Konkurs Innowacji Dydaktycznych | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Konkurs Innowacji Dydaktycznych

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2023 (edycja 3) 

Po raz trzeci zapraszamy wykładowczynie i wykładowców do składania wniosków w  kolejnej edycji Konkursu. Formularz zgłoszeń otwarty zostanie 3 kwietnia 2023 r., wnioski będzie można składać do 14 maja 2023 r. (przez aplikację, link do niej będzie dostępny tutaj). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie lipca 2023 r.

Wkrótce więcej informacji! 


Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2) 

Na konkurs w drugiej edycji wpłynęły 33 wnioski, Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli wszystkich wydziałów i centrów, Prorektora ds. Kształcenia oraz 2 metodyków z Centrum Nowoczesnej Edukacji wyłoniła 13 zwycięskich projektów.  Łączna kwota finansowania innowacji dydaktycznych drugiej edycji to 206.165 zł.

Więcej o gali wręczenia nagród

Lista zwycięskich projektów:

 • Szkoła Letnia w Wieżycy. Tworzywo roślinne w planowaniu odpornych ekosystemów miast i wsi, dr hab. inż. arch. Anna Górka (Wydział Architektury) 
  Projekt polega na realizacji interdyscyplinarnej szkoły letniej przygotowującej studentów Wydziału Architektury do projektowania i planowania odpornych ekosystemów miast i wsi z wykorzystaniem tworzywa roślinnego. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, wraz z mieszkańcami Piotrowa, studenci założą ogródek pokazowy, który może stać się w przyszłości przedmiotem obserwacji i nowych aktywności.
 • Hybrydowy (kon)kurs projektowania gier w Unity, dr inż. Mariusz Szwoch, prof. uczelni (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
  W ramach projektu studenci zapoznają się z procesem tworzenia gier wideo z wykorzystaniem nowoczesnego i popularnego silnika gier Unity. W 2-4 osobowych grupach stworzą koncepcję własnej gry, która bierze udział w konkursie. Stworzone gry prezentowane będą na forum grupy dziekańskiej i poddawane ocenie przez wszystkich studentów i prowadzącego (waga po 50%). Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane na forum całego roku.
 • Symulacja drogą do świadomości o projektowaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami, dr hab. inż. arch. Marek Wysocki (Wydział Architektury), Wizja lokalna upgrade - rozpoznanie barier dzięki wcieleniu w role OzSzP, mgr inż. arch. Joanna Kowalewska (Wydział Architektury) 
  Projekt realizowany będzie w ramach zajęć wprowadzających tematykę Projektowania Uniwersalnego (PU) na WA. Ich elementem staną się warsztaty świadomościowe z wykorzystaniem symulatorów takich jak wózki inwalidzkie i dziecięce (w tym bliźniacze), symulatory starości, ciąży oraz wad wzroku, białe laski, kule ortopedyczne. Dzięki możliwości skorzystania ze sprzętu studenci będą mogli doświadczyć barier i odwołać się do własnych odczuć w zetknięciu z nimi.
 • Webquest akademicki w nauczaniu metod ilościowych, dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. uczelni (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
  Proponowana metoda wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej, aktywizuje studentów do poszukiwania informacji w sieci i selekcjonowania jej pod kątem przydatności w rozwiązywaniu konkretnych zadań.
 • Praktyczno- symulacyjne wsparcie zajęć z zakresu zarządzania jakością realizacji projektów, dr  Anna Zielińska (Wydział Zarządzania i Ekonomii)
  Celem projektu jest stworzenie gry symulacyjnej dotyczącej zarządzania jakością projektów w odniesieniu do ich różnej złożoności oraz odnoszących się do różnych obszarów kulturowych. Gra ma być oparta o studia przypadków zawarte w literaturze przedmiotu oraz realne doświadczenia osób ją tworzących.
 • Wirtualne laboratorium z Mechaniki Gruntów, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
  Projekt „Wirtualne laboratorium z mechaniki gruntów” polega na stworzeniu trójwymiarowego środowiska graficznego na potrzeby studentów przedmiotu Mechanika Gruntów. Przygotowana aplikacja umożliwi indywidualny kontakt studenta z aparaturą badawczą, którą będzie on mógł samodzielnie złożyć, rozłożyć oraz uruchomić krótką animację badania.
 • W poszukiwaniu równowagi: aplikacja do nauki analizy statycznej układów prętowych, dr inż. Katarzyna Szepietowska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
  Celem projektu jest stworzenie aplikacji rozwijającej umiejętność wyznaczania i interpretacji wykresów sił wewnętrznych. Studenci przy użyciu interaktywnej aplikacji będą mogli ćwiczyć sporządzanie wykresów sił wewnętrznych oraz uzyskać natychmiastową szczegółową informację zwrotną ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązania oraz działań kontrolnych.
 • Interdyscyplinarne badania cech przestrzeni miejskiej na potrzeby modelowania w BIM i GIS, dr inż. arch. Joanna Badach (Wydział Architektury)
  Celem projektu jest wdrożenie interdyscyplinarnego podejścia do badania cech przestrzeni miejskiej na zajęciach laboratoryjnych i projektowych na Wydziale Architektury. Studenci wykorzystają różnorodne narzędzia pomiarowe i multimedialne oraz aplikacje do zebrania kompleksowych danych terenowych, przeprowadzą analizy, a także wykonają cyfrowe modele i koncepcje projektowych.
 • SRS Game - Gra w specyfikację wymagań projektowych, dr inż. Jarosław Kuchta, prof. PG (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
  Celem projektu jest opracowanie aplikacji do tworzenia i oceny jakości specyfikacji wymagań dla programistycznych projektów grupowych i inżynierskich metodą gry zespołowej. W grze uczestniczą klienci i opiekunowie projektów oraz członkowie zespołów studenckich. Gra polega na zadawaniu pytań i rejestrowaniu odpowiedzi, które są przetwarzane na wymagania i oceniane przez algorytm podający kompletność formalną, spójność i dojrzałość specyfikacji.
 • Grywalizacja w nauczaniu i uczeniu się akademickiego i technicznego języka angielskiego, dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Centrum Języków Obcych)
  Nowy kurs języka angielskiego technicznego dla studentów II stopnia stworzony z wykorzystaniem narzędzi internetowych i oparty na grywalizacji. Dzięki wprowadzeniu personalizacji ścieżek edukacyjnych, uczący się będą mieli możliwość wybrania strategii edukacyjnych i celów, a nauczyciel będzie mógł zindywidualizować podejście do uczącego się.
 • Skonsultuj projekt z branżystą, dr inż. Witold Tisler (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)
  Projekt „Skonsultuj projekt z branżystą” zakłada długofalową współpracę studenta z doświadczonym projektantem-praktykiem. Dzięki niej studenci już na początkowym etapie nauki poznają wyzwania, jakie stawia branża budowlana, co pozwoli im lepiej planować ścieżkę rozwoju zawodowego.
 • Zautomatyzowane systemy projektowania zieleni, dr inż. arch. Jan Cudzik (Wydział Architektury)
  W ramach projektu zintegrowane zostaną procesy cyfrowego projektowania zieleni w oparciu o dane klimatyczne i zautomatyzowane analizy, co przełoży się na zmianę metod i kierunków projektowania w kontekście świadomości ekologicznej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Skład Kapituły Konkursu:

