Mikropoświadczenia: wyzwanie i szansa dla szkolnictwa wyższego. 5.04.2024 | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Wydarzenia

Mikropoświadczenia: wyzwanie i szansa dla szkolnictwa wyższego. 5.04.2024

5 April 2024 13:15 - 15:00

HOT TOPIC: MICROCRIDENTIALS.
Edukacja w zmianie: potrzebne są elastyczne i dostępne dla wszystkich możliwości uczenia się: małe formy edukacyjne, małe moduły kształcenia. UE do 2025 utworzy europejski obszar edukacji (więcej https://education.ec.europa.eu/.../achieving-the-european...?). Co już wiemy, jakie działania powinniśmy podjąć w Polsce w HigherEd do 2025 roku?

Na najbliższym DP dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. uczelni podzieli się swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem na temat mikropoświadczeń.

Koncepcja mikropoświadczeń (micro-credentials) - jako formy potwierdzania efektów uczenia się osiągniętych w ramach krótkiego doświadczenia edukacyjnego – upowszechnia się w kontekście uczenia się przez całe życie. 
Ma w założeniach stanowić odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku pracy, wymagające bardziej elastycznego podejścia do zdobywania i potwierdzania nowych kompetencji.
Szkolnictwo wyższe jest jednym z kluczowych interesariuszy tego procesu, a jego gotowość do wdrożenia mikropoświadzeń ważnym warunkiem ich upowszechnienia.
Według badania OPI PBI z grudnia 2023 roku ("Mikropoświadczenia nowym kierunkiem rozwoju szkolnictwa wyższego") znajomość idei mikropoświadczeń oraz ich wykorzystanie w szkolnictwie wyższym jest zróżnicowane i związane z licznymi potencjalnymi wyzwaniami.
Podczas spotkania przyjrzymy się zarówno potencjalnym szansom, jak i wyzwaniom wdrażania mikropoświadczeń w szkolnictwie wyższym. Zaprezentowane zostaną przykłady i dobre praktyki opracowania oraz wykorzystania mikropoświadczeń - w Polsce i zagranicą - wypracowane w ramach projektów międzynarodowych oraz działania instytucji rynku pracy i edukacji.

Ekspert: dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. Politechnika Gdańska
w Katedrze Przedsiębiorczości Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych. Profesor uczelni w Katedrze Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz koordynator Centrum Transformacji Ekonomicznej, Społecznej i Technologicznej (C-TEST). 
Specjalizuje się w problematyce kapitału ludzkiego, rozwoju kompetencji, analityki rynku pracy oraz inkluzywności. Ekspert organizacji międzynarodowych (w tym: Komisji Europejskiej, European Training Foundation, CEDEFOP, Eurofound) oraz organizacji sektora publicznego w Polsce. 
Obecnie zaangażowany w realizację międzynarodowego projektu ENHANCE oraz koordynator projektów międzynarodowych, w tym Europe 4.0 Digital Citizens, w ramach którego powstaną mikropoświadczenia w zakresie kompetencji cyfrowych. Prowadzi zajęcia na licznych studiach podyplomowych oraz International MBA Programme Politechniki Gdańskiej. Członek Zespołu Oceniającego ds. Mobilności w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W roku 2023 ambasador Euroguidance i Europass w Polsce.

Link do spotkania: https://link.pg.edu.pl/DydaktycznePiatki2023-2024

Strona Dydaktycznych Piątków: https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Playlista na yt


Raport OPI "Mikropoświadczenia nowym kierunkiem rozwoju szkolnictwa wyższego"

Adres URL dla wydarzenia ONLINE

Dołącz do wydarzenia