Dydaktyczne Piątki | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Dydaktyczne Piątki

„Dydaktyczne Piątki” to program cotygodniowych szkoleń metodyczno-narzędziowych dla nauczycieli akademickich, od 3. edycji (2022/2023) otwieramy nasz program i serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich uczelni w Polsce. To program zaprojektowany jako przestrzeń wzajemnej inspiracji umożliwiająca wymianę doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań. W każdy piątek w godz. 13.15-15.00 spotykamy się na webinariach online:

link do spotkań

Zachęcamy do dołączenia do zespołu na MSTeams "Dydaktyczne Piątki", to pozwoli Ci na pełen dostęp do wszystkich funkcji i aplikacji (zwłaszcza czatu), dyskusję w kanałach tematycznych, korzystanie z nagrań i materiałów. Zobacz instrukcję, jak dołączyć (zapraszamy także osoby spoza Politechniki Gdańskiej).

Kod zespołu (dla pracowników PG): 4yi9w82

 


EDYCJA TRZECIA 2022/2023

 


 


 


 


 

 

Grudzień 2022

16 grudnia 2022 r.
Zamknąć rok z wdzięcznością (neuronaukowa perspektywa)

Zespół Centrum Nowoczesnej Edukacji

Co najnowsze wyniki badań z obszaru neuronauk mówią o praktykowaniu wdzięczności, medytacji? Jak podsumować rok, jak zaplanować mądre działania na kolejny?

Zapraszamy na wyjątkowy Dydaktyczny Piątek! Tradycyjnie będziemy sobie robić zdjęcie rodzinne, podsumowywać z wdzięcznością to, co dostaliśmy od naszych studentek i studentów w tym roku, układać życzenia. Zajrzymy do wyników badań naukowych nad wdzięcznością i uważnością oraz medytacją, będziecie zaskoczeni, jak te działania zmieniają nasze mózgi!

Zapraszamy!

 


9 grudnia 2022 r.
Uczenie przez doświadczenie, czyli model Davida Kolba w praktyce.

Karolina Grzegorzak (Centrum Nowoczesnej Edukacji)

Amerykański badacz procesów uczenia się David Kolb w latach 70. XX wieku zaprezentował model uczenia się przez doświadczenie (Experimental Learning Model), który stał się niezwykle popularny na salach szkoleniowych, a teraz coraz częściej jest stosowany w projektowaniu zajęć w szkołach i na uczelniach. Zgodnie z tym modelem proces efektywnego uczenia możemy wyobrazić sobie jako sekwencję powtarzających się etapów, z których kluczowe jest właśnie doświadczenie. 

Na spotkaniu pokażemy, co to znaczy "pracować Kolbem" i zastanowimy się, jak model ten można wykorzystać w praktyce akademickiej. 

 


2 grudnia 2022 r.
Co neuronauka mówi nam dziś o procesie uczenia się? Warsztat projektowania przebiegu zajęć w oparciu o wiedzę o mózgu.

dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni (Centrum Nowoczesnej Edukacji)

Wiedza o tym, jak tworzy się pamięć, jak działa układ nagrody, jaką rolę pełnią przerwy, sen i aktywność fizyczna w procesie uczenia się jest niezbędna przy projektowaniu procesów edukacyjnych. Zapraszam na krótką opowieść o tym, co z wiedzy o działaniu mózgu warto wziąć pod uwagę projektując ekosystemy uczenia się. Jak w praktyce wykorzystać tą wiedzę w pracy nauczyciela akademickiego? Podczas szkolenia będziemy w zespołach budować sposoby wykorzystania wiedzy o działaniu mózgu w naszej codziennej praktyce dydaktycznej. 

 


Listopad 2022

24-25 listopada 2022 r.
Studenckie Dni Jakości

W imieniu Samorządu Studentów PG bardzo gorąco zapraszamy na Studenckie Dni Jakości w czwartek i piątek (24-25 listopada 2022 r.), godz. 14.00-17.00, do klubu "Kwadratowa". 

Jak co roku, studenci chcą rozmawiać o jakości kształcenia na PG, wspólnie z wykładowcami szukać rozwiązań. Tematem przewodnim tegorocznej edycji SDJ jest blended-learning: jak połączyć obie formy zajęć (stacjonarnie i online) i utrzymać wysoką jakość procesu edukacyjnego. Sama forma SDJ będzie bardzo angażująca (praca zespołowa, metoda case-study). 

 


18 listopada 2022 r.
Genial.ly: interaktywne prezentacje, angażujące materiały dydaktyczne, quizy, kursy e-learningowe. Warsztat narzędziowy.

dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni (Centrum Nowoczesnej Edukacji)

Zapraszam w niezwykłą podróż po narzędziu, w którym można WSZYSTKO! Od dawna miałam dość liniowych prezentacji w MSPowerPoint, które nie pozwalały dowolnie poruszać się po zagadnieniach wykładowych podążając za pytaniami lub potrzebami studentów, efektami ich bieżącej pracy podczas rozwiązywania problemów.

