Rady pedagogiczne | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Rady pedagogiczne

Oferta szkoleń certyfikowanych dla nauczycieli 2022/2023

Oferujemy profesjonalne szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli. Szkolenia prowadzimy w formie interaktywnych angażujących spotkań online. Po zrealizowanym szkoleniu wystawiamy fakturę VAT. Liczba godzin szkolenia oraz tematyka mogą odbiegać od proponowanych w ofercie, zapraszamy do rozmowy, dostosujemy nasze szkolenie do Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

Neuronauki

Podstawy procesu uczenia się dla nauczycieli: kompendium wiedzy na temat warunków tworzenia pamięci.

Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie śladów pamięciowych.

 1. Iluzja kompetencji (nieskuteczne sposoby uczenia się).
 2. Proces tworzenia śladów pamięciowych (zapamiętywania).
 3. Pamięć krótko- i długotrwała.
 4. Skojarzenia jako klucz do tworzenia pamięci.
 5. Dwa tryby uczenia się (skoncentrowany i rozproszony)
 6. Warunki efektywnego uczenia się:
 • Tryb „spaced repetition” (efektywne rozłożenie nauki w czasie), krzywa zapominania
 • Sen (konsolidacja pamięci i oczyszczanie): kluczowa rola w procesie tworzenia pamięci, skutki niedoboru
 • Aktywność fizyczna: rola w procesie uczenia się
 • Przerwy jako kluczowy czynnik uruchamiania sieci trybu rozproszonego
 1. Układ nagrody w mózgu: motywacja, nawyki, technika Pomodoro.
 2. Nastawienie do uczenia się (moc słów „jeszcze nie”, badania dr Carol Dweck).
 3. Motywacja: postrzeganie celu (badania dr Emily Balcatis).
 4. Prokrastynacja: mechanizm mózgowy, sposoby zmiany nawyków.
 5. Wielozadaniowość a praca skoncentrowana.
 6. Listy zadań a metoda time-blocking, priotytetyzacja, “pożegnanie z pracą”.
 7. Narzędzia uczenia się: fiszki i mapy myśli.
 8. Refleksyjny dziennik rozwoju.
 9. Polecane książki, wystąpienia TED(x), artykuły naukowe, serwisy internetowe i kursy online.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Neuronauki

Neuronauka dla nauczycieli (część 1): najnowsze wyniki badań na temat struktury i funkcjonowania mózgu w kontekście działań edukacyjnych.

 1. Podstawy budowy mózgu z perspektywy tworzenia pamięci, pamięć krótko- i długotrwała.
 2. Jak funkcjonuje mózg osoby młodej?
 3. Motywacja a stopnie, najnowsze wyniki badań na temat ocen cyfrowych.
 4. Mózg w trybie koncentracji i rozproszenia, praca głęboka i odpoczynek.
 5. Sen jako kluczowy etap w procesie tworzenia pamięci, skutki niedoboru.
 6. Aktywność fizyczna jako kluczowy element tworzenia pamięci.
 7. Jak działa stres w organizmie? Jak powstaje strach?
 8. Cukier a mózg.
 9. Alkohol a mózg.
 10. Jak słuchanie muzyki zmienia mózg?
 11. Jak książki zmieniają mózg?
 12. Czytanie książek drukowanych a słuchanie audiobooków.
 13. Pisanie ręczne a pisanie na klawiaturze.
 14. Uzależnienie od uczenia się.
 15. Plotki a mózg, przyczyny zainteresowania nieprawdziwymi informacjami (fake news), krytyczne myślenie.
 16. Jak medytacja zmienia mózg.
 17. Polecane książki, wystąpienia TED(x), artykuły naukowe, serwisy internetowe i kursy online.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70
 
Neuronauki

Neuronauka dla nauczycieli (część 2): przerwy w uczeniu się, sen, aktywność fizyczna jako kluczowe warunki tworzenia pamięci – analiza najnowszych wyników badań.

Wykład oparty o najnowsze wyniki badań naukowych.

