Konkurs Innowacji Dydaktycznych | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Konkurs Innowacji Dydaktycznych

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2)

Ogłoszenie konkursowe

Nabór wniosków w drugiej edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych został zamknięty. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za przystąpienie do Konkursu.

Termin ogłoszenia wyników: 14 lipca 2022 r.

Celem konkursu jest wsparcie działań nauczycieli akademickich poprzez sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które mają za zadanie wspomagać proces uczenia się studentów i rozwijać kompetencji przyszłości. Program adresowany jest do pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Aby złożyć wniosek konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody dziekana wydziału lub dyrektora centrum. Maksymalna kwota finansowania wynosi 20 000 zł (w tym koszty pośrednie jednostki w wysokości 10%).

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu (Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 39/2022 z dnia 23 maja 2022 r.).

Wnioski składane są przez formularz Złóż wniosek online

Jeśli masz pytanie, możesz je zadać przez formularz FAQ. Znajdziesz tam również odpowiedzi na wcześniej zadane pytania oraz informacje o limicie znaków we wniosku.

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek wypełniony online
  • zgoda dziekana wydziału lub dyrektora centrum (skan wysłany na adres: cne@pg.edu.pl),
  • porozumienie z partnerami projektu, jeśli jest przewidywana współpraca, (skan wysłany na adres: cne@pg.edu.pl)

Kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu (w Zarządzeniu Rektora nr 39/2022).

Ważne daty:

20 czerwca - rozpoczęcie obrad Kapituły Konkursu, ocena wniosków
10 lipca - zakończenie oceny wniosków
12 lipca - zakończenie obrad Kapituły Konkursu
14 lipca - ogłoszenie wyników

Kontakt: marcin.zielinski1@pg.edu.pl Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2021 (edycja 1)

Pierwsza edycja Konkursu Innowacji Dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej – za nami! Na konkurs spłynęło 60 wniosków, Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli wszystkich wydziałów i centrów, Prorektora ds. Kształcenia oraz 2 metodyków z Centrum Nowoczesnej Edukacji wyłoniła 11 zwycięskich projektów. JM Rektor PG, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, przeznaczył na ten cel 215 tys. zł. Wnioski uzyskały finansowanie w zakresie 16 000–20 000 zł.

Wideo-relacja z Gali Laureatek i Lauretaów (obejrzyj)

Więcej informacji oraz zdjęcia z uroczystości na stronie głównej PG (czytaj)

Artykuł prezentujący nagrodzone pomysły w PISMO PG (czytaj).

Lista laureatów:

Jankowska Katarzyna, Łuczkiewicz Aneta, Sokołowska Aleksandra, Bączkowska Emilia (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), projekt: "Uwaga awaria", czyli biologia w inżynierii środowiska - nowe zagrożenia i wyzwania. Komputerowa gra fabularna, w której uczestnicy musza zmierzyć się z zadaniami i wyzwaniami, podstawą fabuły gry są treści zawarte w programie przedmiotu. Kulminacją gry jest widomość o awarii kolektora odprowadzającego ścieki, zebrana podczas zajęć wiedza pozwoli uczestnikom rozwiązać problem, wymaga to jednak zebrania odpowiednio wyposażonego zespołu (praca w grupach projektowych w drugiej części semestru). Gamifikacja, problem-based learning, praca zespołowa, peer-learning.

Mielewska Brygida (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), projekt: Kurs BEEofizyka, czyli polsko-angielska gamifikacja uratuje świat! Zwiększenie motywacji i systematyczności studentów przez zastosowanie gamifikacji, poprawa umiejętności językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności PG (akcja wieszania domków dla owadów zapylających na terenie kampusu).

Kostrzewska Małgorzata, Macikowski Bartosz, Ruczyński Roman, Bugalski Łukasz (Wydział Architektury), projekt: Trwała integracja treści i intensyfikacja efektów uczenia się przedmiotów: historia architektury, historia urbanistyki. Wprowadzenie aktywizujących się metod uczenia się i zbudowanie zasobów multimedialnych materiałów dydaktycznychDyskursywne prowadzenie zajęć, aktywna praca studentów, nauka poprzez wielozmysłowe doświadczenia, metody aktywnego opisu (metaplan, mapy mentalne, analizy porównawcze, technika linii czasu), ćwiczenia manualne, wykorzystanie nowoczesnych technik medialnych (podkast, filmy nagrywane przez studentów). Projekt przewiduje zmianę w programie studiów.

Ciba Ewelina (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa), projekt: Wirtualna rzeczywistość (VR) w projektowaniu konstrukcji kadłuba okrętu, aplikacja na systemy android i IOS. Aplikacja ma umożliwić studentom zrozumienie budowy i funkcji konstrukcji okrętowych poprzez odbycie wirtualnego spaceru po stworzonym na tę potrzebę fragmencie kadłuba statku przy użyciu telefonu komórkowego.

Filipkowski Paweł (Wydział Chemiczny), projekt: Granie nie tylko na murawie! - zostań Lewandowskim pipety i termocyklera. Synergia nowoczesnych metod analitycznych opartych o wykrywanie DNA z nowymi formatami nauczania (grywalizacja).

Kutt Filip (Wydział Elektrotechniki i Automatyki), projekt: Wirtualne Laboratorium Maszyn Elektrycznych. Opracowanie interaktywnej aplikacji umożliwiającej studentom zapoznanie się z budową i zasadą działania maszyn i aparatów elektrycznych. W przestrzeni wirtualnej student ma dostęp do trójwymiarowych modeli. Aplikacja będzie zrealizowana w formie gry komputerowej i będzie umożliwiała interakcje (np. składanie i rozkładanie modeli).

Jakubczyk-Gałczyńska Anna, Siemaszko Agata (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), projekt: Interaktywne podejmowanie decyzji w zagadnieniach inżynierii lądowej i środowiska. Dwujęzyczny kurs e-learningowy, wykłady eksperckie, działanie, udział w forum: wdrożenie nowoczesnych technik edukacyjnych i technik podejmowania decyzji w problemach inżynierskich oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji oraz zwiększenie kompetencji komunikacyjnych studentów. Wykorzystanie elementów tutoringu rozwojowego i akademickiego.

Żrodowski Cezary (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa), projekt: Leonardo. Modelowanie 3D i symulacje MES/CFD na przykładzie wynalazków Leonardo da Vinci w oparciu o reprodukcje jego rysunków.

Czubenko Michał (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), projekt: Wprowadzenie testów osobowości, aspektów integracyjnych oraz interakcji panelowej w zaprojektowanych tematach do wykładu z socjologiczno-psychologicznych aspektów robotyki i automatyki (SPARA).  Udział w panelu możliwy dla całej społeczności PG (streaming).

Ziółkowski Patryk (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), projekt: Wirtualne Laboratorium Konstrukcji Betonowych „Concrete VR Lab”. Interaktywne doświadczenia w badaniu konstrukcji betonowych z wykorzystaniem silnika graficznego Unity.

Franz Małgorzata, Mielewska Brygida (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), projekt: Koncepcja innowacyjnego laboratorium z komputerowo sterowanymi ćwiczeniami z fizyki. To pierwszy etap modernizacji istniejącej pracowni fizyki, która będzie dostępna dla studentów wszystkich wydziałów oraz uczniów i nauczycieli szkół średnich.

Laureatom 1. edycji serdecznie gratulujemy!

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 51/2021 z 29 lipca 2021 r.