Nauczyciele akademiccy | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Nauczyciele akademiccy

Neuronauki

Podstawy procesu uczenia się dla nauczycieli: kompendium wiedzy na temat warunków tworzenia pamięci.

Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się, warunki, w jakich zachodzi tworzenie śladów pamięciowych.

 1. Iluzja kompetencji (nieskuteczne sposoby uczenia się).
 2. Proces tworzenia śladów pamięciowych (zapamiętywania).
 3. Pamięć krótko- i długotrwała.
 4. Skojarzenia jako klucz do tworzenia pamięci.
 5. Dwa tryby uczenia się (skoncentrowany i rozproszony)
 6. Warunki efektywnego uczenia się:
 • Tryb „spaced repetition” (efektywne rozłożenie nauki w czasie), krzywa zapominania
 • Sen (konsolidacja pamięci i oczyszczanie): kluczowa rola w procesie tworzenia pamięci, skutki niedoboru
 • Aktywność fizyczna: rola w procesie uczenia się
 • Przerwy jako kluczowy czynnik uruchamiania sieci trybu rozproszonego
 1. Układ nagrody w mózgu: motywacja, nawyki, technika Pomodoro.
 2. Nastawienie do uczenia się (moc słów „jeszcze nie”, badania dr Carol Dweck).
 3. Motywacja: postrzeganie celu (badania dr Emily Balcatis).
 4. Prokrastynacja: mechanizm mózgowy, sposoby zmiany nawyków.
 5. Wielozadaniowość a praca skoncentrowana.
 6. Listy zadań a metoda time-blocking, priotytetyzacja, “pożegnanie z pracą”.
 7. Narzędzia uczenia się: fiszki i mapy myśli.
 8. Refleksyjny dziennik rozwoju.
 9. Polecane książki, wystąpienia TED(x), artykuły naukowe, serwisy internetowe i kursy online.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70
 
Neuronauki

Neuronauka dla nauczycieli (część 1): najnowsze wyniki badań na temat struktury i funkcjonowania mózgu w kontekście działań edukacyjnych.

Wykład oparty o najnowsze wyniki badań naukowych.

 1. Podstawy budowy mózgu z perspektywy tworzenia pamięci, pamięć krótko- i długotrwała.
 2. Jak funkcjonuje mózg osoby młodej?
 3. Motywacja a stopnie, najnowsze wyniki badań na temat ocen cyfrowych.
 4. Mózg w trybie koncentracji i rozproszenia, praca głęboka i odpoczynek.
 5. Sen jako kluczowy etap w procesie tworzenia pamięci, skutki niedoboru.
 6. Aktywność fizyczna jako kluczowy element tworzenia pamięci.
 7. Jak działa stres w organizmie? Jak powstaje strach?
 8. Cukier a mózg. Dlaczego mózg lubi czekoladę?
 9. Alkohol a mózg.
 10. Jak słuchanie muzyki zmienia mózg?
 11. Jak książki zmieniają mózg?
 12. Czytanie książek drukowanych a słuchanie audiobooków.
 13. Pisanie ręczne a pisanie na klawiaturze.
 14. Uzależnienie od uczenia się.
 15. Plotki a mózg, przyczyny zainteresowania nieprawdziwymi informacjami (fake news), krytyczne myślenie.
 16. Jak medytacja zmienia mózg.
 17. Polecane książki, wystąpienia TED(x), aetykuły naukowe, serwisy internetowe i kursy online.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Neuronauki

Neuronauka dla nauczycieli (część 2): przerwy w uczeniu się, sen, aktywność fizyczna jako kluczowe warunki tworzenia pamięci – analiza najnowszych wyników badań.

Wykład oparty o najnowsze wyniki badań naukowych.

