Oferta dla studentów PG | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Oferta dla studentów PG

"Jak się uczyć efektywnie?" interaktywny webinar dla studentów (90 minut)

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00.

Zagadnienia: Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie trwałych śladów pamięciowych. Nieskuteczne metody uczenia się. Dwa tryby uczenia się. Efektywne rozłożenie procesu nauki w czasie. Odpoczynek, nuda, sen, drzemka, aktywność fizyczna jako kluczowe elementy procesu tworzenia pamięci. Techniki wspomagające koncentrację, utrwalanie wiedzy. Proces czy efekt? Mózgowy układ nagrody. Prokrastynacja – neurobiologiczne podłoże, sposoby zmiany nawyku. Planowanie pracy, listy zadań dzienne i tygodniowe.

Zapraszamy wszystkich uczniów i studentów na interaktywne, angażujące szkolenie.

Prowadzi: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG.

Link do zapisów

 

Certyfikowany kurs "Efektywne uczenie się, praca zespołowa i komunikacja" (15 godz.)

Edycja 2: start w kwietniu 2022 r.

Drogie Studentki i Studenci Politechniki Gdańskiej! Zapraszamy Was na bezpłatny certyfikowany kurs „Efektywne uczenie się, praca zespołowa i komunikacja”.

 • Czas trwania: 15 godzin kontaktowych (webinaria)
 • Semestr: zimowy i letni (nabór na semestr zimowy został zamknięty)
 • Forma: zdalna (MS Teams)

Koordynatorka kursu: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG. Prowadzenie: Dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, mgr Olga Ludyga.

Program kursu:

Moduł I: Podstawy neurobiologiczne procesu uczenia się.
 1. Rodzaje pamięci.
 2. Rola hipokampa w tworzeniu i przywoływaniu śladów pamięciowych.
 3. Iluzja kompetencji.
 4. Skoncentrowany tryb pracy mózgu – warunki efektywnego uczenia się w pełnej koncentracji uwagi.
 5. Rola emocji w procesie zapamiętywania.
 6. Tryb rozproszony pracy mózgu – rola przerw w procesie zapamiętywania.
 7. Rola snu, aktywności fizycznej i diety w procesie tworzenia pamięci.
 8. Mózgowy układ nagrody, technika pomodoro.
 9. Prokrastynacja – podłoże neurobiologiczne i sposoby przeciwdziałania.
 10. Listy zadań, planowanie pracy.
Moduł II: Narzędzia efektywnego uczenia się.
 1. Fiszki.
 2. Mapy myśli.
 3. Notatki wizualne.
 4. Skojarzenia, opowieści.
 5. Wykorzystanie orientacji przestrzennej.
Moduł III: Komunikacja
 1. Style komunikacji, bariery.
 2. Komunikacja niewerbalna.
 3. Komunikacja w zespole wielokulturowym.
 4. Etykieta na uczelni (komunikacja student-wykładowca).
Moduł IV: Praca zespołowa
 1. Podział zadań, wyznaczenie etapów (milestones), organizacja grafiku pracy.
 2. Role w grupie, identyfikowanie umiejętności członków grupy.
 3. Efektywna współpraca w zespole projektowym.
 4. Ocena postępów i wkładu w pracę grupy.
 5. Etapy tworzenia się zespołu.
 6. Narzędzia do pracy grupowej.

Do zaliczenie kursu i uzyskania certyfikatu niezbędna jest realizacja 2 projektów i zaliczenie 4 quizów wiedzy.