 1. Wprowadzenie do neurobiologii z perspektywy procesów tworzenia pamięci:
 • budowa i funkcjonowanie mózgu
 • podstawy budowy i funkcjonowania neuronów.
 1. Uczenie się interwałowe (ang. space repetition, spacing learning) a uczenie się skomasowane
 • dwa tryby tworzenia pamięci: koncentracja i tryb rozproszony (sieciowe)
 • uczenie się naprzemienne, zblokowane, interwałowe i skomasowane
 • procesy zachodzące w mózgu podczas przerw w uczeniu się
 • przebadane modele
 1. Sen jako kluczowy etap w procesie tworzenia pamięci.
 • fazy snu
 • procesy zachodzące podczas snu (oczyszczanie, konsolidacja)
 • drzemki (w ciągu dnia i rola „drzemki” w telefonie)
 • rola światła
 • skutki niedoboru
 1. Aktywność fizyczna jako kluczowy element tworzenia pamięci.
 • procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie
 • rola kortyzolu
 • wpływ ćwiczeń na funkcjonowanie struktur mózgowych
 1. Polecane książki, artykuły naukowe i blogi naukowe.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia

Łamiąc utarte schematy: lekcja jako przestrzeń sprzyjająca współpracy i procesowi uczenia się.  30 sposobów na angażującą lekcję (także online).

Small teaching: 30 prostych strategii na zainicjowanie aktywnej pracy uczniów podczas lekcji. Metody wspierające aktywne zdobywanie i przetwarzanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności krytycznego myślenia, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, współpracy, komunikacji, autorefleksji, dyskusji.

 1. Aktywny i pasywny przekaz w świetle najnowszych wyników badań naukowych: dlaczego interakcje sprawiają trudność nauczycielom i uczniom?
 2. 4 podstawowe strategie angażującej lekcji (mówienie i słuchanie, pisanie, czytanie, refleksja).
 3. Zacznij od planu: 5 warunków projektowania aktywnych zajęć.
 4. Rola dobrej instrukcji podczas angażującej lekcji.
 5. Checklista – upewnij się, że to zadziała.
 6. Pierwsze 5 minut zajęć jako kluczowy moment koncentracji uwagi uczniów: 10 prostych sposobów na rozpoczęcie.
 7. Ostatnie 5 minut zajęć jako element podsumowujący: 8 prostych sposobów na refleksyjne zakończenie zajęć.
 8. 14 prostych strategii na kilkuminutową pracę zespołową podczas zajęć niezależnie od liczebności grupy (presentation question titles, peer instruction, buzz words, keywords, assign-in-class-writing, one-minute paper, 3-minute-pause, context, review questions, mind map, 3-2-1 strategy, nominate the topic for further discussion, Q&A mode, share notes).
 9. Metoda webquestu.
 10. Odwrócona lekcja (flipped education) – wprowadzenie do zagadnienia.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia

Angażujące i niestandardowe formy zadań. 25 pomysłów na zadania wzbudzające wysoką motywację uczniów do pracy i kształtujących kluczowe kompetencje przyszłości (4K).

Przegląd inspirujących, niestandardowych, autorskich sposobów na wzbudzenie zaangażowania uczniów do zdobywania i przetwarzania wiedzy oraz nabywania umiejętności przewidzianych dla efektów uczenia się przedmiotu.

Sposób realizacji zadań wspiera kształtowanie kluczowych kompetencji, tzw. 4K: komunikacja (KO), kooperacja (WS), krytyczne myślenie (KM) i kreatywność (KR) oraz umiejętność przeprowadzania analizy (AN), umiejętność wystąpień publicznych (WP), zarządzanie sobą i zadaniami w czasie (ZA), refleksyjne myślenie (RE), zainteresowanie przedmiotem (ZP), zastosowanie wiedzy w praktyce (ZW), organizacja wiedzy (OW), umiejętność dyskusji (DY), umiejętność argumentacji (AR), kultura i struktura wypowiedzi (KU), wykorzystanie narzędzia wspierającego proces uczenia się (NA), umiejętności interpersonalne (IN), myślenie w kategoriach definicji i realizacji celu (CE), rozumienie procesów (RO), myślenie przyczynowo - skutkowe (PS), umiejętność wizualizacji treści (WI), budowanie scenariuszy (SC), znajomość procesów motywacji (MO), aktywność fizyczna (AF).