Podczas tego warsztatowego szkolenia podzielę się swoim doświadczeniem w wykorzystaniu genial.ly do projektowania prezentacji do wykładów, materiałów dla studentów, quizów, pokoi zagadek, zasobów do scenario-based learning, kursów e-learningowych. 

Zachęcam do założenia bezpłatnego konta przed szkoleniem, to Ci pozwoli podążać razem ze mną po meandrach tej niezwykle angażującej, bo pozwalającej na interakcje, aplikacji. Jest genialna!:)


4 listopada 2022 r.
EMOCJE, GŁUPCZE! 25 pomysłów na zadania wzbudzające wysoką motywację i kształtujące kluczowe kompetencje przyszłości (4K).

dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni (Centrum Nowoczesnej Edukacji)

obejrzyj nagranie

Emocje są kluczowym czynnikiem w procesie tworzenia śladów pamięciowych, stąd tak ważna rola zadań stawianych przed studentami. Jak uczynić je wyzwaniami, które podnoszą poziom adrenaliny, wzbudzają ciekawość, rządzę znalezienia rozwiązania?

Proponuję dość zaskakujący (czytaj: odważny i niepodręcznikowy) przegląd moich autorskich, inspirujących, niestandardowych sposobów na wzbudzenie zaangażowania studentów do zdobywania i przetwarzania wiedzy oraz nabywania umiejętności przewidzianych dla efektów uczenia się przedmiotu. 

Sposób realizacji zadań wspiera kształtowanie kluczowych kompetencji, tzw. 4K: komunikacja (KO), kooperacja (WS), krytyczne myślenie (KM) i kreatywność (KR) oraz umiejętność przeprowadzania analizy (AN), umiejętność wystąpień publicznych (WP), zarządzanie sobą i zadaniami w czasie (ZA), refleksyjne myślenie (RE), zainteresowanie przedmiotem (ZP), zastosowanie wiedzy w praktyce (ZW), organizacja wiedzy (OW), umiejętność dyskusji (DY), umiejętność argumentacji (AR), kultura i struktura wypowiedzi (KU), wykorzystanie narzędzia wspierającego proces uczenia się (NA), umiejętności interpersonalne (IN), myślenie w kategoriach definicji i realizacji celu (CE), rozumienie procesów (RO), myślenie przyczynowo - skutkowe (PS), umiejętność wizualizacji treści (WI), budowanie scenariuszy (SC), znajomość procesów motywacji (MO), aktywność fizyczna (AF). 

 
1.    Ranking „TOP TEN” (AN, KM)
2.    Wywiad w wyobraźni (KR)
3.    Mowa windowa (AN, KM, WP, ZA)
4.    Hydepark (KM, ZP)
5.    Refleksyjny dziennik uczenia się (RE)
6.    Mapa myśli (AN, KM)
7.    Wzajemne ocenianie (AN, KM, KO)
8.    Dokumentalium (KR, ZW, ZP)
9.    Infografika (WI, RO, PS)
10.    Fiszki (OW, NA)
11.    Poradnik dla początkujących (KO, KM, KR, ZW, AR, CE, RO, PS, WI, S.C.)
12.    Encyklopedia (ZA, KM, RE, OW)
13.    Opowiadania dla dzieci (KO, KM, KR, ZW, CE, RO, WI, SC, MO)
14.    Zadania świąteczne (KR, ZP)
15.    Wywiad z ciekawym człowiekiem (KO, WP, ZP, KU, IN, SC)
16.    Studencka mini konferencja (KO, IN, KU, WP, ZA)
17.    Mini wykłady studentów (KO, KM, WP, ZA, KU, DY)
18.    Gry planszowe (KO, KR, KM, WS, ZA, SC, WI, MPS, MO)
19.    Gry karciane (KR, KM, ZA, SC, WI, MPS, MO)
20.    Kieszonkowy pokój zagadek (KO, PS, KR, WS, ZA)
21.    Gra terenowa (KO, WS, ZA, PS, AF)
22.    Debata oxfordzka (KO, DY, AR, KU, WP)
23.    Film (KO, AN, CE, SC, WI)
24.    Podcast (KO, CE, SC)
25.    Blog (KO, CE, IN, ZA)

 

 


Październik 2022

7 października 2022 r.
Katalog działań CNE, oferta szkoleń oraz SMALL TEACHING.

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni (Centrum Nowoczesnej Edukacji)


14 października 2022 r.
Prezentacja zwycięskich projektów 2. edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych.

Prowadząca: mgr Olga Ludyga (Centrum Nowoczesnej Edukacji)

Lista zwycięskich projektów 2. edycji znajduje się na stronie w zakładce Konkurs Innowacji Dydaktycznych.


21 października 2022 r.
Interaktywny podręcznik oparty na R-Bookdown.

