Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2024 - NABÓR OTWARTY! | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-07

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2024 - NABÓR OTWARTY!

KID
Czwarta edycja Konkursu Innowacji Dydaktycznych wystartowała!

 Wnioski można składać od 15 kwietnia do 26 maja 2024 r., wyniki poznamy na początku lipca. Zachęcamy do projektowania innowacji i ubiegania się o środki na ich wdrożenie!


O Konkursie

Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które wzbogacą dorobek dydaktyczny uczelni i przyczynią się do dalszego jej rozwoju (takich jak nowe elementy związane z efektywnością procesu dydaktycznego, elastyczne ścieżki kształcenia, zajęcia eksperymentalne, interdyscyplinarne, próbne wdrożenia i pilotażowe zastosowania nowych metod i form uczenia się w ramach oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej).

https://kid.pg.edu.pl/

  • Wysokość grantu w Konkursie Innowacji Dydaktycznych wynosi od 1000 zł do 20 000 zł, w tym koszty pośrednie w wysokości 10 % (budżet 3. edycji to 200 000 zł).
  • W przypadku przyznania niższej kwoty niż ta, o którą ubiegał się wnioskodawca, uruchomienie funduszy nastąpi po przedstawieniu uaktualnionego kosztorysu.
  • Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.
  • Po zakończeniu realizacji projektu kierownik grantu składa prorektorowi właściwemu ds. kształcenia sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe (w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia realizacji grantu).
  • Aby złożyć wniosek konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody dziekana wydziału lub dyrektora centrum.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 08/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.

Wszelkie pytania należy kierować do Centrum Nowoczesnej Edukacji: cne@pg.edu.pl, koordynatorem programu jest Marcin Zieliński: marcin.zielinski1@pg.edu.pl, tel. 509 232 713.

Więcej na stronie KID

Zapraszamy!

79 wyświetleń