Dydaktyczne Piątki | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Dydaktyczne Piątki

„Dydaktyczne Piątki” to program cotygodniowych szkoleń dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej zaprojektowany również jako przestrzeń wzajemnej inspiracji umożliwiająca wymianę doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

W każdy piątek o godz. 13.00 społeczność nauczycieli akademickich spotyka się na platformie MSTeams na 90-minutowych webinariach dedykowanych metodyce nauczania.

W roku akademickim 2020/21 odbyła się pierwsza edycja, w której wzięło udział ponad 400 wykładowców ze wszystkich jednostek PG (przeczytaj więcej).

Program szkoleń adresowany jest do wykładowców zainteresowanych doskonaleniem swoich kompetencji dydaktycznych, szukających wsparcia metodycznego, chcących się podzielić swoim doświadczeniem.

Link do spotkań (MSTeams)


Styczeń 2022 PROGRAM

21 stycznia 2022 r.

Zadbaj o siebie. Warsztat online z elementami mindfulness.

Prowadząca: trenerka mindfulness Małgorzata Jasnoch.

Nasze intensywne i wymagające życie, ostatnio jeszcze bardziej się zmieniło, często wymagając od nas dużej zmiany i wywracając do góry nogami dotychczas wypracowane nawyki.

Zapraszamy na warsztaty, które oferują:

  • wiedzę i narzędzia, które pozwalają rozpoznawać sygnały ostrzegawcze przed wypaleniem,
  • autodiagnozę poziomów energii, w oparciu o test,
  • sposoby na odnawianie energii w zmiennych okolicznościach w środowisku zawodowym,
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz
  • krótką praktykę mindfulness budujące poczucie siły i opanowania w stresującym otoczeniu.

Wyjątkowo to spotkanie odbywa się na platformie ZOOM (link do spotkania

  • Meeting ID: 873 6430 4930
  • Passcode: 080724

14 stycznia 2022 r.

Dydaktyka w świecie technologii: tablet jako tablica, rozwiązywanie zadań, nagrywanie wykładu

Prowadząca szkolenie: mgr Katarzyna Wiciak-Pawłowska (doktorantka WFTiMS)

Chciałabym podzielić się moim doświadczeniem w prowadzeniu „cyfrowych” zajęć od strony technicznej – wspólnie możemy przebrnąć przez meandry zdigitalizowanego nauczania. Matematyka, fizyka, chemia, wszystkie zajęcia wymagające pisania.

Opowiem o doborze pierwszego, budżetowego stanowiska z tabletem. Czy wszystko musi opierać się na iPadach, jakie są alternatywne rozwiązania? Na co warto zwrócić uwagę kupując tablet, w co nie warto inwestować oraz z jakimi problemami może przyjść nam się zmierzyć.


Grudzień 2021 PROGRAM

3 grudnia 2021 r.

Team building jako dobry start do pracy projektowej.

Co oznacza praca w grupie? Jak budować tę kompetencję? Czy komunikacji i współpracy trzeba się też uczyć? Na te i inne pytania odpowiemy na przykładzie projektu SPRIM prowadzonego przez nauczycieli WILIŚ. Opowiemy również o tym, jakie znaczenie miały warsztaty z team buildingu dla studentów biorących udział w projekcie. 

Projektantki szkolenia i prowadzące: mgr Olga Ludyga (Centrum Nowoczesnej Edukacji), dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. PG (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)

10 grudnia 2021 r.

Spotkanie w drodze: moje próby, błędy i sukcesy dydaktyczne.

Wciąż uczę się uczyć, korzystając z doświadczeń zdobytych na uczelniach technicznych (student, doktorant, naukowiec, wykładowca) i w środowisku przemysłowym (inżynier, kierownik, doradca, prowadzący szkolenia). 
Dydaktykę na Politechnice postrzegam jako wspólną drogę Studentów i Wykładowców, którym właściwym celem jest powodzenie tych pierwszych w życiu zawodowym oraz trwała satysfakcja i rozwój tych drugich.  
Planuję krótko opisać techniki pasujące do większości zajęć dydaktycznych, dzieląc je umownie na kategorie: Integracji, Lokalizacji, Motywacji i Eksploracji. Przyznam się przy tym do porażek, wskazując na ich źródło. Chciałbym także podzielić się kilkoma użytecznymi analogiami i skojarzeniami, które ilustrują możliwe postawy Prowadzących i Studiujących. 

Projektant szkolenia i prowadzący: dr inż. Marek Augustyniak (Wydział Fizyki Teoretycznej i Matematyki Stosowanej)

17 grudnia 2021 r.

Zamknąć rok z wdzięcznością: co dają nam nasi studenci?

Koniec roku to czas podsumowań i czas wdzięcznośći za to, co dostaliśmy. To czas podziękowań i życzeń kolejnego dobrego roku. Jako nauczyciele mamy wiele powodów do wdzięczności, bo pracujemy z młodymi ludźmi. Co w tym roku dali mi moi studenci? Podzielmy się tym, co wywołało w nas zachwyt albo wzruszenie, było źródłem radości, satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.


A wypracowane podziękowania przekażemy naszym Studentkom i Studentom.
Do zobaczenia 17 grudnia o godz. 13.00 na tym specjalnym, przedświątecznym spotkaniu!

Prowadzący: zespół Centrum Nowoczesnej Edukacji


Listopad 2021 PROGRAM

5 listopada 2021 r.

