Zespół | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Zespół

  • Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji
  • Profesor uczelni
Specjalista ds. administracyjnych
specjalista ds. administracji
Samodzielny programista
Specjalista ds. e-learningu i gier edukacyjnych
Zastępca dyrektora ds. metodyki
Gł.spec.ds.projektowania graficznego,innow.i rozwo
Specjalista ds. produkcji edukacyjnych
Realizator multimediów i nowocz.technologii w eduk
Kierownik projektów edukacyjnych
Samodzielny programista i projektant gier edukac.
Projektantka grafiki i ekranów użytkowania
Projektantka graficzna
Realizator multimediów

Nawigacja O nas

Centrum Nowoczesnej Edukacji

cne@pg.edu.pl

+48 58 348 67 30

+48 502 494 189