Praca metodą projektu 16 h: otworzyliśmy zapisy na wyjątkowe warsztaty! | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-15

Praca metodą projektu 16 h: otworzyliśmy zapisy na wyjątkowe warsztaty!

grafika dotycząca szkoleń certyfikowanych
Umiejętność prowadzenia zajęć metodą rozwiązywania problemów w zespołach: problem & project-based learning.

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie warsztatowe 2-dniowe (16 godzin dydaktycznych) dotyczące pracy metodą projektową i problemową (PPBL) – podstawy teoretyczne, metodyczne i projektowanie zajęć.

Prowadząca: dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska (WA, metodyczka CNE)

Daty:

 • 23.02.2024, godz. 9:00-15:00 (8h dyd.) – I część
 • 08.03.2024, godz. 9:00-15:00 (8h dyd.) – II część

Zapisz się

Formy aktywności podczas szkolenia:

 • Aktywny wykład, dyskusja i wymiana doświadczeń, projektowanie zajęć dydaktycznych

Metody i narzędzia wykorzystywane podczas szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna, praca na flipcharcie, dyskusja w dużej grupie i podgrupach, burza mózgów, praca zespołowa

Cel szkolenia:

 • Poznanie zalet pracy projektowej i problemowej oraz jej zastosowań w dydaktyce akademickiej
 • Poznanie podstaw teoretycznych oraz metodycznych pracy projektowej i problemowej
 • Poznanie elementów pracy projektowej i problemowej
 • Poznanie etapów pracy projektowej oraz problemowej
 • Poznanie etapów procesu grupowego i roli nauczyciela w każdym z nich
 • Poznanie narzędzi wspomagających pracę projektową
 • Poznanie „zasady 4R”
 • Zaprojektowanie scenariusza zajęć dydaktycznych prowadzonych metodą projektową
  i problemową

Treści (opis szkolenia):

Dzień 1 (23.02.2024)

 • Wprowadzenie do szkolenia. Co to jest „projekt”? Rola pracy projektowej w dydaktyce akademickiej jako jedna z efektywnych metod uczenia się.
 • Rola pracy projektowej w kształtowaniu kompetencji przyszłości. Warunki aktywnego uczenia się.
 • Proces grupowy i jego fazy. Grupa a zespół. Role zespołowe i ich znaczenie
  w funkcjonowaniu zespołu. Aktywności pozwalające na rozpoznanie ról zespołowych.
 • Elementy pracy projektowej.
 • Etapy pracy projektowej. Aktywności w poszczególnych etapach. Rola nauczyciela
  i studentów w poszczególnych etapach.
 • Zalety i wady pracy projektowej.

Dzień 2 (8.03.2024)

 • Narzędzia wspomagające pracę projektową.
 • Część warsztatowa – projektowanie zajęć dydaktycznych metodą projektową
  i problemową przez uczestników szkolenia (indywidualnie lub zespołowo).
 • Prezentacja scenariuszy zajęć, dyskusja.
 • Podsumowanie szkolenia.

Kryteria zaliczenia:

Aktywny udział we wszystkich elementach szkolenia. Zaprojektowanie i prezentacja scenariusza zajęć dydaktycznych prowadzonych metodą projektową i problemową.

Wypełnij deklarację uczestnictwa

Więcej o szkoleniach CE na stronie: https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

Szkolenie jest finansowane ze środków NCBiR (Projekt: „Kadra 5.0. Rozwój kompetencji nauczycieli i doktorantów”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego nr umowy o dofinansowanie FERS.01.05-IP.08-0102/23-00.)

Projekt zakłada podniesienie kompetencji/kwalifikacji każdego uczestnika/uczestniczki
w każdym z 3 obszarów wsparcia: 
- kompetencje/kwalifikacje cyfrowe,  
- kompetencje/kwalifikacje dydaktyczne, 
- kompetencje/kwalifikacje na rzecz zielonej transformacji. 
 
Niniejsze szkolenie "Praca metodą projektu" realizuje kompetencje cyfrowe i dydaktyczne (2 z 3). Każda z osób biorących udział w szkoleniu powinna podnieść także swoje kompetencje na rzecz zielonej transformacji, tj. wziąć udział w szkoleniu w tym zakresie
do końca 2025 roku. Lista szkoleń z tej grupy zostanie opublikowana na stronie projektu "Kadra 5.0."
 
Wszystkie wątpliwości rozwiewa na bieżąco koordynator szkoleń prowadzonych przez CNE Mirosław Wołowik szkolenia.cne@pg.edu.pl  tel. 690 441 591 lub Monika Miąsko, koordynatorka projektów unijnych w CNE, tel. 58 348 67 33.
 
131 wyświetleń