Szkolenia certyfikowane | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Szkolenia certyfikowane

W ramach systemu certyfikacji kompetencji dydaktyczno-metodycznych nauczycieli akademickich PG oferujemy 62 szkolenia na 3 poziomach zaawansowania w 7 obszarach tematycznych:

 1. Metodyka nauczania
 2. Neuronaukowe podstawy uczenia się
 3. Nowe technologie w edukacji
 4. Komunikacja
 5. Warsztat nauczyciela
 6. Praca z grupą wielokulturową
 7. Dobrostan nauczyciela

Poziomy zaawansowania

Szkolenia na poziomie 2 (rozszerzonym) zawierają treści z poziomu 1 (podstawowego). Nie ma konieczności uczestnictwa w szkoleniu na poziomie 1, aby wziąć udział w szkoleniu na poziomie 2.

 1. Poziom podstawowy (wprowadzenie do tematu): 4 godz. dyd., interaktywny wykład, wprowadzenie do zagadnienia. Ukończenie szkolenia (uzyskanie certyfikatu) w oparciu o test wiedzy lub mini-projekt. Treści z poziomu 1 są powtarzane na szkoleniu na poziomie 2.
 2. Poziom rozszerzony (praca warsztatowa): 8 lub 16 godz. dyd., realizuje cele szkolenia na poziomie 1 i pozwala na rozszerzenie tematu o praktyczną prace warsztatową. Warto dokonać wyboru między poziomem 1 i 2, treści z poziomu 1 są powtarzane na szkoleniu na poziomie 2.. Ukończenie szkolenia (uzyskanie certyfikatu) w oparciu o wykonany projekt.
 3. Poziom mistrzowski: wyjazd studyjny do europejskiej uczelni, ukończenie szkolenia (uzyskanie certyfikatu) w oparciu o wdrożenie metody projektu do procesu dydaktycznego.

Miejsce szkoleń

Warsztaty realizujemy stacjonarnie w kameralnych grupach, w sali 205 (gmach główny). Oferujemy gorącą kawę i herbatę z ciasteczkami i owocami oraz przyjazną przestrzeń z fotelami, kanapami, pufami i piłkami do siedzenia, by każda osoba mogła czuć się komfortowo. 

Terminy szkoleń

Wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-15.00 lub 9.00-12.00. Rozpoczęcie: 14 października 2022 r., zakończenie: 30 czerwca 2023 r.

Aktualnie trwają zapisy na semestr zimowy, formularz zapisów można wypełnić wchodząc do kart poszczególnych szkoleń z mapy interaktywnej (powyżej), z kalendarza (poniżej) lub klikając linki do formularzy zapisów na liście poniżej.

Każdą osobę, dla której zabrakło miejsc na wybrane szkolenie lub której nie pasują oferowane terminy, zapraszamy do wypełnienia formularza, zaproponujemy inne terminy.

Wypełnij formularz zgłoszenia na wybrane tematy w innych terminach.

 

Koordynator szkoleń

Mirek Wołowik, tel. 690 441 591 (godz. 8.00-16.00), mail: szkolenia.cne@pg.edu.pl. Zapraszamy do kontaktu! 

 


I. Metodyka nauczania

Nowoczesna metodyka nauczania nastawiona na aktywny wykład, zaangażowanie studentów, pracę zespołową, krytyczne myślenie, kreatywność i zastosowanie wiedzy.


Wprowadzenie do metodyki nauczania.

Szkolenie dla doktorantów i nauczycieli bez doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zajęć i z doświadczeniem do 5 lat, 8 h szkoleniowych (termin: po uzbieraniu grupy 6 osób).  

ZAPISZ SIĘ

 

Active learning w praktyce

 

Rola pytań w nauczaniu


Praca metodą projektu


Metoda case study

 • poziom 1, 4 h szkoleniowe (termin: środa 12.04.2023 r.)
 • poziom 2, 8 h szkoleniowych (termin: wtorek 6.06.2023 r.)

Grywalizacja w edukacji


II. Neurodydaktyka

Poznanie podstaw działania mózgu w kontekście motywacji i tworzenia pamięci, zapoznanie się z najnowszymi wynikami badań naukowych dotyczących projektowania procesu efektywnego uczenia się i konstruowania wiedzy.


Podstawy procesu uczenia się dla nauczycieli: kompendium wiedzy na temat warunków tworzenia pamięci.


III. Nowe technologie w nauczaniu

Warsztat narzędziowy zapewnia nauczycielowi świadome i sprawne wykorzystanie platform edukacyjnych, które służą tworzeniu nowoczesnych interaktywnych materiałów dydaktycznych oraz prowadzeniu angażujących zajęć stacjonarnych, prowadzonych zdalnie i e-learningowych.


Microsoft Teams (zespoły, komunikacja) 

Warsztaty z nowych (fantastycznych!) funkcji platformy MSTeams zostaną dostosowane do potrzeb uczestników w oparciu o informacje zawarte w formularzu zgłoszenia i będą na bieżąco uwzględniane podczas warsztatów. Osobom bez żadnego doświadczenia w wykorzystaniu MSTeams oferujemy indywidualne konsultacje prowadzone przez dr inż. Natalię Gietka (zapisy na konsultacje indywidualne realizujemy w zakładce "E-learning").

