Kurs certyfikowany dla studentów "Efektywne uczenie się, praca zespołowa i komunikacja" | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-13

Kurs certyfikowany dla studentów "Efektywne uczenie się, praca zespołowa i komunikacja"

Kurs dla studentów
Kurs Efektywne uczenie się
Centrum Nowoczesnej Edukacji właśnie uruchomiło pierwszą edycję certyfikowanego kursu dla studentów Politechniki Gdańskiej "Efektywne uczenie się, praca zespołowa i komunikacja". 

Zapisy na 1. edycję już są zamkniete. Drugą edycję uruchomimy w semestrze letnim. 

Kurs składa się z 4 modułów tematycznych realizowanych podczas 6 spotkań (terminy spotkań 1. edycji: 17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 22.12, środy godz. 14.00-16.00). Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu jest obecność na spotkaniach (100%), zaliczenie 4 quizów wiedzy realizowanych w trakcie kursu oraz realizacja 2 projektów (indywidualnego i zespołowego).


Koordynatorka kursu: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG. Prowadzenie:Dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, mgr Olga Ludyga.

Program kursu:
Moduł I: Podstawy neurobiologiczne procesu uczenia się.
 1. Rodzaje pamięci.
 2. Rola hipokampa w tworzeniu i przywoływaniu śladów pamięciowych.
 3. Iluzja kompetencji.
 4. Skoncentrowany tryb pracy mózgu – warunki efektywnego uczenia się w pełnej koncentracji uwagi.
 5. Rola emocji w procesie zapamiętywania.
 6. Tryb rozproszony pracy mózgu – rola przerw w procesie zapamiętywania.
 7. Rola snu, aktywności fizycznej i diety w procesie tworzenia pamięci.
 8. Mózgowy układ nagrody, technika pomodoro.
 9. Prokrastynacja – podłoże neurobiologiczne i sposoby przeciwdziałania.
 10. Listy zadań, planowanie pracy.
Moduł II: Narzędzia efektywnego uczenia się.
 1. Fiszki.
 2. Mapy myśli.
 3. Notatki wizualne.
 4. Skojarzenia, opowieści.
 5. Wykorzystanie orientacji przestrzennej.
Moduł III: Komunikacja
 1. Style komunikacji, bariery.
 2. Komunikacja niewerbalna.
 3. Komunikacja w zespole wielokulturowym.
 4. Etykieta na uczelni (komunikacja student-wykładowca).
Moduł IV: Praca zespołowa
 1. Podział zadań, wyznaczenie etapów (milestones), organizacja grafiku pracy.
 2. Role w grupie, identyfikowanie umiejętności członków grupy.
 3. Efektywna współpraca w zespole projektowym.
 4. Ocena postępów i wkładu w pracę grupy.
 5. Etapy tworzenia się zespołu.
 6. Narzędzia do pracy grupowej.
62 wyświetleń