PROJEKTANT(KA) GRAFICZNY(A) | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

PROJEKTANT(KA) GRAFICZNY(A)

Szukamy osoby, której pasją jest projektowanie graficzne (Adobe Illustrator, Figma) i współtworzenie książek (skład tekstu w Adobe Indesign).

Poszukiwane kompetencje

 • projektowanie grafik użytkowych (Adobe Illustrator, Figma - wymagane)
 • umiejętność składu książek (Adobe InDesign - wymagane).
 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu graficznym
 • wykształcenie wyższe
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
 • sumienność, komunikatywność i zaangażowanie
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Twoje zadania

 • opracowywanie koncepcji materiałów graficznych
 • ideowanie - aktywny udział w spotkaniach zespołów projektowych na etapie powstawania założeń programów (dbanie o aspekt wizualny programów)
 • projektowanie materiałów graficznych do książek, broszur, na stronę, do filmów, kursów e-learningowych, na media społecznościowe itp.
 • projektowanie grafik użytkowych do ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i wydarzeń (plakaty, identyfikatory, zaświadczenia, certyfikaty, banery, badge itp.)
 • wizualizacja danych (graficzne przedstawianie wyników badań edukacyjnych)
 • projektowanie identyfikacji wizualnych programów edukacyjnych CNE
 • projektowanie okładek do książek
 • skład tekstu do książek i materiałów edukacyjnych
 • doradztwo w zakresie estetyki i układu treści, konsultacje w zakresie projektowania graficznego z metody(cz)kami CNE oraz wykładowczyniami i wykładowcami PG
 • dbanie o podnoszenie kompetencji w zakresie powierzonych zadań

Dodatkowo, jeśli umiesz/lubisz lub nie umiesz, ale chcesz się rozwijać w tym kierunku, możesz:

 • tworzyć animacje
 • projektować interfejsy użytkownika
 • prowadzić szkolenia dla kadry akademickiej
 • występować na konferencjach prezentując efekty swojej pracy
 • robić to, co Ciebie interesuje, a co pokrywa się z celami działań CNE (podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej), to u nas częsta praktyka:) Twoje pasje są dla nas ważne, zobaczmy, co chcesz, możesz wnieść, by praca była Twoją pasją!

Możesz dołączyć do nas od 1 kwietnia 2024 r.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na Politechnice Gdańskiej w Centrum Nowoczesnej Edukacji w wymiarze 100 % etatu
 • możliwość pracy hybrydowej
 • 13-te wynagrodzenie
 • samodzielność i autonomię w wykonywanych zadaniach, wsparcie zespołu
 • pracę w twórczym, różnorodnym, wspierającym się zespole
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia w zespole
 • możliwość rozwoju (zawodowego i osobistego), podnoszenie kompetencji
 • pracę z sensem dającą wysoki poziom satysfakcji
 • różne formy zadbania o swój dobrostan i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • dofinansowanie wypoczynku swojego i dzieci, paczki i imprezy dla dzieci
 • karta Multisport, oferta ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do zakupu okularów/szkieł kontaktowych, regularne badania okresowe (PolMed)
 • możliwość korzystania z Ośrodka Wczasowego Politechniki Gdańskiej w Czarlinie (jezioro Wdzydzkie) przez cały rok
 • całym zespołem spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o 13.00, co roku jeździmy na 2- lub 3-dniowy wyjazd integracyjny nad jezioro, mamy spotkania świąteczne, wspólnie świętujemy urodziny CNE 1 marca, chodzimy na bowling, gramy w planszówki, razem organizujemy ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje i wydarzenia,

Nasza filozofia pracy

 • jesteśmy młodym zespołem (mamy za sobą 3 lata wspólnej pracy), 17 osób (liderka, zastępca ds. innowacji i rozwoju, zespół koncepcyjny metodyczek i metodyków, koordynatorzy projektów i produkcji edukacyjnych, projektant graficzny, realizatorzy multimediów, specjaliści ds. gier i grywalizacji, trenerka rozwoju zawodowego)
 • naszą misją jest dokonanie realnej zmiany w edukacji, budujemy społeczność wykładowczyń i wykładowców uczącą i wspierającą się, projektujemy nowoczesne zasoby edukacyjne dla edukacji wyższej (aplikacje, narzędzia dydaktyczne, filmy, tutoriale, gry, grywalizacje, podręczniki nowej generacji), prowadzimy najwyższej jakości szkolenia dla kadry akademickiej oraz studentek i studentów, organizujemy konferencje, konkursy innowacji dydaktycznych, programy doceniania wykładowczyń i wykładowców i wiele innych,
 • najważniejsze wartości dla nas to zaufanie, praca z sensem, szacunek, odpowiedzialność, rozwój, dbanie o swój dobrostan i o siebie nawzajem, uważność na potrzeby innych, komunikacja, empatia,
 • szanujemy różnorodność, równość i inkluzywność (Diveristy-Equity-Inclusion), to dla nas ważne i staramy się uwzględniać to we wszystkich naszych projektach i działaniach,
 • staramy się być turkusową organizacją, wdrażamy przywództwo włączające, dające członkiniom i członkom zespołu możliwość przejmowania inicjatywy i odpowiedzialność,
 • każda i każdy z nas ma inny unikalny zestaw kompetencji, z których korzystamy nawzajem budując zespoły do podejmowanych projektów,
 • realizujemy wiele małych i kilka dużych projektów w jednym czasie, pracujemy zwinnie, bliska nam jest metodyka lean.

Potrzebne dokumenty:

 • CV
 • Link do portfolio

Na aplikacje czekamy do dnia 29 lutego 2024 r. Najwcześniejszy termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2024 r.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: cne@pg.edu.pl, w tytule maila proszę wpisać: „Projektowanie graficzne”.  W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: cne@pg.edu.pl lub 502 494 189.

Politechnika Gdańska zastrzega sobie możliwość skrócenia procesu rekrutacji.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydatki/kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Politechnikę Gdańską w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!

1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym będzie Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pani/Pana praw. 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 lit. c RODO*) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast inne dane (jeśli zostaną podane) na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO*). 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat. 5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli została wyrażona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).