2-3 czerwca: VIII ogólnopolska konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM 2023 | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-12

2-3 czerwca: VIII ogólnopolska konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM 2023

Ideatorium
Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. 

To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni niemal 200 wykładowczyń i wykładowców z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzieli się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.


Każdy z uczestników i każda z uczestniczek Konferencji może wziąć bierny lub aktywny udział w wydarzeniu i podzielić się swoimi pomysłami, sukcesami, przemyśleniami czy obawami. Co roku każda zarejestrowana osoba może zgłosić swoja propozycje tematu wystąpienia w dwóch formach: plakatowej i ustnej. Przed konferencją wydana zostanie recenzowana książka abstraktów (monografia „Książka inspiracji”) ze streszczeniami wystąpień ustnych i plakatowych (z numerem wydawniczym ISBN).

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. 

Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni mogą wykorzystywać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny, inspirujący, angażujący. W tym roku jedna z sesji przeznaczona jest na wystąpienia studentek i studentów.

Każda prelegentka i każdy prelegent otrzymują unikalną statuetkę Ideatorki / Ideatora (co roku projektowaną przez zespół organizatorów i wykonywaną ręcznie). 

Wieczorny piknik na trawie to czas na integrację, rozmowę, zabawę i bycie RAZEM


Zapraszamy na Politechnikę Gdańską 2-3 czerwca 2023 r.. Organizatorami są uczelnie wchodzące w skład Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański). Liderem jest Politechnika Gdańska, a jednostką bezpośrednio organizującą wydarzenie Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej


Zapraszamy na stronę Konferencji!

345 wyświetleń