 1. Wprowadzenie do neurobiologii z perspektywy procesów tworzenia pamięci:
 • budowa i funkcjonowanie mózgu
 • podstawy budowy i funkcjonowania neuronów.
 1. Uczenie się interwałowe (ang. space repetition, spacing learning) a uczenie się skomasowane
 • dwa tryby tworzenia pamięci: koncentracja i tryb rozproszony (sieciowy)
 • uczenie się naprzemienne, zblokowane, interwałowe i skomasowane
 • procesy zachodzące w mózgu podczas przerw w uczeniu się
 • przebadane modele
 1. Sen jako kluczowy etap w procesie tworzenia pamięci.
 • fazy snu
 • procesy zachodzące podczas snu (oczyszczanie, konsolidacja)
 • drzemki (w ciągu dnia i rola „drzemki” w telefonie)
 • rola światła
 • skutki niedoboru
 1. Aktywność fizyczna jako kluczowy element tworzenia pamięci.
 • procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie
 • rola kortyzolu
 • wpływ ćwiczeń na funkcjonowanie struktur mózgowych
 1. Polecane książki, artykuły naukowe i blogi naukowe.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70
 
Metody i narzędzia

Łamiąc utarte schematy: wykład jako przestrzeń sprzyjająca współpracy i procesowi uczenia się.  30 sposobów na aktywny wykład (także online).

Small teaching: 30 prostych strategii na zainicjowanie aktywnej pracy studentów podczas wykładu. Metody wspierające aktywne zdobywanie i przetwarzanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności krytycznego myślenia, korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, współpracy, komunikacji, autorefleksji, dyskusji.

 1. Aktywny i pasywny wykład w świetle najnowszych wyników badań naukowych: dlaczego interakcje sprawiają trudność wykładowcom i studentom?
 2. 4 podstawowe strategie aktywnego wykładu (mówienie i słuchanie, pisanie, czytanie, refleksja)
 3. Zacznij od planu: 5 warunków projektowania aktywnych zajęć.
 4. Rola dobrej instrukcji podczas aktywnego wykładu.
 5. Checklista – upewnij się, że to zadziała.
 6. Pierwsze 5 minut zajęć jako kluczowy moment koncentracji uwagi studentów: 10 prostych sposobów na rozpoczęcie.
 7. Ostatnie 5 minut zajęć jako element podsumowujący: 8 prostych sposobów na refleksyjne zakończenie zajęć.
 8. 14 prostych strategii na kilkuminutową pracę zespołową podczas zajęć niezależnie od liczebności grupy (presentation question titles, peer instruction, buzz words, keywords, assign-in-class-writing, one-minute paper, 3-minute-pause, context, review questions, mind map, 3-2-1 strategy, nominate the topic for further discussion, Q&A mode, share notes).
 9. Metoda webquestu akademickiego.
 10. Odwrócony wykład (flipped education) – wprowadzenie do zagadnienia.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia

Angażujące i niestandardowe formy zadań. 25 pomysłów na zadania wzbudzające wysoką motywację studentów do pracy i kształtujących kluczowe kompetencje przyszłości (4K).

Przegląd inspirujących, niestandardowych, autorskich sposobów na wzbudzenie zaangażowania studentów do zdobywania i przetwarzania wiedzy oraz nabywania umiejętności przewidzianych dla efektów uczenia się przedmiotu.

Sposób realizacji zadań wspiera kształtowanie kluczowych kompetencji, tzw. 4K: komunikacja (KO), kooperacja (WS), krytyczne myślenie (KM) i kreatywność (KR) oraz umiejętność przeprowadzania analizy (AN), umiejętność wystąpień publicznych (WP), zarządzanie sobą i zadaniami w czasie (ZA), refleksyjne myślenie (RE), zainteresowanie przedmiotem (ZP), zastosowanie wiedzy w praktyce (ZW), organizacja wiedzy (OW), umiejętność dyskusji (DY), umiejętność argumentacji (AR), kultura i struktura wypowiedzi (KU), wykorzystanie narzędzia wspierającego proces uczenia się (NA), umiejętności interpersonalne (IN), myślenie w kategoriach definicji i realizacji celu (CE), rozumienie procesów (RO), myślenie przyczynowo - skutkowe (PS), umiejętność wizualizacji treści (WI), budowanie scenariuszy (SC), znajomość procesów motywacji (MO), aktywność fizyczna (AF).

