Podręczniki | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Podręczniki

Projekt POINT: podręcznik interaktywny realizowany jest w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej” POWR.03.05.00-00-Z044/17

Obecne przemiany edukacyjne i komunikacyjne wymuszają na uczelniach poszukiwania nowych form i narzędzi, które dzięki zastosowaniu dostępnych technologii mogą sprostać potrzebom studentów i wykładowców. Proces zmian obejmuje przejście od pasywnego sposobu prezentowania wiedzy do wymuszenia na uczącym się aktywnej postawy w procesie dydaktycznym.

Celem projektu jest stworzenie nowatorskich narzędzi edukacyjnych ułatwiających zaangażowanie studentów w proces samokształcenia, czyniąc uczenie jeszcze bardziej angażującym, praktycznym i efektywnym. Chcąc odejść od „ograniczającego” nasze myślenie i podejście określenia POdręcznik INTeraktywny, zastąpiliśmy je słowem POINT, który symbolicznie jest punktem startowym do poszukiwań nowych rozwiązań.

W ramach projektu pracujemy nad tworzeniem zasobów cyfrowych wspierających proces samokształcenia studentek i studentów w wybranych przedmiotach akademickich. Prototypy nowoczesnych interaktywnych, angażujących rozwiązań tworzone są przez wykładowcę wraz z trzyosobowym zespołem specjalistów: mgr Mirosław Wołowik (metodyk ds. treści cyfrowych), mgr Radosław Wesołowski (projektant graficzny) i mgr Maciej Worwa (filmowiec-montażysta).

Szeroki zakres tematyczny realizowanych projektów (np. radiologia, fotowoltaika, urbanistyka, mechanika, finanse) wynika ze współpracy z pracownikami naukowymi Politechniki Gdańskiej z różnych wydziałów: Wydział Architektury, Wydział Fizyki i Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Zarządzania i Ekonomii.