Prowadzący: dr inż. Karol Flisikowski i (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG)

Obecnie wiele e-kursów tworzonych na potrzeby nauczania hybrydowego lub e-learningu wzbogaca się o dodatkowe multimedialne zasoby i aktywności. Coraz popularniejsze staje się konstruowanie rozbudowanych skryptów oraz e-booków dołączanych do treści przedmiotu. Celem warsztatu jest zaznajomienie uczestników ze składnią R-Bookdown opartą na znacznikach Markdown. Markdown to specjalny format dokumentu, który zmienia analizy przeprowadzane w językach R, Python, SQL etc. na dokumenty wysokiej jakości, raporty, prezentacje i pulpity nawigacyjne. Jego celem jest łatwość w odczytywaniu i pisaniu. R-Bookdown jest natomiast specjalną wersją znaczników Markdown, która ułatwia pisanie (nie tylko interaktywnych) książek. Instruktorzy mogą przygotować w łatwy sposób nawet całą, asynchroniczną wersję online kursu za pomocą e-booków kompilowanych bezpośrednio z dokumentów Markdown. Zapoznanie się z zestawem znaczników Markdown oraz jego adaptacją – R-Bookdown, staje się coraz bardziej popularne. Wewnątrz książki można bez przeszkód zamieszczać elementy takie jak np. dynamiczne grafiki i interaktywne aplikacje (widżety HTML, aplikacje Shiny, filmy, dźwięk, quizy, okna zewnętrzne itd.). Bookdown wspiera wiele języków programowania (R, C/C++, Python, Fortran, Julia, SQL etc.). Wzory matematyczne można zamieszczać z wykorzystaniem LaTeX. Taka wersja HTML książki może być udostępniana na bezpłatnych, otwartych serwerach (GitHub, bookdown.org, Netlify), wówczas można korzystać także z interaktywnych modułów. Studenci mogą pobrać wiele wersji książki w formatach takich jak PDF, HTML, EPUB czy Word.

28 października 2022 r.
Innowacyjność w nauczaniu oczami studentów.

Prowadzące: inż. Natalia Dynderz, Dorota Nagórska (Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej)

Jako studenci uczelni badawczej chcemy być otwarci na nowinki technologiczne czy naukowe. Jednak dobre przygotowanie się na ich odbiór i stosowanie wymaga rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia. Dzięki temu będziemy mogli w jak najlepszy sposób przygotowywać się do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rok 2020 nauczył nas, że nie musimy się uczyć tylko w sposób tradycyjny, jaki znaliśmy wcześniej. Zajęcia, w których uczestniczymy, można uatrakcyjniać poprzez wykorzystanie metod kształcenia na odległość. Należy jednak pamiętać, że wymaga to indywidualnego podejścia w zależności od kierunku studiów i specjalizacji. Zupełnie inne potrzeby odnośnie organizacji zajęć i sposobu ich prowadzenia mogą mieć np. studenci budownictwa, a inne – studenci inżynierii materiałowej. W związku z tym niezwykle ważne jest wsłuchanie się w głos studentów, aby dobrze poznać ich potrzeby w tym zakresie.  W trakcie wystąpienia będziemy chciały omówić i zaproponować kilka rozwiązań, które warto wprowadzić do procesu kształcenia studentów.

 

 

POPRZEDNIE EDYCJE

W latach akademickich 2020/2021 i 2021/2022 odbyły się dwie edycje, w których wzięło udział ponad 400 wykładowców ze wszystkich jednostek PG (przeczytaj więcej). Poniżej prezentujemy programy poprzednich edycji.

 


10 czerwca 2022 r.

Finał drugiej edycji programu „Dydaktyczne Piątki”.

Obejrzyj film z Finału!


8 czerwca 2022 r.

Wystarczy Ci jedno narzędzie, by przeprowadzić angażujący wykład! Wszystko o Mentimeter (praca w narzędziu).

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni (Centrum Nowoczesnej Edukacji)


3 czerwca 2022 r.

Jak wesprzeć studentów przed i podczas egzaminów?

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni (Centrum Nowoczesnej Edukacji)


maj 2022 PROGRAM

27 maja 2022 r.

Lek na brak zaufania. Wypracujmy wartości ze studentami! 

Warsztaty stacjonarne.

Prowadząca: dr Joanna Czerska (Wydział Zarządzania i Ekonomii)

Zdarza się, że nie możemy skomunikować się z naszymi studentami. Zachowują się dziwnie, nie możemy do nich dotrzeć. Wkurza nas ich postawa. Bywa, że chcemy, by pracowali zespołowo, ale idzie im to jak wspinaczka na Mount Everest nieprzygotowanemu wspinaczowi. Czasem zależy nam na tym, by studenci chcieli mówić nam otwarcie o wyzwaniach, z którymi się mierzą w ramach naszego przedmiotu. Za nic nie chcą tego robić. Moim antidotum na te wyzwania jest m.in. praca w oparciu o wartości.

Podczas naszego stacjonarnego warsztatu pokażę Wam, jak to robić. Jak pokażę? Nie opowiem! Pozwolę Wam to przeżyć na własnej skórze.

Na warsztaty zapraszamy do sali Kreatywnej w Hydromechanice (nr 11), wejście od strony WEiA. Podczas spotkania zapewniamy gorącą kawę, herbatę z buraka i pyszne ciastka.