 1. Ranking „TOP TEN” (AN, KM)
 2. Wywiad w wyobraźni (KR)
 3. Mowa windowa (AN, KM, WP, ZA)
 4. Hydepark (KM, ZP)
 5. Refleksyjny dziennik uczenia się (RE)
 6. Mapa myśli (AN, KM)
 7. Wzajemne ocenianie (AN, KM, KO)
 8. Dokumentalium (KR, ZW, ZP)
 9. Infografika (WI, RO, PS)
 10. Fiszki (OW, NA)
 11. Poradnik dla początkujących (KO, KM, KR, ZW, AR, CE, RO, PS, WI, S.C.)
 12. Encyklopedia (ZA, KM, RE, OW)
 13. Opowiadania dla dzieci (KO, KM, KR, ZW, CE, RO, WI, SC, MO)
 14. Zadania świąteczne (KR, ZP)
 15. Wywiad z ciekawym człowiekiem (KO, WP, ZP, KU, IN, SC)
 16. Studencka mini konferencja (KO, IN, KU, WP, ZA)
 17. Mini wykłady studentów (KO, KM, WP, ZA, KU, DY)
 18. Gry planszowe (KO, KR, KM, WS, ZA, SC, WI, MPS, MO)
 19. Gry karciane (KR, KM, ZA, SC, WI, MPS, MO)
 20. Kieszonkowy pokój zagadek (KO, PS, KR, WS, ZA)
 21. Gra terenowa (KO, WS, ZA, PS, AF)
 22. Debata oxfordzka (KO, DY, AR, KU, WP)
 23. Film (KO, AN, CE, SC, WI)
 24. Podcast (KO, CE, SC)
 25. Blog (KO, CE, IN, ZA)
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia


Zmotywowani studenci: 25 zasad wspierania studentów w uczeniu się, rozwoju i pracy z sensem.

Warsztat pokazujący, jak zadbać o wysoką motywację studentów do uczenia się.

 1. Poznaj swoich studentów.
 2. Jasno określ cele i planowane efekty uczenia się.
 3. Daj studentom poczucie kontroli nad procesem uczenia się.
 4. Pokaż studentom narzędzia wspierające proces uczenia się, przedstaw podstawowe warunki tworzenia pamięci.
 5. Pomóż studentom wziąć odpowiedzialność za proces uczenia się.
 6. Zapewnij studentom poczucie bezpieczeństwa.
 7. Przeorganizuj przestrzeń, w której pracują studenci.
 8. Pomóż w rozpoznaniu własnej motywacji każdego studenta do uczenia się.
 9. Zapewnij dynamikę i różnorodność doświadczeń na zajęciach.
 10. Wykorzystuj zainteresowania i talenty studentów, daj im wyrażać siebie.
 11. Pozwól studentom współpracować.
 12. Daj studentom doświadczyć pozytywnej rywalizacji opartej na budowaniu współpracy w zespołach i wzbudzającej emocje wspierające dobrostan studentów.
 13. Dawaj nieśmiałym studentom wypowiadać się bez naruszania ich strefy komfortu.
 14. Dziękuj swoim studentom.
 15. Chwal swoich studentów, wskazuj ich mocne strony.
 16. Dawaj informacje zwrotną.
 17. Proś o informację zwrotną.
 18. Zapewnij studentom bezpieczną przestrzeń popełniania błędów i poprawy.
 19. Dziel się swoim entuzjazmem.
 20. Dbaj o dobrostan swoich studentów.
 21. Stawiaj przed swoimi studentami wysokie cele, ale osiągalne.
 22. Daj studentom możliwość śledzenia swojego postępu.
 23. Naucz studentów myśleć refleksyjnie o procesie uczenia się i rozwoju.
 24. Dawaj szansę na sukces każdemu studentowi niezależnie od poziomu jego kompetencji, doceniaj rozwój.
 25. Zadbaj o rytuały.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia

Ocenianie wzajemne, samoocena i współocenianie.

