PRACA W CNE: koordynator/ka projektów unijnych | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-07

PRACA W CNE: koordynator/ka projektów unijnych

PRACA
Zatrudnimy od zaraz Mistrza Zarządzania Projektami!

Politechnika Gdańska ogłasza konkurs na stanowisko:

KOORDYNATOR/KA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Miejsce zatrudnienia: Centrum Nowoczesnej Edukacji (cne.pg.edu.pl)

Poszukiwane kompetencje:

 • dobra znajomość metodyki prowadzenia projektów, zwłaszcza zwinnej, kanban lub lean (preferowane potwierdzenie w formie certyfikatu/ów)
 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy przy zarządzaniu projektami
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość specyfiki szkolnictwa wyższego
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
 • sumienność, komunikatywność i zaangażowanie
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Office (Word, Excel – tworzenie i obsługa zbiorów danych)
 • mile widziana umiejętność wizualizacji/prezentowania danych na poziomie koncepcyjnym (realizacja we współpracy z projektantem graficznym)

Zakres zadań:

 • planowanie i organizowanie zadań w projekcie
 • prawidłowe zarządzanie budżetem i harmonogramem
 • monitoring wskaźników
 • zarządzanie ryzykiem, zmianą i komunikacją w projekcie
 • zbieranie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu
 • współpraca z Kierownikiem Projektu i Koordynatorami Merytorycznymi
 • raportowanie o postępach, zagadnieniach projektowych, zmianach i ryzykach na zasadach określonych z Kierownikiem Projektu/Koordynatorami Merytorycznymi
 • współpraca ze specjalistą ds. finansów w projekcie
 • tworzenie sprawozdań cząstkowych i końcowych, obsługa kontroli oraz kontakt z instytucjami zewnętrznymi
 • udział w tworzeniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych (w zespole), rola: weryfikacja kwalifikowalności kosztów, udział w spotkaniach z grantodawcą, rozeznanie w założeniach konkursu
 • obsługa systemu obsługi dokumentów EZD (oferujemy szkolenia we wnętrze oraz stałe wsparcie).

Co się aktualnie dzieje::

Jesteśmy w drugiej połowie realizacji dużego projektu MEiN (Doskonałość Dydaktyczna Uczelni, projekt na 1 mln zł (koniec: 30 września 2023 r.), potrzebujemy osoby, która przejmie koordynację projektu, oferujemy przeszkolenie i wdrożenie, mamy już wypracowaną metodykę pracy w tym projekcie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na czas nieokreślony (po okresie próbnym) w oparciu o umowę o pracę na Politechnice Gdańskiej w Centrum Nowoczesnej Edukacji w wymiarze 100 % etatu
 • możliwość pracy hybrydowej (brak możliwości pracy w pełni w trybie zdalnym ze względu na charakter stanowiska)
 • wynagrodzenie 4500–5300 zł netto (w zależności od m.in. wysługi lat)
 • 13-te wynagrodzenie
 • samodzielność i autonomię w wykonywanych zadaniach, wsparcie członków zespołu
 • pracę w twórczym, różnorodnym, wspierającym się zespole
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia w zespole
 • możliwość rozwoju (zawodowego i osobistego), podnoszenie kompetencji
 • pracę z sensem dającą wysoki poziom satysfakcji
 • różne formy zadbania o swój dobrostan i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • dofinansowanie wypoczynku
 • karta Multisport, oferta ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach
 • możliwość korzystania z Ośrodka Wczasowego Politechniki Gdańskiej w Czarlinie (jezioro Wdzydzkie)

Nasza filozofia pracy

 • jesteśmy młodym zespołem (mamy za sobą 2 lata wspólnej pracy), jest nas 14 osób: liderka, zastępca ds. innowacji i rozwoju, zespół koncepcyjny metodyczek i metodyków oraz nauczycielek akademickich, koordynatorzy projektów i produkcji edukacyjnych, zespół kreatywny (projektantki i projektanci graficzni (2D, 3D), UI/UX, realizatorzy multimediów, specjalistki specjaliści ds. gier i grywalizacji, programiści), specjalistka ds. osobowych
 • naszą misją jest dokonanie realnej zmiany w edukacji, budujemy społeczność wykładowczyń i wykładowców uczącą i wspierającą się, projektujemy nowoczesne zasoby edukacyjne dla edukacji wyższej (aplikacje, narzędzia dydaktyczne, filmy, tutoriale, gry, grywalizacje, podręczniki nowej generacji), prowadzimy najwyższej jakości szkolenia dla kadry akademickiej oraz studentek i studentów, organizujemy konferencje, konkursy innowacji dydaktycznych, programy doceniania wykładowczyń i wykładowców i wiele innych,
 • najważniejsze wartości dla nas to zaufanie, praca z sensem, szacunek, odpowiedzialność, rozwój, dbanie o swój dobrostan i o siebie nawzajem, uważność na potrzeby innych, komunikacja, empatia
 • szanujemy różnorodność, równość i inkluzywność (Diveristy-Equity-Inclusion), to dla nas ważne i staramy się uwzględniać to we wszystkich naszych projektach i działaniach
 • staramy się być turkusową organizacją, wdrażamy przywództwo włączające, dające członkiniom i członkom zespołu możliwość przejmowania inicjatywy i odpowiedzialność
 • każda i każdy z nas ma inny unikalny zestaw kompetencji, z których korzystamy nawzajem budując zespoły do podejmowanych projektów
 • realizujemy wiele małych i kilka dużych projektów w jednym czasie, pracujemy zwinnie, bliska nam jest metodyka lean.

Potrzebne dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny

Na aplikacje czekamy do dnia 26 maja 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 czerwca 2023 r.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: joanna.mytnik@pg.edu.pl, w tytule maila proszę wpisać: „Koordynator projektów unijnych”.

Politechnika Gdańska zastrzega sobie możliwość skrócenia procesu rekrutacji. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydatki/kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw. 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*). 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat. 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.  *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
268 wyświetleń