Zdarza się, że nie możemy skomunikować się z naszymi studentami. Zachowują się dziwnie, nie możemy do nich dotrzeć. Wkurza nas ich postawa. Bywa, że chcemy, by pracowali zespołowo, ale idzie im to jak wspinaczka na Mount Everest nieprzygotowanemu wspinaczowi. Czasem zależy nam na tym, by studenci chcieli mówić nam otwarcie o wyzwaniach, z którymi się mierzą w ramach naszego przedmiotu. Za nic nie chcą tego robić. Moim antidotum na te wyzwania jest m.in. praca w oparciu o wartości. Podczas naszego stacjonarnego warsztatu pokażę Wam, jak to robić. Jak pokażę? Nie opowiem! Pozwolę Wam to przeżyć na własnej skórze. Na warsztaty zapraszamy do sali Kreatywnej w Hydromechanice (nr 11), wejście od strony WEiA. Podczas spotkania zapewniamy gorącą kawę, herbatę z buraka i pyszne ciastka.

20 maja 2022 r.

Czy oprawa kursu jest ważniejsza od treści? Pomysł i żart sposobem na poważne nauczanie.

Prowadzący: mgr Erwin Wojtczak (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)

W dobie postępu technologicznego studenci znacznie łatwiej przyswajają wiedzę, jeżeli jest ona przekazywana za pomocą niestandardowych form. Gamifikacja kursów stanowi jeden ze sposobów na ich uatrakcyjnienie, nierzadko poprzez odwrócenie uwagi studenta od treści samej w sobie i skupienie jej na formie. Chęć zdobycia jak najlepszego wyniku w "dydaktycznej grze" sprawia, że proces uczenia następuje poza świadomością studenta. Odpowiednio przygotowane materiały dodatkowe mogą być również elementem humorystycznym, który pozytywnie wpływa na atmosferę współpracy nauczyciel-uczeń, szczególnie w sytuacji weryfikacji zdobytej wiedzy (kolokwia, egzaminy). 


13 maja 2022 r.

Książki, które dają wiedzę, inspirację i narzędzia.

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG (Centrum Nowoczesnej Edukacji).

Ranking 20+ najważniejszych książek w pracy projektantka procesów uczenia się i wykładowcy akademickiego. Podczas tego wyjątkowego Piątku porozmawiamy o książkach, z których można czerpać wiedzę i inspiracje do działania. Prowadząca podzieli się najważniejszymi dla siebie tytułami w kategoriach:

 • neurobiologia,
 • psychologia,
 • dobrostan,
 • współpraca,
 • narzędzia edukacyjne,
 • analityka trendów i badania edukacyjne,
 • niezwykłe biografie.

 


6 maja 2022 r.

Nawyki studentów Politechniki Gdańskiej w uczeniu się: raport z badania.

 

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG (Centrum Nowoczesnej Edukacji).

Ponad 76 % studentów biorących udział w badaniu ma problemy z systematycznym uczeniem się, a ponad 88 % wyraża chęć pracy systematycznej. W okresie listopad 2021-luty 2022 zostało przeprowadzone badanie ankietowe studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej w zakresie ich nawyków w uczeniu się. W badanu wzięło udział 1318 studentów, którzy odpowiedzieli na 26 pytań (plus 4 definiujące strukturę grupy i jedno otwarte).

Badanie zostało zaprojektowane przez zespół: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG (dyrektorka CNE, metodyka nauczania), mgr Olga Ludyga (metodyka nauczania, CNE), mgr Radosław Wesołowski (projektowanie użyteczności i estetyki platformy, wykorzystanie nowych technologii w edukacji, CNE) oraz mgr Tatiana Ilczyszyn (specjalistka ds. optymalizacji procesów, DZJ).

 


kwiecień 2022 PROGRAM

29 kwietnia 2022 r.

W stronę cyfrowych podręczników multimedialnych – podsumowanie pierwszego roku pracy.

Spotkanie stacjonarne i transmitowane (MSTeams).

Prowadzący: Mirosław Wołowik, Radosław Wesołowski i Maciej Worwa (Centrum Nowoczesnej Edukacji).

Platforma do multimedialnych podręczników interaktywnych ma być narzędziem pracy zarówno dla studentów, jak i wykładowców. Student otrzymuje multimedialne treści do przedmiotów w postaci cyfrowych pigułek wiedzy (treści tekstowe zakończone quizami, filmy, animacje 2D i 3D, tutoriale, symulacje, infografiki, pliki audio, wywiady itp.), system przypomnień o powtórkach oparty o wiedzę neurobiologiczną oraz tablicę do tworzenia własnych notatek, w przyszłości współdzielonych z innymi studentami. Nauczyciel otrzymuje przyjazny edytor zasobów do tworzenia podręcznika z gotowymi szablonami, stałe wsparcie metodyka podczas tworzenia podręcznika. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji metodycznej i merytorycznej każdemu podręcznikowi nadawany będzie cyfrowy numer identyfikacyjny (doi) z datą publikacji, a podręcznik dodany zostanie do bazy książek biblioteki PG. Nad funkcjonowaniem platformy czuwać będzie administrator.

