Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2) nabór otwarty | Centrum Nowoczesnej Edukacji PG

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-28

Konkurs Innowacji Dydaktycznych 2022 (edycja 2) nabór otwarty

KID
Zapraszamy do składania wniosków w drugiej edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych.

Termin składania wniosków (online) upływa 14 czerwca 2022 r.

Celem konkursu jest wsparcie działań nauczycieli akademickich poprzez sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które mają za zadanie wspomagać proces uczenia się studentów i rozwijać kompetencji przyszłości. Program adresowany jest do pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Aby złożyć wniosek konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody dziekana wydziału lub dyrektora centrum. Maksymalna kwota finansowania wynosi 20 000 zł (w tym koszty pośrednie jednostki w wysokości 10%). 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu (Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 39/2022 z dnia 23 maja 2022 r.).

Wnioski należy składać przez formularz Złóż wniosek online

Wymagane dokumenty:  

  • wniosek wypełniony online
  • zgoda dziekana wydziału lub dyrektora centrum (skan wysłany na adres: cne@pg.edu.pl), 
  • porozumienie z partnerami projektu, jeśli jest przewidywana współpraca, (skan wysłany na adres: cne@pg.edu.pl) 

Kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Konkursu (w Zarządzeniu Rektora nr 39/2022).

Ważne daty:

20 czerwca - rozpoczęcie obrad Kapituły Konkursu, ocena wniosków
10 lipca - zakończenie oceny wniosków
12 lipca - zakończenie obrad Kapituły Konkursu
14 lipca - ogłoszenie wyników

Jeśli masz pytanie, możesz je zadać przez formularz FAQ.

Kontakt: cne@pg.edu.pl 

Zapraszamy do aplikowania!

48 wyświetleń