System certyfikacji | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

System certyfikacji

Projektujemy system wspierający rozwój nauczycieli akademickich w postaci ścieżek rozwoju realizowanych w różnych obszarach tematycznych. To system certyfikacji kompetencji metodyczno-dydaktycznych pozwalający zarządzać rozwojem i planować cele. Będzie on uznawał efekty osiągnięte wcześniej i potwierdzone kompetencje zdobyte poza systemem. 

Szczegóły w styczniu 2024 roku!