Podczas spotkania pokażemy efekt rocznej pracy nad rozpoznawaniem możliwości technologicznych i tworzeniem różnych rodzajów zasobów cyfrowych i wskażemy kierunek działań dla przyszłych autorów.

Pierwsze pilotażowe komplety cyfrowych zasobów edukacyjnych powstały dzięki współpracy z wykładowcami sześciu wydziałów, którzy zostali wybrani w 1. edycji naboru w styczniu 2021 roku.

Na spotkanie z zespołem ds. tworzenia zasobów do nowego podręcznika zapraszamy do sali Kreatywnej w Hydromechanice (nr 11).

 


22 kwietnia 2022 r.

Japońskie praktyki dla naszej dydaktyki.

Spotkanie online.

Prowadząca: dr Joanna Czerska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, prezeska fundacji Lean Education.

Jak uczyć naszych studentów refleksji nad swoim uczeniem się, szacunku do innych i podejmowania prób samodoskonalenia?

W trakcie spotkania poznamy 10 japońskich zasad kaizen i przełożymy je na nasze codzienne działania w pracy ze studentami. Poszukamy otaczających nas źródeł rozwoju, także tych, które wydają nam się przykrym obowiązkiem, a mogą być szczęśliwym zrządzeniem losu! Podyskutujemy o tym jak otwierać naszych studentów, by byli źródłem naszego nieustającego rozwoju. Zaczerpniemy z biznesu praktyki, które pomogą nam ustalać które działania wdrażać szybko, a które zostawić na później lub wieczne nigdy. I oczywiście zastanowimy się nad tym, ile czasu na ten rozwój powinniśmy poświęcać, by ciągłe doskonalenie nas nie przytłaczało a było źródłem nieustającej satysfakcji.

 


8 kwietnia 2022 r.

Wystarczy Ci jedno narzędzie, by przeprowadzić angażujący wykład! Wszystko o Mentimeter (praca w narzędziu).

Warsztat stacjonarny z transmisją (MSTeams).

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG (Centrum Nowoczesnej Edukacji)

Zapraszamy na stacjonarne angażujące warsztaty do sali Kreatywnej w Hydromechanice (budynek nr 11). Będziemy testować działanie aplikacji jako studenci (user experience) i projektować slajdy, aktywności, interakcje i sposób komunikacji jako nauczyciele (immersive lecture designers). Praca na narzędziu, należy przedtem założyć darmowe konto w aplikacji Mentimeter (www.mentimeter.com)

Na warsztat obowiązują zapisy.

Zapewniamy pyszną gorącą kawę, herbatę z buraka i trochę glukozy dla lepszej pracy mózgu. Do zobaczenia w piątek o 13.15 w Kreatywnej!

Wydarzenie będzie streamowane na kanale spotkań Dydaktyczne Piątki.

 


1 kwietnia 2022 r.

Przewrotny Dydaktyczny Piątek: "Jak wesprzeć studentów w oblaniu egzaminu?"

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG (Centrum Nowoczesnej Edukacji)

Jak sprawić, by większość moich studentów oblała egzamin? W ten wyjątkowy piątek 1 kwietnia zapraszamy wykładowców Politechniki Gdańskiej na wyjątkowe szkolenie w ramach cotygodniowego programu "Dydaktyczne Piątki"!

Prowadząca spotaknie, dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni (dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji) zaprezentuje 10 złotych zasad skutecznego nauczania:

 1. Nie ruszaj się po sali prowadząc wykład i nie pozwól studentom się ruszać. Pamiętaj, by siedzieć i być mało widocznym.
 2. Zabroń używania telefonów komórkowych.
 3. Nie pozwól studentom rozmawiać ze sobą.
 4. Wywołuj do odpowiedzi na forum i nie pozwól, by atmosfera była zbyt swobodna.
 5. Nie uśmiechaj się i nie patrz na swoich studentów.
 6. Przygotuj prezentację pełną tekstu, pamiętaj o użyciu wielu kolorów, rodzajów i wielkości fonta oraz grafik wypełniających pustą przestrzeń na slajdach. Staraj się czytać wszystko ze slajdów.
 7. Nie przekazuj studentom żadnych materiałów do zajęć.
 8. Mów lub pisz na tablicy przez 90 minut bez przerwy.
 9. Spraw, by studenci obawiali się wypowiadać z obawy przed pomyłką.
 10. Poszukaj sposobów na wzbudzenie strachu u swoich studentów.

Zapraszamy na szkolenie prima-aprilisowe!:D

 


marzec 2022 PROGRAM

25 marca 2022 r.

Webquest w nauczaniu. Dlaczego warto stosować tą metodę?

Prowadząca: dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. uczelni (WZiE)

Webquest to metoda pracy projektowej zorientowanej na badanie w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej. Wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet.