 1. Dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni, WFTIMS
 2. Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni, WCh
 3. Inż. Natalia Dynderz, SSPG
 4. Dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni
 5. Dr inż. Ariel Dzwonkowski, WEiA
 6. Mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska, szkoła doktorska PG
 7. Dr inż. Tomasz Kocejko, WETI
 8. Dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska, WZiE
 9. Mgr Olga Ludyga, CNE - przewodnicząca Komisji
 10. Dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, CNE
 11. Mgr Kazimierz Rozwadowski, CSA
 12. Dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni, WILiŚ
 13. Mgr Małgorzata Strach-Drabina, CJO
 14. Dr inż. arch. Anna Wancław, WA
 15. Dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, CM
 16. Dr inż. Aleksandra Wiśniewska, WIMIO

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2021 (edycja 1)

Pierwsza edycja Konkursu Innowacji Dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej – za nami! Na konkurs spłynęło 60 wniosków, Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli wszystkich wydziałów i centrów, Prorektora ds. Kształcenia oraz 2 metodyków z Centrum Nowoczesnej Edukacji wyłoniła 11 zwycięskich projektów. JM Rektor PG, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, przeznaczył na ten cel 215 tys. zł. Wnioski uzyskały finansowanie w zakresie 16 000–20 000 zł.

Wideo-relacja z Gali Laureatek i Lauretaów (obejrzyj)

Więcej informacji oraz zdjęcia z uroczystości na stronie głównej PG (czytaj)

Artykuł prezentujący nagrodzone pomysły w PISMO PG (czytaj).

