Narzędzia organizacyjne | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Narzędzia organizacyjne


Trello, Jira, YouTrack to programy do zarządzania pracą nad projektem, zadaniem oraz praca w grupach.

Więcej

Dostępność:

 • Trello w wersji darmowej umożliwia między innymi tworzenie nieograniczonej liczby kart, ale można korzystać maksymalnie z 10 tablic. 
 • Jira w darmowej wersji pozwala tworzyć nieograniczoną liczbę tablic i współpracować w maksymalnie 10 osobowych zespołach, z ograniczeniem pamięci do 2GB. 
 • YouTruck w wersji darmowej umożliwia pracę w 10 osobowych zespołach. 

Cechy wyróżniające: W tych programach można:

 • tworzyć tablice kanban, scrum itd.,
 • tworzyć listy zadań i przydzielać je do członków grupy, którzy je wykonają,
 • śledzić postępy prac nad projektem,
 • wymieniać się informacjami na temat zaawansowania w wykonaniu zadania,
 • gromadzić informacje o projekcie, organizacji itd.,
 • zarządzać pracą w grupie.

Miro, Padlet, Microsoft Whiteboard to programy do zarządzania pracą nad projektem, zadaniem oraz praca w grupach.

Więcej

Dostępność:

 • Miro w wersji darmowej umożliwia pracę na pojedynczym obszarze roboczym z 3 tablicami.
 • Padlet w wersji darmowej oferuje do dyspozycji 3 padlety. 
 • Microsoft Whiteboard – dostęp do aplikacji ma każdy kto posiada konto w ramach platformy Microsoft 365. Dostęp do tablicy jest możliwy zarówno z konta indywidualnego, jak i służbowego.

Cechy wyróżniające: Wirtualne tablice służą do:

 • organizowania pracy zespołu,
 • gromadzenia treści,
 • przetwarzania informacji,
 • wspólnej pracy nad rozwiązywaniem problemów, zadaniem, projektem itd.,
 • tworzenia kreatywnych treści,
 • porządkowania treści w sposób wizualny.

Microsoft Teams to usługa internetowa oparta na chmurze będąca częścią pakietu Microsoft 365.

Więcej

Dostępność: W ramach wersji darmowej dla osób indywidualnych możliwe jest tworzenie spotkań grupowych na maksymalnie 100 uczestników nie dłuższych niż 60 minut. W wersji darmowej dla edukacji istnieje dużo więcej możliwości, między innymi praca w ramach zespołów, tworzenie seminariów internetowych itd.

Cechy wyróżniające: W ramach tego narzędzia możliwe jest:

 • tworzenie spotkań,
 • korzystanie z czatu i kanałów,
 • tworzenie zespołów,
 • praca na plikach, ich edycja, przechowywanie, udostępnianie itd.,
 • zarządzanie zadaniami, planowanie i organizacja pracy nad projektem,
 • automatyzacja i personalizacja środowiska pracy.