POLITECHNIKA GDAŃSKA ZOSTAŁA CZŁONKIEM KONSORCJUM ENHANCE

 

Przedstawiciele uczelni tworzących konsorcjum ENHANCE, fot. Kai T. Dragland

Przedstawiciele uczelni tworzących konsorcjum ENHANCE, fot. Kai T. Dragland
Konsorcjum ENHANCE, którego Politechnika Gdańska jest członkiem od 2022 roku, otrzymało dofinansowanie na realizację czteroletniego projektu w ramach programu Erasmus+ inicjatywa „Uniwersytety Europejskie”. Komisja Europejska przyznała sojuszowi środki w wysokości 14,4 mln euro na działania w latach 2024-2027. 

Sojusz ENHANCE powstał w listopadzie 2019 roku jako stowarzyszenie siedmiu europejskich uczelni technicznych: Technische Universität Berlin (Niemcy), Chalmers University of Technology (Szwecja), Norwegian University of Science and Technology (Norwegia), Politecnico di Milano (Włochy), RWTH Aachen University (Niemcy), Universitat Politècnica de València (Hiszpania) i Politechniki Warszawskiej.

W 2022 roku do konsorcjum dołączyły trzy kolejne uczelnie – Politechnika Gdańska, Technische Universiteit Delft (Holandia) oraz ETH Zürich (Szwajcaria). W marcu 2023 Rada Dyrektorów sojuszu powierzyła prof. Krzysztofowi Wilde, Rektorowi PG, rolę Współprzewodniczącego Rady. Członkiem Komitetu Sterującego sojuszu jest prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, a funkcję Core Officer pełni mgr Anna Modrzejewska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej.

- Kiedy w listopadzie ubiegłego roku w trakcie spotkania Zarządu ENHANCE w Aachen Politechnika Gdańska została oficjalnie przyjęta do konsorcjum, wiedzieliśmy że jest to nie tylko prestiżowe wyróżnienie dla naszej uczelni, ale perspektywa realnych korzyści wynikających ze współpracy z czołowymi uczelniami technicznymi w Europie. Wejście do ENHANCE oznaczało nowy impuls w procesie umiędzynarodowienia PG mówi prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej.

W styczniu 2023 roku ENHANCE – już jako konsorcjum 10 uczelni – złożyło wspólny wniosek („ENHANCE+”) w ramach nowego konkursu inicjatywy „Uniwersytetów Europejskich” (więcej o „uniwersytetach europejskich” można przeczytać tutaj). W konkursie wzięło udział 65 sojuszy z ponad 500 instytucji europejskich.


Jeden z najwyżej ocenionych projektów

Komisja Europejska ogłosiła wyniki naboru do programu w poniedziałek 3 lipca. Finansowanie przyznano 23 istniejącym sojuszom i 7 nowym. Obecnie w programie Uniwersytetów Europejskich jest zatem 50 sojuszy zrzeszających 430 instytucji szkolnictwa wyższego. Łączny budżet konkursu wyniósł rekordowe 402,2 mln euro. Wnioski były oceniane w następujących kategoriach: zasadność projektu; cele projektu i jego realizacja; partnerstwa i zasady współpracy oraz wpływ projektu. Wniosek ENHANCE+ otrzymał 24 na 25 punktów w każdej z powyższych kategorii.

Jak czytamy w podsumowaniu oceny wniosku „Wniosek konsekwentnie odnosi się do celów programu i w pełni wspiera długoterminową wizję inicjatywy uniwersytetów europejskich. Dzięki nowemu pod względem pedagogicznym podejściu do nauczania i uczenia się, systemowemu myśleniu i wysoko postawionym celom propozycja jest bardzo ambitna. Główne mocne strony wniosku to wspólna oferta edukacyjna (np. europejskie ścieżki edukacyjne) oraz wspólna infrastruktura i usługi informatyczne (np. interoperacyjny system informatyczny).”

Pracami nad wnioskiem ze strony Politechniki Gdańskiej kierował prof. Janusz Nieznański, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji. W pracach uczestniczyły: mgr Anna Modrzejewska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, prof. Joanna Mytnik, Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji, mgr Katarzyna Dzięcielewska, Dyrektor Centrum HR, oraz dr inż. Justyna Szostak, Przewodnicząca Komisji ds. Umiędzynarodowienia.

Prof. Janusz Nieznański, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji: - Udział w projekcie ENHANCE+ doskonale wpisuje się w naszą strategię oraz założenia projektu IDUB. Prace nad wnioskiem pokazały, że Politechnika Gdańska może czerpać z cennych doświadczeń pozostałych uczelni sojuszu, jak również sama ma wiele do zaoferowania. Wspólnotę uczelni – władze, pracowników i studentów –czekają teraz cztery lata bardzo intensywnej pracy w celu pełnego wykorzystania potencjału tego projektu.


Politechnika Gdańska liderem jednego z obszarów tematycznych 

Działania w projekcie "ENHANCE+" zostały podzielone na 10 obszarów tematycznych (tzw. work packages). Liderem jednego z nich (WP 2: Human Dimension) będzie Politechnika Gdańska. Działania w ramach tej grupy tematycznej będą koordynowane przez Centrum HR we współpracy z pozostałymi jednostkami PG. Przedstawiciele uczelni – pracownicy naukowi, dydaktyczni, administracyjni oraz studenci, będę również aktywnie zaangażowani w działania w ramach pozostałych obszarów, w tym:

WP 1: Project Management and Governance
WP 3: Future Learning
WP 4: Future Skills for Engineers and Scientists
WP 5: Sustainable Entrepreneurship and Innovation
WP 6: Transdyscyplinary Lab for Societal Transformation
WP 7: European Education Pathways
WP 8: New Formats and Frameworks
WP 9: IT Infrastructure and Services
WP 10: Diversity, Impact and Dissemination

 - Jako nowy członek konsorcjum otrzymaliśmy ogromną szansę koordynowania jednego z kluczowych obszarów tematycznych w projekcie „ENHANCE+”. Była to zresztą nasza inicjatywa, aby w działaniach na lata 2024-2027 uwzględnić w większym stopniu szeroko rozumiane potrzeby rozwojowe pracowników administracyjnych, naukowych i dydaktycznych – mówi Anna Modrzejewska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Core Officer ENHANCE na PG. 

Realizacja projektu „ENHANCE+” rozpocznie się już w listopadzie tego roku.

Oficjalny komunikat ENHANCE w sprawie wyników naboru w programie Erasmus+ inicjatywa „Uniwersytety Europejskie”: do pobrania ENHANCE Press Release_2023 (pdf, 84.31kB)

________________________________________________________________________________________________

O ENHANCE Alliance: Sojusz ENHANCE powstał w listopadzie 2019 roku jako stowarzyszenie siedmiu europejskich uczelni technicznych (w 2022 roku do sojuszu dołączyły trzy kolejne uczelnie). Celem ENHANCE jest stworzenie europejskiej i interdyscyplinarnej przestrzeni interakcji innowacyjnego postępu technologicznego, społeczeństwa i naszego środowiska. Politechnika Gdańska jest członkiem ENHANCE od 2022 roku. Więcej o ENHANCE.