Uczenie się przez współpracę i ocenianie wzajemne (peer learning). Kryteria oceny jako kluczowy element wzajemnej oceny, rola i zasady konstruowania.

Metody pracy oceny wzajemnej:

 • metoda „Jigsaw”
 • mini-wykłady studentów
 • mini-konferencja
 • mowa windowa
 • metoda „Blind review”
 • metoda głosowania „Post it”
 • sposoby studenckiej oceny wystąpień (także z wykorzystaniem darmowych aplikacji)

Sposoby samooceniania studentów w procesie edukacyjnym. Refleksyjny dziennik uczenia się jako metoda obserwacji i wnioskowania o własnym procesie uczenia się. Współocenianie jako metoda włączająca studentów w proces ewaluacji własnych osiągnięć.

 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia

Nauczać czy projektować przestrzeń uczenia się? Zmiana roli wykładowcy w zmieniającym się świecie.

Wykład „otwierający głowę”, inspirujący do zmiany sposobu postrzegania roli wykładu w procesie dydaktycznym i roli nauczyciela.

Kilka lat temu na uczelnie dotarli studenci pokolenia Z, pokolenia, dla którego technologia to główne narzędzie do poszerzania wiedzy i komunikacji. Dostęp do nowych technologii oraz najnowsza wiedza neurobiologiczna o procesach uczenia się wymuszają zmianę roli nauczyciela z wykładowcy przemawiającego do słuchaczy na projektanta procesów zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów i przewodnika.

Jakich zmian w sposobie projektowania i prowadzenia zajęć potrzebujemy i jak je wprowadzić nie tracąc tego, co najważniejsze, utrzymania relacji uczeń-mistrz? Jak sprawić, by wykład stał się interaktywną przestrzenią uczenia się?

Projektowanie przebiegu aktywnych zajęć (metodą design thinking), tworzenie instrukcji dla studentów, praca zespołowa i emocje w procesie efektywnego uczenia się.

 • Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne / 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 1200 zł / 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Metody i narzędzia

Stres na egzaminie: jak wesprzeć studentów przed i podczas egzaminów? 30 niestandardowych i bardzo skutecznych sposobów.

Zbyt wysoki poziom stresu uniemożliwia prawidłową prace hipokampa, co oznacza trudności w przywoływaniu śladów pamięciowych. Jak możemy pomóc naszym studentom?

Warsztat, podczas którego w zespołach uczestnicy projektują sposoby wsparcia studentów przygotowujących się do egzaminów i obniżenia poziomu stresu podczas egzaminu.

 1. Stres jako proces fizjologiczny, działanie hipokampa w warunkach stresu.
 2. Najnowsze wyniki badań na wpływem stresu na procesy zapamiętywania.
 3. Egzamin – cel i forma w kontekście założeń systemu bolońskiego, alternatywne sposoby sprawdzania efektów uczenia się.
 4. Jaki cel nieświadomie realizuje nauczyciel w trakcie projektowania pytań egzaminacyjnych?
 5. Uważność na różne potrzeby różnych studentów.
 6. Poczucie kontroli kluczem w radzeniu sobie ze stresem.
 7. Sposoby wsparcia studentów w przygotowaniu do egzaminu (na początku i w trakcie semestru).
 8. Sposoby wsparcia studentów podczas egzaminu (pisemnego i ustnego).
 9. Samoocena i współocena – alternatywny sposób oceny osiągniętych efektów uczenia się.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Systemy motywacyjne

Grywalizacja w edukacji: budowanie fabularnych systemów motywacyjnych do przedmiotów akademickich.

Grywalizacja (gamifikacja) to metoda pozwalająca na wzbudzenie i utrzymanie bardzo wysokiej motywacji studentów do uczenia się przez wykorzystanie mechanizmów znanych z gier (punkty, odznaki, etapy, postęp, rangi, okna czasu, wymiana dóbr, handel, kolekcjonowanie, kooperacja, niespodzianki).

