Szkolenia certyfikowane | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Szkolenia certyfikowane

Oferta szkoleń 2022/2023: kliknij tutaj


Szkolenia certyfikowane

Do dnia 30 września 2023 zakończono realizację szkoleń certyfikowanych – odbyły się wszystkie szkolenia zaplanowane
w projekcie 
„Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

W ramach realizacji projektu zaprojektowano i przeprowadzono prawie 60 szkoleń w 7 obszarach tematycznych na 2 poziomach zaawansowania z 24 tematów. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 158 unikalnych osób, w tym 105 kobiet oraz 53 mężczyzn,
i tym samym zrealizowano zaplanowaną wartość 150 osób (wskaźnik projektu pn. 
Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia oraz 
Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne).

W szkoleniu na trzecim poziomie (temat: Problem-Based Learning, wizyta studyjna) wzięło udział 5 nauczycieli akademickich PG.

 

Wyjazd studyjny do ETH Zurich

W ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” (POWR.03.04.00-00-P023/21), współfinansowanego przez Unię Europejską, Centrum Nowoczesnej Edukacji organizuje wyjazd studyjny do szwajcarskiej uczelni technicznej ETH Zurich, z którą Politechnika Gdańska jest także w sojuszu uczelni technicznych ENHANCE.

W wyjeździe może wziąć udział pięcioro pracowników PG (nauczycieli akademickich i/lub pracowników administracyjnych wspierających procesy dydaktyczne w PG), którzy w minionym roku akademickim 2022/23 wzięli udział w co najmniej jednym szkoleniu certyfikowanym organizowanym przez Centrum Nowoczesnej Edukacji w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni" .

Celem wyjazdu jest odbycie szkolenia z prowadzenia zajęć metodą projektu (Project-Based Learning) poprzez udział w warsztatach PBLabs organizowanych w ramach ETH Week w charakterze obserwatorów. Warsztaty PBLabs odbędą się w dniach 10-15 września 2023 roku. Weźmie w nich udział około 150 studentów ze wszystkich kierunków ETH Zurich. Podczas pracy metodą design thinking będą oni pracować w 8-osobowych grupach pod nadzorem 60 tutorów będących wykładowcami i naukowcami ETH Zurich, przedstawicielami przemysłu, sektora publicznego i usług.

Dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników administracyjnych wspierających procesy dydaktyczne w PG będzie to wspaniała okazja do obserwowania całego procesu PBL i metody design thinking oraz przedyskutowania go z wykładowcami ETH Zurich, tak, aby tę skuteczną i atrakcyjną metodę dydaktyczną wdrażać następnie w naszej uczelni.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem wyjazdu studyjnego i zapraszamy do aplikowania poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Uwaga: o uczestnictwie w tej wizycie studyjnej decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymagań formalnych.

ZAPRASZAMY!


8 września 2023: zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.


REGULAMIN

Regulamin odbywania wizyty studyjnej dla pracowników Politechniki Gdańskiej w ETH Zurich realizowanej w ramach Projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni" (POWR.03.04.00-00-P023/21)

Formularz rekrutacyjny na wyjazd do ETH Zurich w ramach Projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni" (POWR.03.04.00-00-P023/21) został zamknięty.