Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2) WYNIKI | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-28

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2) WYNIKI

KID
Rozstrzygnięcie drugiej edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych.

Celem konkursu jest wsparcie działań nauczycieli akademickich poprzez sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które mają za zadanie wspomagać proces uczenia się studentów i rozwijać kompetencji przyszłości. Program adresowany jest do pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Na konkurs w drugiej edycji (2022) wpłynęły 33 wnioski, 13 z nich uzyskało finansowanie na łączną kwotę 206.165 zł. Lista zwycięskich projektów w drugiej edycji:

 1. Szkoła Letnia w Wieżycy. Tworzywo roślinne w planowaniu odpornych ekosystemów miast i wsi, dr hab. inż. arch. Anna Górka (Wydział Architektury)
 2. Hybrydowy (kon)kurs projektowania gier w Unity, dr inż. Mariusz Szwoch, prof. uczelni (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
 3. Symulacja drogą do świadomości o projektowaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami, dr hab. inż. arch. Marek Wysocki (Wydział Architektury)
 4. Webquest akademicki w nauczaniu metod ilościowych, dr Aneta Sobiechowska-Ziegert (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
 5. Wizja lokalna upgrade - rozpoznanie barier dzięki wcieleniu w role OzSzP, mgr inż. arch. Joanna Kowalewska (Wydział Architektury)
 6. Praktyczno- symulacyjne wsparcie zajęć z zakresu zarządzania jakością realizacji projektów, dr hab. inz. Anna Zielińska (Wydział Chemiczny)
 7. Wirtualne laboratorium z Mechaniki Gruntów, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
 8. W poszukiwaniu równowagi: aplikacja do nauki analizy statycznej układów prętowych, dr inż. Katarzyna Szepietowska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
 9. Interdyscyplinarne badania cech przestrzeni miejskiej na potrzeby modelowania w BIM i GIS, dr inż. arch. Joanna Badach (Wydział Architektury)
 10. SRS Game - Gra w specyfikację wymagań projektowych, dr inż. Jarosław Kuchta, prof. PG (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
 11. Grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się akademickiego i technicznego języka angielskiego, dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Centrum Języków Obcych)
 12. Skonsultuj projekt z branżystą, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
 13. Zautomatyzowane systemy projektowania zieleni, dr inż. arch. Jan Cudzik (Wydział Architektury)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Skład Kapituły Konkursu:

 1. Dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni, WFTIMS
 2. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni, WCh
 3. Inż. Natalia Dynderz, SSPG
 4. Dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni
 5. Dr inż. Ariel Dzwonkowski, WEiA
 6. Mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska, szkoła doktorska PG 
 7. Dr inż. Tomasz Kocejko, WETI
 8. Dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska, prof. uczelni WZiE
 9. Mgr Olga Ludyga, CNE - przewodnicząca Komisji
 10. Dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, CNE
 11. Mgr Kazimierz Rozwadowski, CSA
 12. Dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni, WILiŚ
 13. Mgr Małgorzata Strach-Drabina, CJO
 14. Dr inż. arch. Anna Wancław, WA
 15. Dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, CM
 16. Dr inż. Aleksandra Wiśniewska, WIMIO

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu (Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 39/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

105 wyświetleń