Prowadząca podzieli się doświadczeniem w stosowaniu metody webquestu i opowie, jak można zastosować na przykładzie nauczania metod ilościowych w ekonomii, aby zajęcia były bardziej atrakcyjne dla studentów, pobudzające ich kreatywność oraz aby aktywizowały studentów do poszukiwania informacji i selekcjonowania jej pod kątem przydatności w rozwiązywaniu konkretnych zadań.

 


18 marca 2022 r.

Kolos z Algebronu, czyli zgamifikowana algebra liniowa na WETI

Prowadząca: dr Barbara Wikieł, prof. uczelni (dyrektorka Centrum Matematyki) oraz Agnieszka Gosk (programistka i pomysłodawczyni fabuły, CNE).

Studenci 1. roku WETI w semestrze zimowym mieli okazję przetestować prototyp aplikacji wspierającej systematyczną pracę w ramach przedmiotu algebra liniowa. Studenci jako Poszukiwacze podjęli próbę wydostania się z Podziemi Algebronu. Aby wydostać się z podziemi (być zwolnionym z kolokwium zaliczeniowego) musieli zebrać cztery części amuletu, których strzegły monstra (sprawdziany z 4 działów). Skompletowany amulet dawał moc bycia niewidzialnym i chronił przed starciem z Kolosem z Algebronu (kolokwium). Aby tego dokonać, musieli trenować swoją zręczność podczas treningów magicznych i siłowych (rozwiązywanie zadań), co gwarantowało im bezszelestne przejście obok Kolosa i wydostanie się z Podziemi. Za treningi otrzymywali monety, które mogli wykorzystać na zakupy magicznych atrybutów w kramie, w tym eliksiru uzdrawiającego (możliwość poprawy jednego ze sprawdzianów).

 


11 marca 2022 r.

Jesteś ważna_y! Nie daj się! Warsztaty on-line dla nauczycieli akademickich.

Prowadząca: Dr Agata Rudnik, dyrektorka Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego UG.

Webinarium nawiązywać będzie do problemów, z jakimi zmaga się każdy z nas jako nauczyciel akademicki, ale nie tylko. Stres, przemęczenie, nieefektywne zarządzanie swoim czasem... Kto się z nimi nie mierzy? Co można zrobić, aby było nam po prostu lepiej? Wspólnie zastanowimy się także, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, zarówno własnymi, jak i innych, w tym z zachowaniami agresywnymi, a także jak współpracować z osobami doświadczającymi kryzysów i chorób psychicznych. 

 


4 marca 2022 r.

Laureaci Konkursu Innowacji Dydaktycznych i ich projekty

Prowadzący: mgr Marcin Zieliński, Centrum Nowoczesnej Edukacji

Wirtualna rzeczywistość, modelowanie 3D, gry symulacyjne, grywalizacja, program wpierający proces podejmowania decyzji, innowacyjne laboratorium fizyczne, budowa nowoczesnej bazy edukacyjnych zasobów multimedialnych, to tematy przyznanych grantów w 1. edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych organizowanego przez Centrum Nowoczesnej Edukacji.


 

luty 2022 PROGRAM

25 lutego 2022 r.

Czy spóźnianie się jest tak samo widziane w każdej kulturze? O różnicach międzykulturowych na zajęciach akademickich. CZĘŚĆ 2.

Prowadząca: mgr Olga Ludyga, Centrum Nowoczesnej Edukacji

Różnice kulturowe objawiają się między innymi w gestach i zwyczajach cudzoziemców, student z Chin wita się skinieniem głowy i trzyma dystans, z kolei student z Hiszpanii głośno wita się z nami od samych drzwi i skraca dystans. Jak sobie z tym poradzić i jak pomóc studentom w radzeniu sobie z szokiem kulturowym? Praktyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich pracujących z grupami wielokulturowymi.

 


11 lutego 2022 r.

Estetyka i prostota. Jak zbudować szablon, który sprawi, że Twoje kursy zachwycą studentów? WARSZTAT.

Prowadząca: dr Joanna Czerska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Jak zbudować estetyczny szablon do swoich kursów na eNauczaniu? Prowadząca podzieli się prostym autorskim szablonem i krok po kroku przeprowadzi uczestników przez proces modyfikowania szablonu pod swoje potrzeby.

 


4 lutego 2022 r.

Prosty przepis na multimedialny podręcznik.

Prowadząca: dr inż. Klaudia Wrzask, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Autorka chciałaby się podzielić swoimi doświadczeniami w tworzeniu multimedialnych materiałów e-learningowych. Przedstawi bibliotekę lateX-a Tcolorbox, dzięki której można tworzyć profesjonalnie wyglądające podręczniki, a także prosty sposób na linkowanie treści multimedialnych w pliku pdf. Najważniejszy jest sposób organizowania treści podręcznika. Opowie o generalizacji i różnicowaniu treści, metodzie małych kroków, podpowiedziach i łańcuchach zachowań w rozwiązywaniu problemów. Na zakończenie flipped classroom: czyli jak wykorzystać gotowe materiały elearningowe do zajęć stacjonarnych.


Styczeń 2022 PROGRAM

28 stycznia 2022 r.
Stacjonarnie i zdalnie, czyli jak się odnaleźć w hybrydowej rzeczywistości. 

