E-kształcenie | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

E-kształcenie

E-kształcenie (kształcenie zdalne) to prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opartych na zastosowaniu technologii komputerowych, w tym Internetu. Obejmuje formę w pełni zdalną oraz formę hybrydową learning, mieszaną metodę nauczania łącząca w sobie zajęcia prowadzone w formie zdalnej i/lub stacjonarnej.

Podstawowymi narzędziami informatycznym na Politechnice Gdańskiej jest platforma eNauczanie PG oraz aplikacja Microsoft Teams

Platforma eNauczanie PG to nazwa platformy funkcjonującej na Politechnice Gdańskiej opartej popularnym systemie. System ten wspomaga prowadzenie zajęć zdalnych, umożliwia przygotowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz asynchroniczną interakcję między uczestniczkami i

Aplikacja Microsoft Teams to usługa internetowa służąca prowadzeniu spotkań synchronicznych, pracy zespołowej, pracy na wspólnych plikach, wymianie informacji. Aplikacja ta wspiera prowadzenie zajęć w formie zdalnej, daje możliwość synchronicznej i asynchronicznej interakcji między uczestniczkami i uczestnikami

 

Konsultacje

Kto może Ci pomóc?

Zamów kurs