Konsultacje i mentoring | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Konsultacje i mentoring

W jakich obszarach możesz z nami współpracować?

Wykładowczynio, wykładowco, jeśli czujesz potrzebę krótkich konsultacji z wybranego tematu, zapraszamy do kontaktu i umówienia się z kimś z naszego zespołu metodycznego (forma stacjonarna, zdalna lub telefoniczna).

Metodyka nauczania

 • karta przedmiotu (analiza efektów kształcenia, dobór metod do ich realizacji i sposobów weryfikacji)
 • neuronaukowe podstawy procesów uczenia się i projektowania zajęć
 • ocenianie
 • active learning (projekt serii wykładów, gdzie student jest stroną aktywną i zaangażowaną, student-ceneterd teaching)
 • praca metodą projektu
 • grywalizacja, długoterminowe systemy motywacyjne
 • planszowe gry edukacyjne, gry symulacyjne, gry komputerowe
 • edukacyjny pokój zagadek
 • gra terenowa
 • nowe technologie w procesie dydaktycznym
 • podręczniki multimedialne i interaktywne
 • metodyka zajęć prowadzonych w formie zdalnej
 • kurs e-learningowy
 • „nie mam pomysłu, a czuję potrzebę zmiany”
 • skonsultuj swój pomysł!

Obsługa narzędzi

 • platforma eNauczanie
 • aplikacja MSTeams
 • aplikacje do quizów interaktywnych, chmur wyrazowych, badanie preferencji, Q&A (Mentimeter)
 • programy do tworzenia interaktywnych zasobów graficznych (canva, genial.ly)
 • kreatory stron www

Wizualizacja treści, tworzenie materiałów dla studentów

 • konsultacje z projektantami graficznymi

Tworzenie własnych nagrań w domu

 • konsultacja z realizatorami multimediów

 


Konsultacje indywidualne (mentoring)

Wykładowczynio, wykładowco, jeśli czujesz potrzebę wprowadzenia w swoim przedmiocie zmian mających na celu większe zaangażowanie studentów w proces uczenia się, zapraszamy Cię do kontaktu. Zaprosimy Cię na pierwsze spotkanie (dwugodzinne), podczas którego opowiesz o swoich potrzebach i marzeniach, a następnie wspólnie zaplanujemy proces Twojej pracy z metodyczką i zespołem kreatywnym (projektanci graficzni, programiści, realizatorzy multimediów).

Jeśli np. zdecydujesz się na wdrożenie grywalizacji do swoich zajęć, skompletujemy zespół projektujący aplikację do Twojej gry (specjaliści od grywalizacji, metodycy, programiści, projektanci graficzni i projektanci ekranów), a jeśli np. będziesz chciał/a nagrać wykłady lub przebieg eksperymentów dla swoich studentów, do Twojej dyspozycji będzie studio nagrań z filmowcem-montażystą, projektantem graficznym i scenarzystą. Zawsze opiekuje się Tobą metodyczka lub metodyk, oni czuwają nad realizacją celu edukacyjnego wszystkich działań. To tylko przykłady, więcej pomysłów na wprowadzenie aktywnego udziału studentów znajdziesz niżej.

 

Formularz zgłoszenia na konsultacje

  

 


Szkolenia zamawiane dla jednostek

Zapraszamy władze jednostek do zamawiania szkoleń dla wykładowczyń i wykładowców Państwa jednostek (wydziałów, centrów, katedr, instytutów, pracowni zespołów przedmiotowych, komisji zapewniania jakości kształcenia itp.). Program (tematykę i czas trwania) dostosowujemy do potrzeb. Szkolenia mogą mieć charakter interaktywnych wykładów online lub stacjonarnych oraz warsztatów (małe grupy).

Wyślij zgłoszenie