System certyfikacji | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

System certyfikacji

W okresie realizacji grantu opracowano system certyfikowania kompetencji dydaktyczno-metodycznych nauczycieli akademickich PG
dla całej oferty szkoleń warsztatowych. Zrealizowane działania to m.in. analiza istniejących systemów certyfikacji, określenie i zdefiniowanie
3 poziomów zaawansowania (poziom 1 podstawowy, obejmujący podstawy metodyki nauczania, poziom 2 specjalistyczny i poziom
3 mistrzowski, jako wizyta studyjna w celu pogłębienia wiedzy i zdobycia kompetencji wdrożeniowych wybranej metody), z
definiowanie
7 obszarów tematycznych dla oferty szkoleń: metodyka nauczania, narzędzia dydaktyczne, neurodydaktyka, warsztat nauczyciela, praca
z grupą wielokulturową, komunikacja, dobrostan nauczyciela.