Grywalizacja wspiera zmianę nawyków studentów w uczeniu się, systematyczną pracę, współpracę, zarządzanie sobą i zadaniami w czasie, strategiczne podejście do własnej edukacji, wzięcie odpowiedzialności za własną pracę. Jest środowiskiem, w którym można bezpiecznie popełniać błędy i traktować je jako okazję do rozwoju. Uczestnictwo w zgrywalizowanych zajęciach daje wysoką satysfakcję i przyjemność zarówno studentom (graczom), jak i wykładowcy (mistrzowi gry).

Metoda znakomicie sprawdza się w przypadku przedmiotów postrzeganych przez studentów jako trudne albo nieinteresujące, gdy brak im motywacji do uczenia się.

 1. Przykład zastosowania grywalizacji w przedmiocie akademickim (analiza elementów, efekty, opinie studentów)
 2. Źródła motywacji, mózgowy układ nagrody, warunki osiągnięcia efektu „flow”.
 3. Podstawowe elementy mechaniki i dynamiki gier i ich zastosowanie w zgrywalizowanym kursie.
 4. Narracja w grze: źródła inspiracji, sposoby implementacji fabuły do gry, fabularyzacja zadań., formy zadań.
 5. Czego należy unikać grywalizując zajęcia akademickie?
 6. Prezentacja drugiego przedmiotu w formie zgrywalizowanej: analiza celów, ocena stopnia ich realizacji.
 7. Narzędzia webowe wspierające zgrywalizowany kurs (kreator stron, współdzielone tabele wyników)
 8. Od pomysłu do szkicu systemu: konstruowanie ogólnych założeń dla zgrywalizowanego przedmiotu.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne / 8 godzin dydaktycznych (warsztaty projektowania własnych grywalizacji)
 • Cena: 2000 zł / 4000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams) / online (MSTeams) lub stacjonarnie
 • Maksymalna liczba uczestników: 70 /15 (w przypadku pracy warsztatowej)
 • Opcja: Możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych krótkoterminowych                                              i długoterminowych, asystowanie przy projektowaniu i wdrażaniu oraz badaniu efektów.

Game-based learning


Projektowanie gier edukacyjnych. Gry planszowe, quizowe, terenowe, pokoje zagadek.

 1. Dlaczego ludzie grają w gry? -  neurobiologiczne podstawy procesu motywacji, działanie układu nagrody w mózgu.
 2. Rodzaje najczęściej stosowanych mechanik, analiza elementów mechaniki i dynamiki gier.
 3. Zasady tworzenia instrukcji.
 4. Inspiracje (analiza wybranych gier planszowych i quizowych).
 5. Projektowanie gier przez studentów metodą Design-Thinking.
 6. Gra miejska i escape room (w tym kieszonkowy escape room) w edukacji jako przykłady gier typu LARP – zasady projektowania, narzędzia.
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Nowe technologie

Wystarczy jedno narzędzie, by przeprowadzić angażujący wykład! Wszystko o Mentimeter (praca w narzędziu).

Mentimeter to narzędzie, które daje moc zarządzania interakcjami między uczestnikami procesu, budowania relacji i podsycania emocji w procesie tworzenia pamięci. To bezpłatna aplikacja, która pozwala przeprowadzić angażujący wykład, warsztaty, zebranie, konferencję w formach online i stacjonarnie, z ekranem i bez ekranu (slajdy w telefonie uczestników).

Warsztat składa się z 2 części: w pierwszej uczestnicy testują działanie aplikacji jako użytkownicy (studenci), perspektywa user experience będąca podstawa do pracy projektowej w roli nauczycieli. W drugiej części uczestnicy projektują slajdy, aktywności, interakcje i sposób komunikacji jako nauczyciele (immersive lecture designers).

Praca na narzędziu, należy przedtem założyć darmowe konto w aplikacji Mentimeter (www.mentimeter.com).

 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
 • Cena: 2000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Nowe technologie

Narzędzia TIK w pracy nauczyciela akademickiego: 20 aplikacji wspierających projektowanie angażujących zajęć.