 1. Ranking „TOP TEN” (AN, KM)
 2. Wywiad w wyobraźni (KR)
 3. Mowa windowa (AN, KM, WP, ZA)
 4. Hydepark (KM, ZP)
 5. Refleksyjny dziennik uczenia się (RE)
 6. Mapa myśli (AN, KM)
 7. Wzajemne ocenianie (AN, KM, KO)
 8. Dokumentalium (KR, ZW, ZP)
 9. Infografika (WI, RO, PS)
 10. Fiszki (OW, NA)
 11. Poradnik dla początkujących (KO, KM, KR, ZW, AR, CE, RO, PS, WI, S.C.)
 12. Encyklopedia (ZA, KM, RE, OW)
 13. Opowiadania dla dzieci (KO, KM, KR, ZW, CE, RO, WI, SC, MO)
 14. Zadania świąteczne (KR, ZP)
 15. Wywiad z ciekawym człowiekiem (KO, WP, ZP, KU, IN, SC)
 16. Uczniowska mini konferencja (KO, IN, KU, WP, ZA)
 17. Mini wykłady uczniów (KO, KM, WP, ZA, KU, DY)
 18. Gry planszowe (KO, KR, KM, WS, ZA, SC, WI, MPS, MO)
 19. Gry karciane (KR, KM, ZA, SC, WI, MPS, MO)
 20. Kieszonkowy pokój zagadek (KO, PS, KR, WS, ZA)
 21. Gra terenowa (KO, WS, ZA, PS, AF)
 22. Debata oxfordzka (KO, DY, AR, KU, WP)
 23. Film (KO, AN, CE, SC, WI)
 24. Podcast (KO, CE, SC)
 25. Blog (KO, CE, IN, ZA) 
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia

Zmotywowani uczniowie: 25 zasad wspierania uczniów w uczeniu się, rozwoju i pracy z sensem.

Warsztat pokazujący, jak zadbać o wysoką motywację uczniów do uczenia się.

 1. Poznaj swoich uczniów.
 2. Jasno określ cele uczenia się.
 3. Daj uczniom poczucie kontroli nad procesem uczenia się.
 4. Pokaż uczniom narzędzia wspierające proces uczenia się, przedstaw podstawowe warunki tworzenia pamięci.
 5. Pomóż uczniom wziąć odpowiedzialność za proces uczenia się.
 6. Zapewnij uczniom poczucie bezpieczeństwa.
 7. Przeorganizuj przestrzeń, w której pracują uczniowie.
 8. Pomóż uczniom w rozpoznaniu własnej motywacji każdego ucznia do uczenia się.
 9. Zapewnij dynamikę i różnorodność doświadczeń na lekcji.
 10. Wykorzystuj zainteresowania i talenty uczniów, daj im wyrażać siebie.
 11. Pozwól uczniom współpracować.
 12. Daj uczniom doświadczyć pozytywnej rywalizacji opartej na budowaniu współpracy w zespołach i wzbudzającej emocje wspierające dobrostan uczniów.
 13. Dawaj nieśmiałym uczniom wypowiadać się bez naruszania ich strefy komfortu.
 14. Dziękuj swoim uczniom.
 15. Chwal swoich uczniów, wskazuj ich mocne strony.
 16. Dawaj informacje zwrotną.
 17. Proś o informację zwrotną.
 18. Zapewnij uczniom bezpieczną przestrzeń popełniania błędów i poprawy.
 19. Dziel się swoim entuzjazmem.
 20. Dbaj o dobrostan swoich uczniów.
 21. Stawiaj przed swoimi uczniami wysokie cele, ale osiągalne.
 22. Daj uczniom możliwość śledzenia swojego postępu.
 23. Naucz studentów myśleć refleksyjnie o procesie uczenia się i rozwoju.
 24. Dawaj szansę na sukces każdemu uczniowi niezależnie od poziomu jego kompetencji, doceniaj rozwój.
 25. Zadbaj o rytuały.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia

Ocenianie wzajemne, samoocena i współocenianie.

Uczenie się przez współpracę (peer learning), ocenianie wzajemne (peer reviewing). Kryteria oceny jako kluczowy element wzajemnej oceny, rola i zasady konstruowania.

Metody pracy oceny wzajemnej:

 • metoda „Jigsaw”
 • mini-wykłady uczniów
 • mini-konferencja
 • mowa windowa
 • metoda „Blind review”
 • metoda głosowania „Post it”
 • sposoby uczniowskiej oceny wystąpień (także z wykorzystaniem darmowych aplikacji)

Sposoby samooceniania uczniów w procesie edukacyjnym. Refleksyjny dziennik uczenia się jako metoda obserwacji i wnioskowania o własnym procesie uczenia się. Sposoby prowadzenia dziennika, narzędzia, propozycje instrukcji.

Współocenianie jako metoda włączająca uczniów w proces ewaluacji własnych osiągnięć.

 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia

Stres na klasówce: jak wesprzeć uczniów przed i podczas ważnych sprawdzianów? 30 niestandardowych i bardzo skutecznych sposobów.

Zbyt wysoki poziom stresu uniemożliwia prawidłową prace hipokampa, co oznacza trudności w przywoływaniu śladów pamięciowych. Jak możemy pomóc naszym uczniom?

Warsztat, podczas którego w zespołach uczestnicy projektują sposoby wsparcia uczniów przygotowujących się do sprawdzianów, prac klasowych lub egzaminów i obniżenia poziomu stresu podczas egzaminu.