Prowadząca: dr inż. Małgorzata Kostrzewska, Wydział Architektury


21 stycznia 2022 r.

Zadbaj o siebie. Warsztat online z elementami mindfulness.

Prowadząca: trenerka mindfulness Małgorzata Jasnoch.

Nasze intensywne i wymagające życie, ostatnio jeszcze bardziej się zmieniło, często wymagając od nas dużej zmiany i wywracając do góry nogami dotychczas wypracowane nawyki.

Zapraszamy na warsztaty, które oferują:

 • wiedzę i narzędzia, które pozwalają rozpoznawać sygnały ostrzegawcze przed wypaleniem,
 • autodiagnozę poziomów energii, w oparciu o test,
 • sposoby na odnawianie energii w zmiennych okolicznościach w środowisku zawodowym,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz
 • krótką praktykę mindfulness budujące poczucie siły i opanowania w stresującym otoczeniu.

Wyjątkowo to spotkanie odbywa się na platformie ZOOM

 • Meeting ID: 873 6430 4930
 • Passcode: 080724

 


14 stycznia 2022 r.

Dydaktyka w świecie technologii: tablet jako tablica, rozwiązywanie zadań, nagrywanie wykładu

Prowadząca szkolenie: mgr Katarzyna Wiciak-Pawłowska (doktorantka WFTiMS)

Chciałabym podzielić się moim doświadczeniem w prowadzeniu „cyfrowych” zajęć od strony technicznej – wspólnie możemy przebrnąć przez meandry zdigitalizowanego nauczania. Matematyka, fizyka, chemia, wszystkie zajęcia wymagające pisania.

Opowiem o doborze pierwszego, budżetowego stanowiska z tabletem. Czy wszystko musi opierać się na iPadach, jakie są alternatywne rozwiązania? Na co warto zwrócić uwagę kupując tablet, w co nie warto inwestować oraz z jakimi problemami może przyjść nam się zmierzyć.

 


Grudzień 2021 PROGRAM

3 grudnia 2021 r.

Team building jako dobry start do pracy projektowej.

Co oznacza praca w grupie? Jak budować tę kompetencję? Czy komunikacji i współpracy trzeba się też uczyć? Na te i inne pytania odpowiemy na przykładzie projektu SPRIM prowadzonego przez nauczycieli WILIŚ. Opowiemy również o tym, jakie znaczenie miały warsztaty z team buildingu dla studentów biorących udział w projekcie. 

Projektantki szkolenia i prowadzące: mgr Olga Ludyga (Centrum Nowoczesnej Edukacji), dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. PG (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)

 


10 grudnia 2021 r.

Spotkanie w drodze: moje próby, błędy i sukcesy dydaktyczne.

Wciąż uczę się uczyć, korzystając z doświadczeń zdobytych na uczelniach technicznych (student, doktorant, naukowiec, wykładowca) i w środowisku przemysłowym (inżynier, kierownik, doradca, prowadzący szkolenia). 
Dydaktykę na Politechnice postrzegam jako wspólną drogę Studentów i Wykładowców, którym właściwym celem jest powodzenie tych pierwszych w życiu zawodowym oraz trwała satysfakcja i rozwój tych drugich.  
Planuję krótko opisać techniki pasujące do większości zajęć dydaktycznych, dzieląc je umownie na kategorie: Integracji, Lokalizacji, Motywacji i Eksploracji. Przyznam się przy tym do porażek, wskazując na ich źródło. Chciałbym także podzielić się kilkoma użytecznymi analogiami i skojarzeniami, które ilustrują możliwe postawy Prowadzących i Studiujących. 

Projektant szkolenia i prowadzący: dr inż. Marek Augustyniak (Wydział Fizyki Teoretycznej i Matematyki Stosowanej)

 


17 grudnia 2021 r.

Zamknąć rok z wdzięcznością: co dają nam nasi studenci?

Koniec roku to czas podsumowań i czas wdzięcznośći za to, co dostaliśmy. To czas podziękowań i życzeń kolejnego dobrego roku. Jako nauczyciele mamy wiele powodów do wdzięczności, bo pracujemy z młodymi ludźmi. Co w tym roku dali mi moi studenci? Podzielmy się tym, co wywołało w nas zachwyt albo wzruszenie, było źródłem radości, satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.


A wypracowane podziękowania przekażemy naszym Studentkom i Studentom.
Do zobaczenia 17 grudnia o godz. 13.00 na tym specjalnym, przedświątecznym spotkaniu!

Prowadzący: zespół Centrum Nowoczesnej Edukacji.

 


Listopad 2021 PROGRAM

5 listopada 2021 r.

Projektowanie aktywnego uczenia się czyli active learning w praktyce. Warsztaty DIY.