Lista laureatów:

Jankowska Katarzyna, Łuczkiewicz Aneta, Sokołowska Aleksandra, Bączkowska Emilia (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), projekt: "Uwaga awaria", czyli biologia w inżynierii środowiska - nowe zagrożenia i wyzwania. Komputerowa gra fabularna, w której uczestnicy musza zmierzyć się z zadaniami i wyzwaniami, podstawą fabuły gry są treści zawarte w programie przedmiotu. Kulminacją gry jest widomość o awarii kolektora odprowadzającego ścieki, zebrana podczas zajęć wiedza pozwoli uczestnikom rozwiązać problem, wymaga to jednak zebrania odpowiednio wyposażonego zespołu (praca w grupach projektowych w drugiej części semestru). Gamifikacja, problem-based learning, praca zespołowa, peer-learning.

Mielewska Brygida (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), projekt: Kurs BEEofizyka, czyli polsko-angielska gamifikacja uratuje świat! Zwiększenie motywacji i systematyczności studentów przez zastosowanie gamifikacji, poprawa umiejętności językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności PG (akcja wieszania domków dla owadów zapylających na terenie kampusu).

Kostrzewska Małgorzata, Macikowski Bartosz, Ruczyński Roman, Bugalski Łukasz (Wydział Architektury), projekt: Trwała integracja treści i intensyfikacja efektów uczenia się przedmiotów: historia architektury, historia urbanistyki. Wprowadzenie aktywizujących się metod uczenia się i zbudowanie zasobów multimedialnych materiałów dydaktycznychDyskursywne prowadzenie zajęć, aktywna praca studentów, nauka poprzez wielozmysłowe doświadczenia, metody aktywnego opisu (metaplan, mapy mentalne, analizy porównawcze, technika linii czasu), ćwiczenia manualne, wykorzystanie nowoczesnych technik medialnych (podkast, filmy nagrywane przez studentów). Projekt przewiduje zmianę w programie studiów.

Ciba Ewelina (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa), projekt: Wirtualna rzeczywistość (VR) w projektowaniu konstrukcji kadłuba okrętu, aplikacja na systemy android i IOS. Aplikacja ma umożliwić studentom zrozumienie budowy i funkcji konstrukcji okrętowych poprzez odbycie wirtualnego spaceru po stworzonym na tę potrzebę fragmencie kadłuba statku przy użyciu telefonu komórkowego.

Filipkowski Paweł (Wydział Chemiczny), projekt: Granie nie tylko na murawie! - zostań Lewandowskim pipety i termocyklera. Synergia nowoczesnych metod analitycznych opartych o wykrywanie DNA z nowymi formatami nauczania (grywalizacja).

Kutt Filip (Wydział Elektrotechniki i Automatyki), projekt: Wirtualne Laboratorium Maszyn Elektrycznych. Opracowanie interaktywnej aplikacji umożliwiającej studentom zapoznanie się z budową i zasadą działania maszyn i aparatów elektrycznych. W przestrzeni wirtualnej student ma dostęp do trójwymiarowych modeli. Aplikacja będzie zrealizowana w formie gry komputerowej i będzie umożliwiała interakcje (np. składanie i rozkładanie modeli).

Jakubczyk-Gałczyńska Anna, Siemaszko Agata (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), projekt: Interaktywne podejmowanie decyzji w zagadnieniach inżynierii lądowej i środowiska. Dwujęzyczny kurs e-learningowy, wykłady eksperckie, działanie, udział w forum: wdrożenie nowoczesnych technik edukacyjnych i technik podejmowania decyzji w problemach inżynierskich oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji oraz zwiększenie kompetencji komunikacyjnych studentów. Wykorzystanie elementów tutoringu rozwojowego i akademickiego.

Żrodowski Cezary (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa), projekt: Leonardo. Modelowanie 3D i symulacje MES/CFD na przykładzie wynalazków Leonardo da Vinci w oparciu o reprodukcje jego rysunków.

Czubenko Michał (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), projekt: Wprowadzenie testów osobowości, aspektów integracyjnych oraz interakcji panelowej w zaprojektowanych tematach do wykładu z socjologiczno-psychologicznych aspektów robotyki i automatyki (SPARA).  Udział w panelu możliwy dla całej społeczności PG (streaming).

Ziółkowski Patryk (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), projekt: Wirtualne Laboratorium Konstrukcji Betonowych „Concrete VR Lab”. Interaktywne doświadczenia w badaniu konstrukcji betonowych z wykorzystaniem silnika graficznego Unity.

Franz Małgorzata, Mielewska Brygida (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej), projekt: Koncepcja innowacyjnego laboratorium z komputerowo sterowanymi ćwiczeniami z fizyki. To pierwszy etap modernizacji istniejącej pracowni fizyki, która będzie dostępna dla studentów wszystkich wydziałów oraz uczniów i nauczycieli szkół średnich.

Laureatom 1. edycji serdecznie gratulujemy!

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 51/2021 z 29 lipca 2021 r.