Konkurs Innowacji Dydaktycznych | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Konkurs Innowacji Dydaktycznych

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2) 

Na Galę Laureatów zapraszamy 11 października 2022 r. o godz. 12.00 do Sali Senatu. W piątek 14 października 2022 r. o godz. 13.15 laureaci opowiedzą o swoich projektach podczas spotkania "Dydaktyczne Piątki" (dołącz do spotkania online MSTeams).

Na konkurs w drugiej edycji wpłynęły 33 wnioski, 13 z nich uzyskało finansowanie na łączną kwotę 206.165 zł. Lista zwycięskich projektów:

 1. Szkoła Letnia w Wieżycy. Tworzywo roślinne w planowaniu odpornych ekosystemów miast i wsi, dr hab. inż. arch. Anna Górka (Wydział Architektury)
 2. Hybrydowy (kon)kurs projektowania gier w Unity, dr inż. Mariusz Szwoch, prof. uczelni (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
 3. Symulacja drogą do świadomości o projektowaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami, dr hab. inż. arch. Marek Wysocki (Wydział Architektury)
 4. Webquest akademicki w nauczaniu metod ilościowych, dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. uczelni (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
 5. Wizja lokalna upgrade - rozpoznanie barier dzięki wcieleniu w role OzSzP, mgr inż. arch. Joanna Kowalewska (Wydział Architektury)
 6. Praktyczno- symulacyjne wsparcie zajęć z zakresu zarządzania jakością realizacji projektów, dr  Anna Zielińska (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
 7. Wirtualne laboratorium z Mechaniki Gruntów, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
 8. W poszukiwaniu równowagi: aplikacja do nauki analizy statycznej układów prętowych, dr inż. Katarzyna Szepietowska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
 9. Interdyscyplinarne badania cech przestrzeni miejskiej na potrzeby modelowania w BIM i GIS, dr inż. arch. Joanna Badach (Wydział Architektury)
 10. SRS Game - Gra w specyfikację wymagań projektowych, dr inż. Jarosław Kuchta, prof. PG (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
 11. Grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się akademickiego i technicznego języka angielskiego, dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Centrum Języków Obcych)
 12. Skonsultuj projekt z branżystą, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
 13. Zautomatyzowane systemy projektowania zieleni, dr inż. arch. Jan Cudzik (Wydział Architektury)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Skład Kapituły Konkursu:

 1. Dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni, WFTIMS
 2. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni, WCh
 3. Inż. Natalia Dynderz, SSPG
 4. Dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni
 5. Dr inż. Ariel Dzwonkowski, WEiA
 6. Mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska, szkoła doktorska PG
 7. Dr inż. Tomasz Kocejko, WETI
 8. Dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska, WZiE
 9. Mgr Olga Ludyga, CNE - przewodnicząca Komisji
 10. Dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, CNE
 11. Mgr Kazimierz Rozwadowski, CSA
 12. Dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni, WILiŚ
 13. Mgr Małgorzata Strach-Drabina, CJO
 14. Dr inż. arch. Anna Wancław, WA
 15. Dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, CM
 16. Dr inż. Aleksandra Wiśniewska, WIMIO

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2021 (edycja 1)

Pierwsza edycja Konkursu Innowacji Dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej – za nami! Na konkurs spłynęło 60 wniosków, Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli wszystkich wydziałów i centrów, Prorektora ds. Kształcenia oraz 2 metodyków z Centrum Nowoczesnej Edukacji wyłoniła 11 zwycięskich projektów. JM Rektor PG, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, przeznaczył na ten cel 215 tys. zł. Wnioski uzyskały finansowanie w zakresie 16 000–20 000 zł.

Wideo-relacja z Gali Laureatek i Lauretaów (obejrzyj)

Więcej informacji oraz zdjęcia z uroczystości na stronie głównej PG (czytaj)

Artykuł prezentujący nagrodzone pomysły w PISMO PG (czytaj).

Lista laureatów:

Jankowska Katarzyna, Łuczkiewicz Aneta, Sokołowska Aleksandra, Bączkowska Emilia (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), projekt: "Uwaga awaria", czyli biologia w inżynierii środowiska - nowe zagrożenia i wyzwania. Komputerowa gra fabularna, w której uczestnicy musza zmierzyć się z zadaniami i wyzwaniami, podstawą fabuły gry są treści zawarte w programie przedmiotu. Kulminacją gry jest widomość o awarii kolektora odprowadzającego ścieki, zebrana podczas zajęć wiedza pozwoli uczestnikom rozwiązać problem, wymaga to jednak zebrania odpowiednio wyposażonego zespołu (praca w grupach projektowych w drugiej części semestru). Gamifikacja, problem-based learning, praca zespołowa, peer-learning.