 1. Stres jako proces fizjologiczny, działanie hipokampa w warunkach stresu.
 2. Najnowsze wyniki badań na wpływem stresu na procesy zapamiętywania.
 3. Sprawdzian – cel i forma, alternatywne sposoby sprawdzania efektów uczenia się.
 4. Jaki cel nieświadomie realizuje nauczyciel w trakcie projektowania pytań?
 5. Uważność na różne potrzeby różnych uczniów.
 6. Poczucie kontroli kluczem w radzeniu sobie ze stresem.
 7. Sposoby wsparcia uczniów w przygotowaniu do sprawdzianu (na początku i w trakcie semestru).
 8. Sposoby wsparcia uczniów podczas sprawdzianów (pisemnego i ustnego).
 9. Samoocena i współocena – alternatywny sposób oceny osiągniętych efektów uczenia się.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Systemy motywacyjne

Grywalizacja w edukacji: budowanie fabularnych systemów motywacyjnych do przedmiotów szkolnych.

Grywalizacja (gamifikacja) to metoda pozwalająca na wzbudzenie i utrzymanie bardzo wysokiej motywacji uczniów do uczenia się przez wykorzystanie mechanizmów znanych z gier (punkty, odznaki, etapy, postęp, rangi, okna czasu, wymiana dóbr, handel, kolekcjonowanie, kooperacja, niespodzianki).

Grywalizacja wspiera zmianę nawyków studentów w uczeniu się, systematyczną pracę, współpracę, zarządzanie sobą i zadaniami w czasie, strategiczne podejście do własnej edukacji, wzięcie odpowiedzialności za własną pracę. Jest środowiskiem, w którym można bezpiecznie popełniać błędy i traktować je jako okazję do rozwoju. Uczestnictwo w zgrywalizowanych zajęciach daje wysoką satysfakcję i przyjemność zarówno uczniom (graczom), jak i nauczycielowi (mistrzowi gry).

Metoda znakomicie sprawdza się w przypadku przedmiotów postrzeganych przez uczniów jako trudne albo nieinteresujące, gdy brak im motywacji do uczenia się.

 1. Przykład zastosowania grywalizacji w procesie edukacyjnym (analiza elementów, efekty, opinie)
 2. Źródła motywacji, mózgowy układ nagrody, warunki osiągnięcia efektu „flow”.
 3. Podstawowe elementy mechaniki i dynamiki gier i ich zastosowanie w zgrywalizowanym przedmiocie.
 4. Narracja w grze: źródła inspiracji, sposoby implementacji fabuły do gry, fabularyzacja zadań., formy zadań.
 5. Czego należy unikać grywalizując zajęcia?
 6. Prezentacja drugiego przedmiotu w formie zgrywalizowanej: analiza celów, ocena stopnia ich realizacji.
 7. Narzędzia webowe wspierające zgrywalizowany przedmiot (kreator stron, współdzielone tabele wyników)
 8. Od pomysłu do szkicu systemu: konstruowanie ogólnych założeń dla zgrywalizowanego przedmiotu.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne / 8 godzin dydaktycznych (warsztaty projektowania własnych grywalizacji)
 • Cena: 2000 zł / 4000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams) / online (MSTeams) lub stacjonarnie
 • Maksymalna liczba uczestników: 70 /15 (w przypadku pracy warsztatowej)
 • Opcja: Możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych krótkotermiowych i długoterminowych, asystowanie przy projektowaniu i wdrażaniu oraz badaniu efektów.

Game-based learning

Projektowanie gier edukacyjnych: gry planszowe, quizowe, terenowe, pokoje zagadek.

 1. Dlaczego ludzie grają w gry? -  neurobiologiczne podstawy procesu motywacji, działanie układu nagrody w mózgu.
 2. Rodzaje najczęściej stosowanych mechanik, analiza elementów mechaniki i dynamiki gier.
 3. Zasady tworzenia instrukcji.
 4. Inspiracje (analiza wybranych gier planszowych i quizowych).
 5. Projektowanie gier przez uczniów metodą Design-Thinking.
 6. Gra miejska i escape room (w tym kieszonkowy escape room) w edukacji jako przykłady gier typu LARP – zasady projektowania, narzędzia.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Nowe technologie

Wystarczy jedno narzędzie, by przeprowadzić angażujące zajęcia! Wszystko o Mentimeter (praca w narzędziu).

