Inspirujemy | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Inspirujemy

Centrum Nowoczesnej Edukacji to również, a może przede wszystkim, inspirowanie do działania, do zmiany.

Do namysłu nad tym, w jaki sposób każdy z nas może uczyć lepiej wykorzystując:

  • współczesną wiedzę psychologiczną i neurobiologiczną o procesach uczenia się,
  • znajomość metodyki nauczania i myślenie celami,
  • wiedzę o sposobie funkcjonowania przedstawicieli kolejnego pokolenia studentów (nie znającego świata bez dostępu do Internetu),
  • dostępne rozwiązania technologiczne,
  • swoje doświadczenie.

Szczegóły wkrótce!