Mielewska Brygida (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), projekt: Kurs BEEofizyka, czyli polsko-angielska gamifikacja uratuje świat! Zwiększenie motywacji i systematyczności studentów przez zastosowanie gamifikacji, poprawa umiejętności językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności PG (akcja wieszania domków dla owadów zapylających na terenie kampusu).

Kostrzewska Małgorzata, Macikowski Bartosz, Ruczyński Roman, Bugalski Łukasz (Wydział Architektury), projekt: Trwała integracja treści i intensyfikacja efektów uczenia się przedmiotów: historia architektury, historia urbanistyki. Wprowadzenie aktywizujących się metod uczenia się i zbudowanie zasobów multimedialnych materiałów dydaktycznychDyskursywne prowadzenie zajęć, aktywna praca studentów, nauka poprzez wielozmysłowe doświadczenia, metody aktywnego opisu (metaplan, mapy mentalne, analizy porównawcze, technika linii czasu), ćwiczenia manualne, wykorzystanie nowoczesnych technik medialnych (podkast, filmy nagrywane przez studentów). Projekt przewiduje zmianę w programie studiów.

Ciba Ewelina (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa), projekt: Wirtualna rzeczywistość (VR) w projektowaniu konstrukcji kadłuba okrętu, aplikacja na systemy android i IOS. Aplikacja ma umożliwić studentom zrozumienie budowy i funkcji konstrukcji okrętowych poprzez odbycie wirtualnego spaceru po stworzonym na tę potrzebę fragmencie kadłuba statku przy użyciu telefonu komórkowego.

Filipkowski Paweł (Wydział Chemiczny), projekt: Granie nie tylko na murawie! - zostań Lewandowskim pipety i termocyklera. Synergia nowoczesnych metod analitycznych opartych o wykrywanie DNA z nowymi formatami nauczania (grywalizacja).

Kutt Filip (Wydział Elektrotechniki i Automatyki), projekt: Wirtualne Laboratorium Maszyn Elektrycznych. Opracowanie interaktywnej aplikacji umożliwiającej studentom zapoznanie się z budową i zasadą działania maszyn i aparatów elektrycznych. W przestrzeni wirtualnej student ma dostęp do trójwymiarowych modeli. Aplikacja będzie zrealizowana w formie gry komputerowej i będzie umożliwiała interakcje (np. składanie i rozkładanie modeli).

Jakubczyk-Gałczyńska Anna, Siemaszko Agata (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), projekt: Interaktywne podejmowanie decyzji w zagadnieniach inżynierii lądowej i środowiska. Dwujęzyczny kurs e-learningowy, wykłady eksperckie, działanie, udział w forum: wdrożenie nowoczesnych technik edukacyjnych i technik podejmowania decyzji w problemach inżynierskich oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji oraz zwiększenie kompetencji komunikacyjnych studentów. Wykorzystanie elementów tutoringu rozwojowego i akademickiego.

Żrodowski Cezary (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa), projekt: Leonardo. Modelowanie 3D i symulacje MES/CFD na przykładzie wynalazków Leonardo da Vinci w oparciu o reprodukcje jego rysunków.

Czubenko Michał (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), projekt: Wprowadzenie testów osobowości, aspektów integracyjnych oraz interakcji panelowej w zaprojektowanych tematach do wykładu z socjologiczno-psychologicznych aspektów robotyki i automatyki (SPARA).  Udział w panelu możliwy dla całej społeczności PG (streaming).

Ziółkowski Patryk (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), projekt: Wirtualne Laboratorium Konstrukcji Betonowych „Concrete VR Lab”. Interaktywne doświadczenia w badaniu konstrukcji betonowych z wykorzystaniem silnika graficznego Unity.

Franz Małgorzata, Mielewska Brygida (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), projekt: Koncepcja innowacyjnego laboratorium z komputerowo sterowanymi ćwiczeniami z fizyki. To pierwszy etap modernizacji istniejącej pracowni fizyki, która będzie dostępna dla studentów wszystkich wydziałów oraz uczniów i nauczycieli szkół średnich.

Laureatom 1. edycji serdecznie gratulujemy!

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 51/2021 z 29 lipca 2021 r.