Trener/ka rozwoju zawodowego - rekrutacja! | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-14

Trener/ka rozwoju zawodowego - rekrutacja!

PRACA
Poszukujemy trenerki lub trenera do przeprowadzenia 10 szkoleń dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej. 

Zakres zadań:

 • sporządzenie programu oraz zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń warsztatowych (na Politechnice Gdańskiej) z przedstawionych tematów dla nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej:
 1. "Rozwiązywanie konfliktów" (8 h szkoleniowych po 45 minut) każde szkolenie: 1 dzień 9.00-15.00, łącznie 2 grupy szkoleniowe, 2 dni (16 h)

 2. "Praca ze studentem w kryzysie" " (8 h szkoleniowych po 45 minut), każde szkolenie: 1 dzień 9.00-15.00, łącznie 2 grupy szkoleniowe 2 dni (16 h)

 3. "Zarządzanie sobą w czasie" (16 h szkoleniowych po 45 minut), każde szkolenie: 2 dni 9.00-15.00, łącznie 2 grupy szkoleniowe, 4 dni (32 h)

 4. "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" (16 h szkoleniowych po 45 minut, każde szkolenie: 2 dni 9.00-15.00), łącznie 2 grupy szkoleniowe, 4 dni (32 h)

 5. "Dobrostan nauczyciela" (16 h szkoleniowych po 45 minut), każde szkolenie: 2 dni 9.00-15.00, łącznie 2 grupy szkoleniowe, 4 dni (32 h)

 • dostarczenie treści do wytworzenia materiałów edukacyjnych dla wykładowców Politechniki Gdańskiej w zakresie wyżej wymienionych tematów.
 • przygotowanie testów weryfikujących nabyte kompetencje uczestników szkoleń (pre- i post-testy) oraz sporządzenie raportów przyrostu kompetencji.

Poszukiwane kompetencje:

 • wykształcenie wyższe
 • wykształcenie w obszarach: psychologia, psychologia w biznesie, psychologia w zarządzaniu, poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, doradztwo i coaching lub inny kierunek pokrewny
 • znajomość specyfiki pracy nauczyciela akademickiego i problematyki pracy w szkole wyższej
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub usług doradczych, konsultacji, praktyki zawodowej  w zakresie tematyki ww. szkoleń
 • kreatywność, komunikatywność, dobra organizacja pracy
 • mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku akademickim

Oferujemy:

 • zatrudnienie na okres 3 miesięcy (w okresie luty-czerwiec 2023 r.) w oparciu o umowę o pracę na Politechnice Gdańskiej w wymiarze 50 % etatu (w Centrum Nowoczesnej Edukacji)
 • pracę w trybie zadaniowym (realizacja szkoleń na Politechnice Gdańskiej)
 • wynagrodzenie 3200-3500 zł netto / miesiąc / 1/2 etatu
 • udział w projekcie mającym na celu podnoszenie jakości kształcenia i dobrostanu wykładowców Politechniki Gdańskiej (projekt MEiN „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”, oferta wszystkich szkoleń)
 • pracę w kreatywnym zespole, dla którego członków najważniejsze wartości to zaufanie, szacunek, odpowiedzialność, rozwój, dbanie o siebie samych i siebie nawzajem
 • samodzielność i autonomię w wykonywanych zadań, wsparcie członków zespołu
 • możliwość bliskiej współpracy z projektantami graficznymi, realizatorami multimediów, metodykami, programistami, specjalistami od gier i grywalizacji
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia w zespole

Więcej o nas: www.cne.pg.edu.pl


Dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • poświadczenie posiadanych kompetencji (dyplomy, certyfikaty, uprawnienia, referencje).

Termin składania ofert: 27 stycznia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 3 lutego 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia: uzależniony od ustalenia miesięcy zatrudnienia, najwcześniej 1 marca 2023 r., najpóźniej 1 kwietnia 2023 r.


Politechnika Gdańska zastrzega sobie możliwość skrócenia procesu rekrutacji.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: cne@pg.edu.pl

W tytule maila proszę wpisać: trener.

Oferta na stronie z ofertami pracy PG.


W przypadku, gdy przekazane dane obejmują inne dane niż imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.                                                                                     


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw. 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*). 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat. 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
248 wyświetleń