Szkolenia certyfikowane | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Szkolenia certyfikowane

Oferta szkoleń 2022/2023: kliknij tutaj


Wyjazd studyjny do ETH Zurich

W ramach Projektu „Doskonałość dydaktyczne uczelni” (POWR.03.04.00-00-P023/21), współfinansowanego przez Unię Europejską, Centrum Nowoczesnej Edukacji organizuje wyjazd studyjny do szwajcarskiej uczelni technicznej ETH Zurich, z którą Politechnika Gdańska jest także w sojuszu uczelni technicznych ENHANCE.

W wyjeździe może wziąć udział pięcioro pracowników PG (nauczycieli akademickich i/lub pracowników administracyjnych wspierających procesy dydaktyczne w PG), którzy w minionym roku akademickim 2022/23 wzięli udział w co najmniej jednym szkoleniu certyfikowanym organizowanym przez Centrum Nowoczesnej Edukacji w ramach Projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni" .

Celem wyjazdu jest odbycie szkolenia z prowadzenia zajęć metodą projektu (Project-Based Learning) poprzez udział w warsztatach PBLabs organizowanych w ramach ETH Week w charakterze obserwatorów. Warsztaty PBLabs odbędą się w dniach 10-15 września 2023 roku. Weźmie w nich udział około 150 studentów ze wszystkich kierunków ETH Zurich. Podczas pracy metodą design thinking będą oni pracować w 8-osobowych grupach pod nadzorem 60 tutorów będących wykładowcami i naukowcami ETH Zurich, przedstawicielami przemysłu, sektora publicznego i usług.

Dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników administracyjnych wspierających procesy dydaktyczne w PG będzie to wspaniała okazja do obserwowania całego procesu PBL i metody design thinking oraz przedyskutowania go z wykładowcami ETH Zurich, tak, aby tę skuteczną i atrakcyjną metodę dydaktyczną wdrażać następnie w naszej uczelni.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem wyjazdu studyjnego i zapraszamy do aplikowania poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Uwaga: o uczestnictwie w tej wizycie studyjnej decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wymagań formalnych.

ZAPRASZAMY!


8 września 2023: zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.


REGULAMIN

Regulamin odbywania wizyty studyjnej dla pracowników Politechniki Gdańskiej w ETH Zurich realizowanej w ramach Projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni" (POWR.03.04.00-00-P023/21)

Formularz rekrutacyjny na wyjazd do ETH Zurich w ramach Projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni" (POWR.03.04.00-00-P023/21) został zamknięty.