 

Platforma eNauczanie

Czas zadbać o jakość naszych kursów! Na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Zapraszamy do pracy warsztatowej i testowania nowych funkcjonalności, pomożemy Ci podnieść swój poziom kompetencji w zakresie projektowania angażujących i estetycznych treści na platformie eNauczanie. To nie jest trudne! Nasi trenerzy zapewnią Ci komfort pracy podczas szkolenia. 

Warsztaty z obsługi platformy eNauczanie zostaną dostosowane do potrzeb uczestników w oparciu o informacje zawarte w formularzu zgłoszenia i będą na bieżąco uwzględniane podczas warsztatów. Osobom bez żadnego doświadczenia w wykorzystaniu platformy eNaucznie oferujemy indywidualne konsultacje prowadzone przez Pawła Traczyka (zapisy na konsultacje indywidualne realizujemy w zakładce "E-learning").

 

Nowe technologie w edukacji (przegląd i testowanie 30 aplikacji)


IV. Komunikacja

Zapobieganie, rozpoznawanie i odpowiednie reagowanie na konflikty w zespole. Rozwijanie umiejętności stosowania skutecznych strategii porozumiewania się, udzielania informacji zwrotnej. Rozpoznawanie, wsparcie i praca ze studentami w kryzysie.


Rozwiązywanie konfliktów


Praca ze studentem w kryzysie

 • 8 h szkoleniowych (termin: wtorek 14.03.2023 r.)
 • 8 h szkoleniowych (termin: środa 15.03.2023 r.)

V. Warsztat nauczyciela

Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania wymaga solidnego warsztatu dydaktycznego i umiejętności technicznych w zakresie prawidłowej emisji głosu, wizualizowania treści, nagrywania audio i wideo, prawidłowej wymowy w języku angielskim, a także budowania relacji w grupie zajęciowej i znajomości podstaw pracy zespołowej.


Emisja głosu


Język angielski w naukach technicznych

 • 8 godzin szkoleniowych (termin: środa 10.05.2023 r.)
 • 8 godzin szkoleniowych (termin: wtorek 20.06.2023 r.)

Team building jako wstęp do pracy zespołowej

 

Budowanie relacji w grupie


Notatki wizualne w edukacji

 • poziom 2, 16 godzin szkoleniowych (termin: wtorek-środa 25-26.04.2023 r.)
 • poziom 2, 16 godzin szkoleniowych (termin: środa-czwartek 21-22.06.2023 r.)

Projektowanie infografik

 • poziom 2; 8 h szkoleniowych (termin: wtorek 9.05.2023 r.)
 • poziom 2; 8 h szkoleniowych (termin:  wtorek 30.05.2023 r.)

Storytelling w edukacji

 • poziom 1, 4 h szkoleniowe (termin: czwartek 15.06.2023 r.)
 • poziom 2, 16 h szkoleniowych (termin: czwartek-piątek 28-29.06.2023 r.)

Nagrywanie video-wykładów i podcastów

Prosimy o wypełnienie ankiety rozpoznającej potrzeby i stopień zaawansowania nauczycieli w obszarze nagrań wideo. Na podstawie wyników badania zbudujemy program warsztatów. Bardzo dziękujemy za udział w badaniu!

 • poziom 2, 16 h szkoleniowych (termin: wtorek-środa 7-8.03.2023 r.)
 • poziom 2, 16 h szkoleniowych (termin: wtorek-środa 21-22.03.2023 r.)
 • poziom 2, 16 h szkoleniowych (termin: wtorek-środa 16-17.05.2023 r.)
 • poziom 2, 16 h szkoleniowych (termin: wtorek-środa 23-24.05.2023 r.)

Wypełnij ankietę badania potrzeb w zakresie tworzenia wideo-wykładów.


VI. Praca z grupa wielokulturową

Kluczowe kompetencje potrzebne do pracy z grupami wielokulturowymi. Specyfika innych kultur, zrozumienie zachowań i postaw studentów zagranicznych, wsparcie procesów komunikacji i integracji w grupie.


Komunikacja w zespole wielokulturowym

 

Dobre praktyki w pracy z grupą wielokulturową


VII. Dobrostan nauczyciela akademickiego

Dobra kondycja psychiczna nauczyciela, wysoka motywacja do pracy dydaktycznej oraz poczucie sensu są podstawą projektowania oraz prowadzenia wysokiej jakości angażujących zajęć. Możliwość zrozumienia przyczyn wypalenia zawodowego, rozpoznania symptomów, zadbania o swój dobrostan i umiejętność zarządzania sobą w czasie stanowią podstawowy element procesu podnoszenia jakości kształcenia.


Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • 16 h szkoleniowych (termin: wtorek 4.04.2023 r.)
 • 16 h szkoleniowych (termin: środa 5.04.2023 r.)

Dobrostan nauczyciela

 • 16 h szkoleniowych (termin: wtorek 18.04.2023 r.)
 • 16 h szkoleniowych (termin: środa 19.04.2023 r.)

Zarządzanie sobą w czasie

 • 16 h szkoleniowych (termin: wtorek 28.03.2023 r.)
 • 16 h szkoleniowych (termin: środa 29.03.2023 r.)