Warsztat dotyczący wykorzystania zasobów webowych (darmowych aplikacji) do projektowania materiałów i narzędzi do zajęć.

Darmowe aplikacje internetowe wspierające budowanie zaangażowania, wspomagające komunikację i motywujące do (współ)pracy.

Wybrane narzędzia wspierają wykorzystanie smartfonów na zajęciach do celów edukacyjnych.

 1. quizy, chmury wyrazowe, skala, badania preferencji, sesje Q&A, interaktywna prezentacja w telefonie studentów.
 2. porównanie opcji w darmowych wersjach aplikacji do quizów interaktywnych
 3. aplikacje do cichych quizów (bez udziału nauczyciela)
 4. fiszki, systemy powtórkowe
 5. programy do tworzenia grafik, infografik
 6. interaktywne obrazy, mapy, pokoje zagadek
 7. turnieje wiedzy
 8. bazy darmowych zdjęć, grafik, ikonek, fontów, muzyki, filmów
 9. usuwanie tła ze zdjęcia, filmu
 10. usuwanie obiektów ze zdjęć
 11. projektowanie logotypów, znaków
 12. tworzenie stron www z kilku prostych krokach
 13. generatory głosu, autodeskrypcja
 14. darmowe programy do edycji zdjęć i filmów
 15. praca zespołowa na współdzielonym dokumencie
 16. praca zespołowa na tablicach
 17. praca w projekcie
 18. ankiety, głosowanie
 19. scenario-based learning
 20. generatory kodów QR
 21. platformy oferujące kursy certyfikowane online
 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne / 8 godzin dydaktycznych (warsztaty projektowania własnych zasobów w wybranych aplikacjach)
 • Cena: 2000 zł / 4000 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams) / online (MSTeams) lub stacjonarnie
 • Maksymalna liczba uczestników: 70 /15 (w przypadku pracy warsztatowej)

Inspiracje

Książki, które dają wiedzę, inspirację i narzędzia. 

Ranking 30 najważniejszych książek w pracy projektantka procesów uczenia się i wykładowcy akademickiego. Podczas tego wyjątkowego warsztatu uczestnicy poznają książki, z których można czerpać wiedzę i inspiracje do działania.

Tytuły prezentowane są w 7 kategoriach: 

 1. neurobiologia i neuronauki,
 2. psychologia, 
 3. dobrostan studenta i nauczyciela, 
 4. współpraca (student-student, student-nauczyciele, nauczyciel-nauczyciel), 
 5. narzędzia edukacyjne, 
 6. analityka trendów i badania edukacyjne,
 7. inspirujące biografie.
 • Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne
 • Cena: 1200 zł
 • Sposób realizacji szkolenia: online (MSTeams)
 • Maksymalna liczba uczestników: 70

Autorka i prowadząca szkolenia

dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej.

Jej pasją jest projektowanie skutecznych procesów uczenia się, najczęściej z użyciem niestandardowych metod i narzędzi, wykorzystuje grywalizację w edukacji od 2013 r. W swojej pracy dydaktycznej, od 20 lat, poza grywalizacją, stosuje gry miejskie i planszowe, szeroko wykorzystuje nowe technologie w pracy dydaktycznej.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w Polsce i na świecie. Przeciwniczka stopni szkolnych i opresyjnego systemu edukacyjnego.

Jako biolożka w swojej pracy dydaktycznej wykorzystuje najnowszą wiedzę neurobiologiczną. Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” (od 2014), ekspertem i trenerem w międzynarodowym projekcie „INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych”. Odznaczona medalem KEN (201.). Laureatka nagrody "Nauczyciel Roku" im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG (2019).

Od 2020 roku kieruje nowo utworzoną jednostką dydaktyczną na Politechnice Gdańskiej: Centrum Nowoczesnej Edukacji. Nagrodzona nagrodą Rektora PG II stopnia za osiągnięcie organizacyjne w 2020 roku oraz nagrodą Rektora PG I stopnia za osiągnięcie organizacyjne w 2021 roku.

Pobierz ofertę w PDF