki badań studentów nad wykorzystaniem chatGPT, polecane publikacje.


Zapraszamy również do otwartej grupy na facebooku "Poniedziałki na Politechnice: Facebook

Poniedziałki na Politechnice edycja 3

Poniedziałki na Politechnice edycja 2

Poniedziałki na Politechnice edycja 1