Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2) | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2)

Na konkurs w drugiej edycji wpłynęły 33 wnioski, Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli wszystkich wydziałów i centrów, Prorektora ds. Kształcenia oraz 2 metodyków z Centrum Nowoczesnej Edukacji wyłoniła 13 zwycięskich projektów.  Łączna kwota finansowania innowacji dydaktycznych drugiej edycji to 206.165 zł.

Więcej informacji o Gali Laureatów i Laureatek (czytaj)

Lista zwycięskich projektów:

 • Szkoła Letnia w Wieżycy. Tworzywo roślinne w planowaniu odpornych ekosystemów miast i wsi, dr hab. inż. arch. Anna Górka (Wydział Architektury) 
  Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  Projekt polega na realizacji interdyscyplinarnej szkoły letniej przygotowującej studentów Wydziału Architektury do projektowania i planowania odpornych ekosystemów miast i wsi z wykorzystaniem tworzywa roślinnego. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, wraz z mieszkańcami Piotrowa, studenci założą ogródek pokazowy, który może stać się w przyszłości przedmiotem obserwacji i nowych aktywności.
 • Hybrydowy (kon)kurs projektowania gier w Unity, dr inż. Mariusz Szwoch, prof. uczelni (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
  Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  W ramach projektu studenci zapoznają się z procesem tworzenia gier wideo z wykorzystaniem nowoczesnego i popularnego silnika gier Unity. W 2-4 osobowych grupach stworzą koncepcję własnej gry, która bierze udział w konkursie. Stworzone gry prezentowane będą na forum grupy dziekańskiej i poddawane ocenie przez wszystkich studentów i prowadzącego (waga po 50%). Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane na forum całego roku.
 • Symulacja drogą do świadomości o projektowaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami, dr hab. inż. arch. Marek Wysocki (Wydział Architektury), Wizja lokalna upgrade - rozpoznanie barier dzięki wcieleniu w role OzSzP, mgr inż. arch. Joanna Kowalewska (Wydział Architektury) 
  Obejrzyj film Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  Projekt realizowany będzie w ramach zajęć wprowadzających tematykę Projektowania Uniwersalnego (PU) na WA. Ich elementem staną się warsztaty świadomościowe z wykorzystaniem symulatorów takich jak wózki inwalidzkie i dziecięce (w tym bliźniacze), symulatory starości, ciąży oraz wad wzroku, białe laski, kule ortopedyczne. Dzięki możliwości skorzystania ze sprzętu studenci będą mogli doświadczyć barier i odwołać się do własnych odczuć w zetknięciu z nimi.
 • Webquest akademicki w nauczaniu metod ilościowych, dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. uczelni (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
  Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  Proponowana metoda wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej, aktywizuje studentów do poszukiwania informacji w sieci i selekcjonowania jej pod kątem przydatności w rozwiązywaniu konkretnych zadań.
 • Praktyczno- symulacyjne wsparcie zajęć z zakresu zarządzania jakością realizacji projektów, dr  Anna Zielińska (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
  Opis szczegółowy
  Celem projektu jest stworzenie gry symulacyjnej dotyczącej zarządzania jakością projektów w odniesieniu do ich różnej złożoności oraz odnoszących się do różnych obszarów kulturowych. Gra ma być oparta o studia przypadków zawarte w literaturze przedmiotu oraz realne doświadczenia osób ją tworzących.
 • Wirtualne laboratorium z Mechaniki Gruntów, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
  Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  Projekt „Wirtualne laboratorium z mechaniki gruntów” polega na stworzeniu trójwymiarowego środowiska graficznego na potrzeby studentów przedmiotu Mechanika Gruntów. Przygotowana aplikacja umożliwi indywidualny kontakt studenta z aparaturą badawczą, którą będzie on mógł samodzielnie złożyć, rozłożyć oraz uruchomić krótką animację badania.
 • W poszukiwaniu równowagi: aplikacja do nauki analizy statycznej układów prętowych, dr inż. Katarzyna Szepietowska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
  Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  Celem projektu jest stworzenie aplikacji rozwijającej umiejętność wyznaczania i interpretacji wykresów sił wewnętrznych. Studenci przy użyciu interaktywnej aplikacji będą mogli ćwiczyć sporządzanie wykresów sił wewnętrznych oraz uzyskać natychmiastową szczegółową informację zwrotną ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązania oraz działań kontrolnych.
 • Interdyscyplinarne badania cech przestrzeni miejskiej na potrzeby modelowania w BIM i GIS, dr inż. arch. Joanna Badach (Wydział Architektury)
  Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  Celem projektu jest wdrożenie interdyscyplinarnego podejścia do badania cech przestrzeni miejskiej na zajęciach laboratoryjnych i projektowych na Wydziale Architektury. Studenci wykorzystają różnorodne narzędzia pomiarowe i multimedialne oraz aplikacje do zebrania kompleksowych danych terenowych, przeprowadzą analizy, a także wykonają cyfrowe modele i koncepcje projektowych.
 • SRS Game - Gra w specyfikację wymagań projektowych, dr inż. Jarosław Kuchta, prof. PG (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
  Opis szczegółowy
  Celem projektu jest opracowanie aplikacji do tworzenia i oceny jakości specyfikacji wymagań dla programistycznych projektów grupowych i inżynierskich metodą gry zespołowej. W grze uczestniczą klienci i opiekunowie projektów oraz członkowie zespołów studenckich. Gra polega na zadawaniu pytań i rejestrowaniu odpowiedzi, które są przetwarzane na wymagania i oceniane przez algorytm podający kompletność formalną, spójność i dojrzałość specyfikacji.
 • Grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się akademickiego i technicznego języka angielskiego, dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Centrum Języków Obcych)
  Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  Nowy kurs języka angielskiego technicznego dla studentów II stopnia stworzony z wykorzystaniem narzędzi internetowych i oparty na grywalizacji. Dzięki wprowadzeniu personalizacji ścieżek edukacyjnych, uczący się będą mieli możliwość wybrania strategii edukacyjnych i celów, a nauczyciel będzie mógł zindywidualizować podejście do uczącego się.
 • Skonsultuj projekt z branżystą, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
  Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  Projekt „Skonsultuj projekt z branżystą” zakłada długofalową współpracę studenta z doświadczonym projektantem-praktykiem. Dzięki niej studenci już na początkowym etapie nauki poznają wyzwania, jakie stawia branża budowlana, co pozwoli im lepiej planować ścieżkę rozwoju zawodowego.
 • Zautomatyzowane systemy projektowania zieleni, dr inż. arch. Jan Cudzik (Wydział Architektury)
  Obejrzyj film
  Opis szczegółowy
  W ramach projektu zintegrowane zostaną procesy cyfrowego projektowania zieleni w oparciu o dane klimatyczne i zautomatyzowane analizy, co przełoży się na zmianę metod i kierunków projektowania w kontekście świadomości ekologicznej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!