Tutoring | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Tutoring

Zapraszamy na szkolenia z tutoringu dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej.

Tutoring jest spersonalizowanym nauczaniem, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów studenta. Nie skupia się wyłącznie na przekazywaniu wiedzy, ale bierze pod uwagę także rozwój postaw i umiejętności. Tutoring to proces, w którym relacja między uczniem a nauczycielem odgrywa kluczową rolę.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

  • Nauczysz się w jaki sposób pomóc studentowi w określeniu lub sprecyzowaniu jego celów,
  • Poznasz techniki porządkujące umiejętności studenta oraz pozwalające na znalezienie jego mocnych stron,
  • Nauczysz się w jaki sposób motywować lub podnosić poziom motywacji u studentów,
  • Poznasz esej jako narzędzie pracy ze studentem,
  • Nauczysz się zdawać pytania otwarte, poznasz techniki aktywnego słuchania, by wykorzystywać je podczas zajęć tutoringowych,
  • Nauczysz się zadawać pytania sokratejskie tak, by pomóc studentom w recenzji ich pracy pisemnych, w tym esejów.

Dowiedz się więcej Tutoring – dlaczego edukacja spersonalizowana ma sens

Tutorka Katarzyna Kubiszewska

Tutorka Aneta Sobiechowska-Ziegert