Prezentacje Laureatów 2. edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-28

Prezentacje Laureatów 2. edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych

DydPt
Zapraszamy na prezentacje laureatów drugiej edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych podczas webinarium "Dydaktyczne Piątki" 14 października 2022 r. o godz. 13.15. 

Celem konkursu jest wsparcie działań nauczycieli akademickich poprzez sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które mają za zadanie wspomagać proces uczenia się studentów i rozwijać kompetencji przyszłości. Program adresowany jest do pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Laureaci zaprezentują swoje pomysły 14 października 2022 r. o 13.15 podczas spotkania online w ramach programu "Dydaktyczne Piątki". Jak dołączyć do spotkania (infografika interaktywna)?

Na konkurs w drugiej edycji (2022) wpłynęły 33 wnioski, 13 z nich uzyskało finansowanie na łączną kwotę 206.165 zł. Lista zwycięskich projektów w drugiej edycji:

 1. Szkoła Letnia w Wieżycy. Tworzywo roślinne w planowaniu odpornych ekosystemów miast i wsi, dr hab. inż. arch. Anna Górka (Wydział Architektury)
 2. Hybrydowy (kon)kurs projektowania gier w Unity, dr inż. Mariusz Szwoch, prof. uczelni (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
 3. Symulacja drogą do świadomości o projektowaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami, dr hab. inż. arch. Marek Wysocki (Wydział Architektury)
 4. Webquest akademicki w nauczaniu metod ilościowych, dr Aneta Sobiechowska-Ziegert (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
 5. Wizja lokalna upgrade - rozpoznanie barier dzięki wcieleniu w role OzSzP, mgr inż. arch. Joanna Kowalewska (Wydział Architektury)
 6. Praktyczno- symulacyjne wsparcie zajęć z zakresu zarządzania jakością realizacji projektów, dr Anna Zielińska (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
 7. Wirtualne laboratorium z Mechaniki Gruntów, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
 8. W poszukiwaniu równowagi: aplikacja do nauki analizy statycznej układów prętowych, dr inż. Katarzyna Szepietowska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
 9. Interdyscyplinarne badania cech przestrzeni miejskiej na potrzeby modelowania w BIM i GIS, dr inż. arch. Joanna Badach (Wydział Architektury)
 10. SRS Game - Gra w specyfikację wymagań projektowych, dr inż. Jarosław Kuchta, prof. PG (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
 11. Grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się akademickiego i technicznego języka angielskiego, dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Centrum Języków Obcych)
 12. Skonsultuj projekt z branżystą, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
 13. Zautomatyzowane systemy projektowania zieleni, dr inż. arch. Jan Cudzik (Wydział Architektury)

Skład Kapituły Konkursu:

 1. Dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni, WFTIMS
 2. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni, WCh
 3. Inż. Natalia Dynderz, SSPG
 4. Dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni
 5. Dr inż. Ariel Dzwonkowski, WEiA
 6. Mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska, szkoła doktorska PG 
 7. Dr inż. Tomasz Kocejko, WETI
 8. Dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska, prof. uczelni WZiE
 9. Mgr Olga Ludyga, CNE - przewodnicząca Komisji
 10. Dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, CNE
 11. Mgr Kazimierz Rozwadowski, CSA
 12. Dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni, WILiŚ
 13. Mgr Małgorzata Strach-Drabina, CJO
 14. Dr inż. arch. Anna Wancław, WA
 15. Dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, CM
 16. Dr inż. Aleksandra Wiśniewska, WIMIO

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu (Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 39/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

221 wyświetleń