Mentimeter to narzędzie, które daje moc zarządzania interakcjami między uczestnikami procesu, budowania relacji i podsycania emocji w procesie tworzenia pamięci. To bezpłatna aplikacja, która pozwala przeprowadzić angażującą lekcję, wykład, warsztaty, zebranie z rodzicami, konferencję w formach online i stacjonarnie, z ekranem i bez ekranu (slajdy w telefonie uczestników).

Warsztat składa się z 2 części: w pierwszej uczestnicy testują działanie aplikacji jako użytkownicy (uczniowie), perspektywa user experience będąca podstawa do pracy projektowej w roli nauczycieli. W drugiej części uczestnicy projektują slajdy, aktywności, interakcje i sposób komunikacji jako nauczyciele (immersive lecture designers).

Praca na narzędziu, należy przedtem założyć darmowe konto w aplikacji Mentimeter (www.mentimeter.com).

 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Nowe technologie

Narzędzia TIK w pracy nauczyciela: 20 aplikacji wspierających projektowanie angażujących zajęć

Warsztat dotyczący wykorzystania zasobów webowych (darmowych aplikacji) do projektowania materiałów i narzędzi do zajęć. Darmowe aplikacje internetowe wspierające budowanie zaangażowania, wspomagające komunikację i motywujące do (współ)pracy.

Wybrane narzędzia wspierają wykorzystanie smartfonów na zajęciach do celów edukacyjnych:

 • quizy, chmury wyrazowe, skala, badania preferencji, sesje Q&A, interaktywna prezentacja w telefonie uczniów
 • porównanie opcji w darmowych wersjach aplikacji do quizów interaktywnych
 • aplikacja do cichych quizów (bez udziału nauczyciela)
 • fiszki, systemy powtórkowe
 • programy do tworzenia grafik
 • bazy darmowych zdjęć, grafik, filmów, muzyki
 • projektowanie logotypów
 • usuwanie tła ze zdjęć i filmów
 • interaktywne obrazy, mapy, pokoje zagadek
 • turnieje wiedzy
 • zadania aktywizujące
 • tworzenie stron www
 • praca zespołowa na współdzielonym dokumencie
 • praca zespołowa na tablicach
 • praca zespołowa, praca w projekcie (etapy, organizacja pracy)
 • ankiety, głosowanie, scenario-based learning
 • generator kodów QR.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne / 8 godzin dydaktycznych (warsztaty projektowania własnych zasobów w wybranych aplikacjach)
 • Cena: 2000 zł / 4000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams) / online (MSTeams) lub stacjonarnie
 • Maksymalna liczba uczestników: 70 /15 (w przypadku pracy warsztatowej)

Inspiracje

Książki, które dają wiedzę, inspirację i narzędzia. 

Ranking 30 najważniejszych książek w pracy projektantka procesów uczenia się (nauczyciela). Podczas tego wyjątkowego warsztatu uczestnicy poznają książki, z których można czerpać wiedzę i inspiracje do działania.

Tytuły prezentowane są w 7 kategoriach: 

 1. neurobiologia i neuronauki, 
 2. psychologia, 
 3. dobrostan ucznia i nauczyciela, 
 4. współpraca (uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel), 
 5. narzędzia edukacyjne, 
 6. analityka trendów i badania edukacyjne,
 7. inspirujące biografie.
 • Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne
 • Cena: 1200 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Autorka i prowadząca szkolenia

dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej

Jej pasją jest projektowanie skutecznych procesów uczenia się, najczęściej z użyciem niestandardowych metod i narzędzi, wykorzystuje grywalizację w edukacji od 2013 r. W swojej pracy dydaktycznej, od 20 lat, poza grywalizacją, stosuje gry miejskie i planszowe, szeroko wykorzystuje nowe technologie w pracy dydaktycznej.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w Polsce i na świecie. Przeciwniczka stopni szkolnych i opresyjnego systemu edukacyjnego.

Jako biolożka w swojej pracy dydaktycznej wykorzystuje najnowszą wiedzę neurobiologiczną. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” (od 2014), ekspertem i trenerem w międzynarodowym projekcie „INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych”. Odznaczona medalem KEN (201.). Laureatka nagrody "Nauczyciel Roku" im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG (2019).

Od 2020 roku kieruje nowo utworzoną jednostką dydaktyczną na Politechnice Gdańskiej: Centrum Nowoczesnej Edukacji. Nagrodzona nagrodą Rektora PG II stopnia za osiągnięcie organizacyjne w 2020 roku oraz nagrodą Rektora PG I stopnia za osiągnięcie organizacyjne w 2021 roku.


KONTAKT

joana.mytnik@pg.edu.pl, tel. 502 494 189


Pobierz ofertę w PDF