EMOCJE, GŁUPCZE! 25 pomysłów na zadania wzbudzające wysoką motywację. NAGRANIE | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-01

EMOCJE, GŁUPCZE! 25 pomysłów na zadania wzbudzające wysoką motywację. NAGRANIE

DydPt
Emocje są kluczowym czynnikiem w procesie tworzenia śladów pamięciowych, stąd tak ważna rola zadań stawianych przed studentami. Jak uczynić je wyzwaniami, które podnoszą poziom adrenaliny, wzbudzają ciekawość, rządzę znalezienia rozwiązania?

4 listopada 2022 r. o godz. 13.15 odbyło się na kolejne webinarium w ramach programu otwartych szkoleń metodyczno-narzędziowych "Dydaktyczne Piątki". 

Link do nagrania

Prowadząca szkolenie: dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni (Centrum Nowoczesnej Edukacji)

Proponuję dość zaskakujący (czytaj: odważny i niepodręcznikowy) przegląd moich autorskich, inspirujących, niestandardowych sposobów na wzbudzenie zaangażowania studentów do zdobywania i przetwarzania wiedzy oraz nabywania umiejętności przewidzianych dla efektów uczenia się przedmiotu. 

Sposób realizacji zadań wspiera kształtowanie kluczowych kompetencji, tzw. 4K: komunikacja (KO), kooperacja (WS), krytyczne myślenie (KM) i kreatywność (KR) oraz umiejętność przeprowadzania analizy (AN), umiejętność wystąpień publicznych (WP), zarządzanie sobą i zadaniami w czasie (ZA), refleksyjne myślenie (RE), zainteresowanie przedmiotem (ZP), zastosowanie wiedzy w praktyce (ZW), organizacja wiedzy (OW), umiejętność dyskusji (DY), umiejętność argumentacji (AR), kultura i struktura wypowiedzi (KU), wykorzystanie narzędzia wspierającego proces uczenia się (NA), umiejętności interpersonalne (IN), myślenie w kategoriach definicji i realizacji celu (CE), rozumienie procesów (RO), myślenie przyczynowo - skutkowe (PS), umiejętność wizualizacji treści (WI), budowanie scenariuszy (SC), znajomość procesów motywacji (MO), aktywność fizyczna (AF). 

 1. Ranking „TOP TEN” (AN, KM)
 2. Wywiad w wyobraźni (KR)
 3. Mowa windowa (AN, KM, WP, ZA)
 4. Hydepark (KM, ZP)
 5. Refleksyjny dziennik uczenia się (RE)
 6. Mapa myśli (AN, KM)
 7. Wzajemne ocenianie (AN, KM, KO)
 8. Dokumentalium (KR, ZW, ZP)
 9. Infografika (WI, RO, PS)
 10. Fiszki (OW, NA)
 11. Poradnik dla początkujących (KO, KM, KR, ZW, AR, CE, RO, PS, WI, S.C.)
 12. Encyklopedia (ZA, KM, RE, OW)
 13. Opowiadania dla dzieci (KO, KM, KR, ZW, CE, RO, WI, SC, MO)
 14. Zadania świąteczne (KR, ZP)
 15. Wywiad z ciekawym człowiekiem (KO, WP, ZP, KU, IN, SC)
 16. Studencka mini konferencja (KO, IN, KU, WP, ZA)
 17. Mini wykłady studentów (KO, KM, WP, ZA, KU, DY)
 18. Gry planszowe (KO, KR, KM, WS, ZA, SC, WI, MPS, MO)
 19. Gry karciane (KR, KM, ZA, SC, WI, MPS, MO)
 20. Kieszonkowy pokój zagadek (KO, PS, KR, WS, ZA)
 21. Gra terenowa (KO, WS, ZA, PS, AF)
 22. Debata oxfordzka (KO, DY, AR, KU, WP)
 23. Film (KO, AN, CE, SC, WI)
 24. Podcast (KO, CE, SC)
 25. Blog (KO, CE, IN, ZA)
   
90 wyświetleń