Wykład dla 300 osób na sali? Kameralny wykład dla 6 studentów? Zajęcia online dla 80 studentów? Albo 280? Seminarium dyplomowe? Ćwiczenia dla 30 osób?
Jak wprowadzić active learning w praktyce do swoich zajęć od jutra?
Podczas warsztatów będziemy projektować aktywności dla studentów niezależnie od liczby studentów i formy zajęć! Bezkosztowe, niewymagające przygotowania pomysły na aktywne zdobywanie i przetwarzanie wiedzy przez studentów, na ćwiczenie umiejętności krytycznego myślenia, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, autorefleksji, dyskusji, bycia kreatywnym, zaangażowanym.

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Centrum Nowoczesnej Edukacji

 


19 listopada 2021 r.

Co zrobić, by wykładowcy lepiej pracowało się z grupą? (cz. 1) Ice-breakery na początek!

Zapraszamy wykładowców na unikatowe warsztaty pozwalające w praktyce sprawdzić rolę i skuteczność ice-breakerów na pierwszych zajęciach z nową grupą studentów. Jakie korzyści płyną dla studentów i wykładowcy? Poeksperymentujmy na sobie!:)

Prowadzący: mgr Olga Ludyga, mgr Mirosław Wołowik, dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Centrum Nowoczesnej Edukacji

 


26 listopada 2021 r.

Czy spóźnianie się jest tak samo widziane w każdej kulturze? O różnicach międzykulturowych na zajęciach akademickich. 

Różnice kulturowe objawiają się między innymi w gestach i zwyczajach cudzoziemców, student z Chin wita się skinieniem głowy i trzyma dystans, z kolei student z Hiszpanii głośno wita się z nami od samych drzwi i skraca dystans. Jak sobie z tym poradzić i jak pomóc studentom w radzeniu sobie z szokiem kulturowym? Praktyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich pracujacych z grupami wielokulturowymi.

Prowadząca: mgr Olga Ludyga, Centrum Nowoczesnej Edukacji.

 


Październik 2021 PROGRAM

8 października 2021 r.

Nauczać czy projektować przestrzeń uczenia się? Zmiana roli wykładowcy w zmieniającym się świecie.

Kilka lat temu na uczelnie dotarli studenci pokolenia, dla którego technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy. To wymusza zmianę roli nauczyciela. Jakich zmian w sposobie projektowania i prowadzenia zajęć potrzebujemy i jak je wprowadzić nie tracąc tego, co najważniejsze, utrzymania relacji uczeń-mistrz? Jak prostymi sposobami sprawić, by wykład stał się interaktywną przestrzenią do uczenia się naszych studentów?

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Centrum Nowoczesnej Edukacji

 


15 października 2021 r.

Jak uczy się mózg? Kompendium wiedzy na temat warunków tworzenia pamięci. Wykład nieakademicki oparty o wiedzę z zakresu neurobiologii.

Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie trwałych śladów pamięciowych. Nieskuteczne metody uczenia się. Dwa tryby uczenia się. Efektywne rozłożenie procesu nauki w czasie. Odpoczynek, nuda, sen, drzemka, aktywność fizyczna jako kluczowe elementy procesu tworzenia pamięci. Techniki wspomagające koncentrację, utrwalanie wiedzy. Proces czy efekt? Mózgowy układ nagrody. Prokrastynacja – neurobiologiczne podłoże, sposoby zmiany nawyku. Planowanie pracy, listy zadań dzienne i tygodniowe, praca głęboka.

Prowadząca: Dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Centrum Nowoczesnej Edukacji.

 


22 października 2021 r.

Razem czy osobno - wyzwania integracji procesów nauczania. Wykład na dwa głosy.

Spotkanie chcielibyśmy poświęcić tematowi integracji i interdyscyplinarności w nauczaniu studentów. Bazując na naszych doświadczeniach integrowania przedmiotów występujących do tej pory osobno w programach studiów, chcielibyśmy porozmawiać o korzyściach dla studentów, ale i wyzwaniach z tym związanych, a także podyskutować o możliwościach/potrzebach integrowania studentów z różnych wydziałów oraz prowadzenia interdyscyplinarnych, międzywydziałowych przedmiotów w ramach programów studiów w formie zintegrowanych projektów.

Prowadzący: Dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska, dr inż. arch. Bartosz Macikowski, Wydział Architektury.

 


29 października 2021 r.

Od zajęć tradycyjnych do całkowicie e-learningowych – angielski model oceniania studentów.

Czy możemy motywować studentów do pracy poprzez zróżnicowane oceny formatywne i sumatywne? Czy możemy zniechęcić studentów do ściągania w czasie egzaminów, testów lub kolokwiów śródsemestralnych? Czy doświadczenia związane z ocenianiem wyniesione z zajęć prowadzonych w pandemii dadzą się wykorzystać w tradycyjnej klasie a może ocenianie online było jedynie trochę zmodyfikowanym podejściem tradycyjnym? Sposoby oceniania stosowane na uniwersytetach angielskich w zeszłym roku mogą stać się inspiracją do wprowadzenia modyfikacji korzystnie wpływających na podwyższenie jakości procesu edukacyjnego u nas.

Prowadząca: Dr Iwona Mokwa-Tarnowska, Centrum Języków Obcych.


Program szkoleń 2020/21