Narzędzia komunikacyjne | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Narzędzia komunikacyjne


Platforma eNauczanie PG, która funkcjonuje na Politechnice Gdańskiej. Jest ona oparta na popularnym systemie Moodle. Platforma ta wspomaga prowadzenie zajęć zdalnych oraz stacjonarnych.

Więcej

Dostępność: Platforma eNauczanie PG jest dostępna dla pracowniczek i pracowników Politechniki Gdańskiej.

Cechy wyróżniające: Platforma eNauczanie PG umożliwia między innymi:

 • przekazywanie informacji,
 • przygotowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych,
 • asynchroniczną interakcję między uczestniczkami i uczestnikami,
 • uzyskiwanie informacji zwrotnej,
 • tworzenie quizów,
 • porządkowanie treści.

Microsoft Teams to usługa internetowa oparta na chmurze będąca częścią pakietu Microsoft 365.

Więcej

Dostępność: W ramach wersji darmowej dla osób indywidualnych możliwe jest tworzenie spotkań grupowych na maksymalnie 100 uczestników nie dłuższych niż 60 minut. W wersji darmowej dla edukacji istnieje dużo więcej możliwości między innymi praca w ramach zespołów, tworzenie seminariów internetowych itd.

Cechy wyróżniające: W ramach tego narzędzia możliwe jest:

 • tworzenie spotkań,
 • korzystanie z czatu i kanałów,
 • tworzenie zespołów,
 • praca na plikach, ich edycja, przechowywanie, udostępnianie itd.,
 • zarządzanie zadaniami, planowanie i organizacja pracy nad projektem,
 • automatyzacja oraz personalizacja środowiska pracy.