Projektowanie aktywnego uczenia się czyli active learning w praktyce. Warsztaty DIY.

Wykład dla 300 osób na sali? Kameralny wykład dla 6 studentów? Zajęcia online dla 80 studentów? Albo 280? Seminarium dyplomowe? Ćwiczenia dla 30 osób?
Jak wprowadzić active learning w praktyce do swoich zajęć od jutra?
Podczas warsztatów będziemy projektować aktywności dla studentów niezależnie od liczby studentów i formy zajęć! Bezkosztowe, niewymagające przygotowania pomysły na aktywne zdobywanie i przetwarzanie wiedzy przez studentów, na ćwiczenie umiejętności krytycznego myślenia, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, autorefleksji, dyskusji, bycia kreatywnym, zaangażowanym.

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Centrum Nowoczesnej Edukacji

19 listopada 2021 r.

Co zrobić, by wykładowcy lepiej pracowało się z grupą? (cz. 1) Ice-breakery na początek!

Zapraszamy wykładowców na unikatowe warsztaty pozwalające w praktyce sprawdzić rolę i skuteczność ice-breakerów na pierwszych zajęciach z nową grupą studentów. Jakie korzyści płyną dla studentów i wykładowcy? Poeksperymentujmy na sobie!:)

Prowadzący: mgr Olga Ludyga, mgr Mirosław Wołowik, dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Centrum Nowoczesnej Edukacji

26 listopada 2021 r.

Czy spóźnianie się jest tak samo widziane w każdej kulturze? O różnicach międzykulturowych na zajęciach akademickich. 

Różnice kulturowe objawiają się między innymi w gestach i zwyczajach cudzoziemców, student z Chin wita się skinieniem głowy i trzyma dystans, z kolei student z Hiszpanii głośno wita się z nami od samych drzwi i skraca dystans. Jak sobie z tym poradzić i jak pomóc studentom w radzeniu sobie z szokiem kulturowym? Praktyczne szkolenie dla nauczycieli akademickich pracujacych z grupami wielokulturowymi.

Prowadząca: mgr Olga Ludyga, Centrum Nowoczesnej Edukacji


Październik 2021 PROGRAM

8 października 2021 r.

Nauczać czy projektować przestrzeń uczenia się? Zmiana roli wykładowcy w zmieniającym się świecie.

Kilka lat temu na uczelnie dotarli studenci pokolenia, dla którego technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy. To wymusza zmianę roli nauczyciela. Jakich zmian w sposobie projektowania i prowadzenia zajęć potrzebujemy i jak je wprowadzić nie tracąc tego, co najważniejsze, utrzymania relacji uczeń-mistrz? Jak prostymi sposobami sprawić, by wykład stał się interaktywną przestrzenią do uczenia się naszych studentów?

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Centrum Nowoczesnej Edukacji

15 października 2021 r.

Jak uczy się mózg? Kompendium wiedzy na temat warunków tworzenia pamięci. Wykład nieakademicki oparty o wiedzę z zakresu neurobiologii.

Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie trwałych śladów pamięciowych. Nieskuteczne metody uczenia się. Dwa tryby uczenia się. Efektywne rozłożenie procesu nauki w czasie. Odpoczynek, nuda, sen, drzemka, aktywność fizyczna jako kluczowe elementy procesu tworzenia pamięci. Techniki wspomagające koncentrację, utrwalanie wiedzy. Proces czy efekt? Mózgowy układ nagrody. Prokrastynacja – neurobiologiczne podłoże, sposoby zmiany nawyku. Planowanie pracy, listy zadań dzienne i tygodniowe, praca głęboka.

Prowadząca: Dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, Centrum Nowoczesnej Edukacji.

22 października 2021 r.

Razem czy osobno - wyzwania integracji procesów nauczania. Wykład na dwa głosy.

Spotkanie chcielibyśmy poświęcić tematowi integracji i interdyscyplinarności w nauczaniu studentów. Bazując na naszych doświadczeniach integrowania przedmiotów występujących do tej pory osobno w programach studiów, chcielibyśmy porozmawiać o korzyściach dla studentów, ale i wyzwaniach z tym związanych, a także podyskutować o możliwościach/potrzebach integrowania studentów z różnych wydziałów oraz prowadzenia interdyscyplinarnych, międzywydziałowych przedmiotów w ramach programów studiów w formie zintegrowanych projektów.

Prowadzący: Dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska, dr inż. arch. Bartosz Macikowski, Wydział Architektury.

29 października 2021 r.

Od zajęć tradycyjnych do całkowicie e-learningowych – angielski model oceniania studentów.

Czy możemy motywować studentów do pracy poprzez zróżnicowane oceny formatywne i sumatywne? Czy możemy zniechęcić studentów do ściągania w czasie egzaminów, testów lub kolokwiów śródsemestralnych? Czy doświadczenia związane z ocenianiem wyniesione z zajęć prowadzonych w pandemii dadzą się wykorzystać w tradycyjnej klasie a może ocenianie online było jedynie trochę zmodyfikowanym podejściem tradycyjnym? Sposoby oceniania stosowane na uniwersytetach angielskich w zeszłym roku mogą stać się inspiracją do wprowadzenia modyfikacji korzystnie wpływających na podwyższenie jakości procesu edukacyjnego u nas.

Prowadząca: Dr Iwona Mokwa-Tarnowska, Centrum Języków Obcych.


Program szkoleń 2020/21